[artinfo] SPAȚII REVENDICATE / RECLAIMED SPACES, atelier de cartografiere / mapping workshop cu/with Levente Polyak & Vitalie Sprînceană, 10-12.09.2013

ober ober at emdash.org
Mon Sep 2 01:02:36 CEST 2013-------- Original Message --------
Subject: [oberlist] MD* call/wshp: SPAȚII REVENDICATE / RECLAIMED 
SPACES, atelier de cartografiere / mapping workshop cu/with Levente 
Polyak & Vitalie Sprînceană, 10-12.09.2013
Date: 2013-08-29 19:33
 From: Vladimir US <vladimir at oberliht.org.md>
To: oberlist at lists.idash.org
Reply-To: "cultura tinerilor, arta, politici culturale / youth culture, 
art & cultural policies" <oberlist at lists.idash.org>

  [1]

http://chisineu.wordpress.com/2013/08/29/spatii-revendicate/ [2]

- – – scroll down for English version – – -

RO
- – – – -

SPAȚII REVENDICATE – ATELIER DE CARTOGRAFIERE CU LEVENTE POLYAK ȘI
VITALIE SPRÎNCEANĂ

10-12 SEPTEMBRIE 2013
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Sciusev 103, Chisinau
http://zpatiu.wordpress.com [3]

Vă invităm să luați parte la atelierul de cartografiere SPAȚII
REVENDICATE care va avea loc în perioada 10-12 septembrie 2013.
Doritorii de a lua parte la atelier sînt rugați să expedieze o
scrisoare de intenție pina la 6 SEPTEMBRIE 2013 la adresele:
vladimir at oberliht.org.md [4] și vitalie.sprinceana at gmail.com [5]

DESCRIERE
Scopul acestui atelier este de a instrui activiștii în privința
modalităților de utilizare a tehnologiilor informaționale (web
alerte, website-uri, bloguri și hărți) pentru o mai bună coordonare
a eforturilor lor și pentru a îmbunătăți comunicarea între
activiști, între activiști și autorități, între activiști și
cetățeni. Ne propunem să oferim activiștilor instrumente mai
eficiente și să îi ajutăm să utilizeze din plin posibilitățile
social media/internet pentru a facilita procesul de construire a unei
societăți civile robuste.

Atelierul are ca scop inițierea activiștilor în diverse tehnologii
și metode de cartografiere colectivă (CROWD MAPPING). Participanții
vor putea să decidă dacă vor utiliza aplicația deja existentă
Vacant Central Europe sau vor încerca o nouă tehnologie – Ushahidi
crowdmap în conformitate cu obiectivele cartografierii. Participanții
vor învăța să trimită, să editeze și să organizeze reclamații
precum și să ofere vizibilitate și publicitate adițională
rezultatelor. De asemenea participanții vor învăța cum să implice
publicul general în acest process. Ca rezultat al acestui exercițiu de
cartografiere, participanții vor învăța să recunoască
regularități și tendințe în lucrurile cartografiate, să formuleze
soluții pertinente informare de exemple și practice bune din diferite
alte orașe ale lumii.

Intenționăm să acoperim în cadrul acestui atelier următoarele teme:
- Demolarea monumentelor de arhictectură și a patrimoniului istoric
- Construcții ilegale în spațiul public (anexe) și în curțile din
interior
- Defrișarea ilegală a pădurilor și parcurilor precum și
construcția ulterioară a clădirilor noi pe aceste suprafețe
- Demolarea infrastructurii sportive (conversiune)
- Distrugerea infrastructurii culturale (conversiune)
- Dezvoltarea neoliberală a centrului orașului
- Parcări ilegale
- Problema accesului la surse de apă în oraș
- Incluziune/excluziune/ acces la spațiul public
- Alte probleme.

Acest atelier face parte din proiectul SPACES: Centrul Civic al 
Chișinăului – dincolo de liniile roșii: 
http://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-liniile-rosii

PROGRAM

ZIUA 1 (10 SEPTEMBRIE, 2013)
18.00 Prezentarea obiectivelor atelierului
18.30 Prezentarea posibilităților cartografierii colective (crowd
mapping): evoluție, posibilități, limitări, Q&A.
19.00 Prezentarea participanților, discuție deschisă despre
rezultatele scontate ale cartografierii
19:30 Stabilirea criteriilor de selecție pentru site-urile vizitate

ZIUA 2 (11 SEPTEMBRIE, 2013)
9:00-12:00 Vizitarea a 6-8 locuri în Chișinău
- site demolat (arhitectural/istoric)
- construcție ilegală (anexă sau în curțile blocului)
- acaparare a proprietății publice
- parc
- parcare ilegală
- teren de sport
- cinematograf demolat
- bd. Cantemir
- zone periculoase pentru gay și alte minorități
- absența infrastructurii pentru oameni cu dizabilități

13:00 Evaluarea vizitei și rezultatelor vizitei
14:00 Organizarea informației și încărcarea ei pe site-ul crowdmap
15:00 Discuția rezultatelor și problemelor
16:00-17:00 Discuție despre posibilitățile cartografierii

