[artinfo] TÁRLATVEZETÉS / ÚJRAGONDOLT RETROSPEKTÍV_ 2014.12.05 - 18:00

MAMŰ Társaság mamusociety at gmail.com
Wed Dec 3 11:33:40 CET 2014


[image: mamu-web-es-email-fejlec-retrospektiv-tarlatvezetes]
*ÚJRAGONDOLT RETROSPEKTÍV / RETROSPECTIVE RETHOUGHT* ZAKARIÁS ISTVÁN
TÁRLATVEZETÉSE / GUIDED TOUR BY ZAKARIÁS ISTVÁN

*2014. 12. 05 – 18:00 / 6 p.m.*

*MAMŰ GALÉRIA / GALLERY*
1071 Budapest, Damjanich u. 39. (bejárat a Murányi utcából / entrance from
Murányi street)


*Kiállító művészek / Exhibiting artists: *Czene Márta ▪ drMáriás Béla ▪
Elekes Károly ▪ Horváth Dániel ▪ Keresztesi Botond ▪ Ladányi-Tóth Miklós ▪
Páll Tibor Krisztián ▪ Polgár Botond ▪ Posta Máté ▪ Szász Sándor ▪ Szemadám
György ▪ Szenteleki Gábor ▪ Tóth Lóránd ▪ Zakariás István

*Kurátor/ Curator:* Zakariás István képzőművész / visual artist

————

A kiállítás alapvető kérdése, hogy a mindenkori jelen a maga horizontjáról
hogyan alkotja újra a múltat, a képi hagyományok milyen módon integrálódnak
a kortárs vizualitásban, illetve ebben a párbeszédben a múlt milyen
egyidejűségre tesz szert a jelennel. Ennek értelmében a kiállítás olyan
alkotói szemléletet felmutató alkotásokból áll, amelyek a hagyomány és a
modernitás kettős természetébe ágyazódó képalkotói technikák mentén
szerveződnek.

Olyan kortárs feldolgozásra gondolok, amely a maga kontextusában módosít,
kiegészít, reflektál, vagy esetlegesen újra –és átértelmez a saját motívum
és jelrendszerével. Olyan alkotásokra gondolok, ahol a fentebb leírt, a
kortárs vizuális gondolkodásának az egyetemes művészettörténet példáival
való dialogikus viszonya kimutathatóan jelen van a művekben, függetlenül
attól, hogy ez a viszony milyen áttételeken keresztül valósul meg.

A kiállítás tematikus felvetésének értelmében, mint koncepció leginkább az
foglalkoztat, hogy a „képalkotói tradíció” történetiségének kritikája,
hogyan és milyen aspektusban van jelen a kortárs művészek alkotásaiban,
milyen különböző szerzői szándékok hívták életre, illetve milyen
interakcióban valósultak meg. / Zakariás István

————

*MAMŰ Galéria / Gallery* www.mamu.hu
<http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mamu.hu%2F&h=5AQGMOlAW&enc=AZMTPF4Obut4Sw4MFxBxSL_ZujYQdUp2JqW9NzjbYAK8sFSKc-_GtuEUeh08O-VljNU&s=1>
e-mail:mamusociety at gmail.com mobile:+36 30 574 7054 Cím / Address: H–1071
Budapest, Damjanich u. 39. (bejárat a Murányi utcából / entrance from
Murányi street) Nyitva / Open: Sze-P / Wen-Fri: 14:00-18:00 / 2-6 p.m.
(vagy egyeztetés alapján / or by appointment)


More information about the Artinfo mailing list