1 zi plină de muncă practică cu cartografiere
colectivă/internet/instrumente și tehnologii aferente

ZIUA 3 (12 SEPTEMBRIE, 2013)
10.00 Vizite individuale ale unor locuri

15.00 Organizarea informației și încărcarea conținutului pe site
18.00 Prezentarea publică a hărții
19.00 Discuții despre viitorul proiectului de cartografiere colectivă:
planuri și perspective

  [6]

EN
- – – – -

RECLAIMED SPACES – MAPPING WORKSHOP WITH LEVENTE POLYAK AND VITALIE
SPRINCEANA

SEPTEMBER 10-12, 2013
Zpace (Casa Zemstvei Guberniale)
Sciusev str. 103, Chisinau
http://zpatiu.wordpress.com [7]

You are invited to take part in the mapping workshop RECLAIMING SPACES
that will be organized between 10-12 of September 2013. Please send a
letter of intent by SEPTEMBER 6, 2013 to: vladimir at oberliht.org.md [8]
andvitalie.sprinceana at gmail.com [9]

DESCRIPTION
The purpose of this workshop is to teach activists on how to use
interactive technologies (web alerts, websites, blogs, and maps) in
order to better coordinate their efforts and to enhance the
communication between them, between activists and authorities and
between citizens and activists. The idea is to provide activists with
more efficient tools and to use the possibilities of social
media/internet in order to build a more robust civil society.

The workshop will introduce various methods and technologies of crowd
mapping. Participants will decide to use a newly established Ushahidi
crowd map deployment or to join the Vacant Central Europe mapping
application, according to the established mapping objectives.
Participants will learn to submit, edit and organize reports as well as
to give additional visibility and publicity to the findings, 
encouraging
the public to participate in the deployment. As a result of the mapping
exercise, participants will learn to recognize patterns in the mapped
phenomena, helping them to come up with pertinent solutions, informed 
by
examples and good practices from various international locations.

Activist topics to be covered during the mapping workshop:
- Demolition of architecture and historical heritage
- Illegal constructions in public spaces (extensions) and inner
courtyards
- Illegal cutting of forests and parks and consequent construction of
new buildings in those areas
- Demolished sport infrastructure (conversion)
- Demolished cultural infrastructure (conversion)
- (Neoliberal) development of the city center
- Illegal parking zones
- Water sources
- Inclusion/exclusion/access to space
- Other issues

This workshop is part of SPACES: Chisinau Civic Center – beyond the red 
lines program: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-liniile-rosii

PROGRAM

DAY 1 (SEPTEMBER 10, 2013)
18:00 Introduction of the workshop objectives
18:30 Introduction to community mapping: evolution, possibilities,
limitations; Q&A
19:00 Introduction of participants, open discussion about the
workshop’s desired outcomes
19:30 Establishing categories of observation for the site visit next 
day

DAY 2 (SEPTEMBER 11, 2013)
9:00-12:00 Visiting 6-8 places in Chisinau
- demolished site (architecture / historical)
- illegal construction site (inner yards)
- extension on public property
- park
- illegal parking
- sport field
- demolished cinema
- bd. Cantemir
- dangerous zone for gays
- missing infrastructure for people with disabilities

13:00 Evaluation of the visit and the findings
14:00 Organization of data and uploading content in the crowdmap
15:00 Discussion of findings and problems
16:00-17:00 Discussion of the maps’ possibilities, planning the next
day activity

DAY 3 (SEPTEMBER 12, 2013)
10:00 Individual site visits

15:00 Organization of data and uploading content in the crowd map
18:00 Public presentation of the map
19:00 Discussing the continuation: plans, perspectives

Vladimir US

CHIOSC | curator

http://chiosc.oberliht.com [10]
http://plic.oberliht.com [11]
http://chisineu.wordpress.com [12]
http://bucuresti68.wordpress.com [13]
http://www.facebook.com/Oberliht [14]

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei
Culturale Europene http://www.eurocult.org [15]

--
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
http://oberliht.com [16]

tel/fax: + (373 22) 286317
email: vladimir at oberliht.org.md [17]
. . . . . . . . . . .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist [18]
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova


Links:
------
[1] http://chisineu.files.wordpress.com/2012/12/img_6825_web.jpg
[2] http://chisineu.wordpress.com/2013/08/29/spatii-revendicate/
[3] http://zpatiu.wordpress.com/
[4] mailto:vladimir at oberliht.org.md
[5] mailto:vitalie.sprinceana at gmail.com
[6] http://chisineu.files.wordpress.com/2012/12/img_6818_web.jpg
[7] http://zpatiu.wordpress.com/
[8] mailto:vladimir at oberliht.org.md
[9] mailto:vitalie.sprinceana at gmail.com
[10] http://chiosc.oberliht.com
[11] http://plic.oberliht.com
[12] http://chisineu.wordpress.com
[13] http://bucuresti68.wordpress.com
[14] http://www.facebook.com/Oberliht
[15] http://www.eurocult.org
[16] http://oberliht.com
[17] mailto:vladimir at oberliht.org.md
[18] https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlistMore information about the Artinfo mailing list