[artinfo] Meghívó | Possibly About To Come/ Talán majd bekövetkezik - Lene ter Haar előadása | 2013.03.25. 18.00 | Ludwig Múzeum, könyvtár

Acax info at acax.hu
Tue Mar 19 11:41:15 CET 2013


M E G H Í V Ó

Az ACAX új, kurátori műteremprogramjának keretében

LENE TER HAAR<http://www.acax.hu/hirek/lene_ter_haar_kurator.682.html> kurátor bemutatja:

kilencven perces kiállítás a látható csendtől a kísérleti forradalomig

Possibly About To Come / Talán majd bekövetkezik címmel

Időpont:
2013. március 25. (hétfő), 18.00

Helyszín:
Ludwig Múzeum , könyvtár
(1095 Budapest, Komor Marcell utca 1., 2. emelet)

Stefano Calligaro, Csoszó Gabriella, Galambos Máté, Galántai György, Sarah Günther, Barbara Kapusta (Saprophyte), Karas Dávid, Kisspál Anna, Kis Varsó, Lénárd Anna, Mécs Miklós, Nemes Csaba, Kamen Stoyanov, Szörényi Beatrix, a Kívül tágas projekt keretében Eperjesi Ágnes és a Société Réaliste közreműködésével
Lene ter Haar oknyomozó előadása a művészeti színtér és a társadalmi nyilvánosság viszonyára reflektál. Előadását az elmúlt két hónapban Budapesten, valamint a régió nagyvárosaiban – Kolozsvárott, Bécsben, Prágában és Pozsonyban – végzett művészeti kutatásaira alapozza.
Ter Haar kívülállóként, az ACAX két hónapos kurátori rezidenciaprogramjának köszönhetően csöppent egy kivételes helyzetbe, ahol a kortárs képrombolók és a súlyosan szimbolikus politika uralják a közéleti nyilvánosságot, és határozzák meg – minden képzeletet felülmúló mértékben - a kulturális életet. Az előadás során a sokat vitatott közterekről és azok jelentőségéről lesz szó, hiszen ha valami, akkor ezek újféle funkciókkal való felruházása hozhat valódi változást.

Az előadás első része azt vizsgálja, vajon milyen szerepet játszhatnak köztereink alakításában a kiemelkedő művészi gyakorlatok? Az elmúlt két hónap műterem-látogatásai és beszélgetései során megismert kortárs gyakorlatok áttekintése mellett az ún. „ready made” előadás műfaja válik érdekessé ebben az összefüggésben. Ez, az utóbbi időben egyre népszerűbb művészi eszköz összekapcsolja a művészetet a valósággal, miközben felszámolja a művész / szerző és a közönség hierarchikus viszonyrendszerét.

A előadás másik részében ter Haar történeti nézőpontokat vezet be a téma kapcsán, elsősorban az 1989 előtti és a kortárs művészi stratégiák összefüggéseit vizsgálva. Vajon érdemes-e a Kádár-korszakban, a hivatalos intézményrendszeren kívül alkotó művészek módszereit és attitűdjeit felmérni kulturális jelenünk és feltételezett jövőnk alaposabb megértése érdekében? Ter Haar konkrét példákkal nyújt betekintést a kérdésbe.

Az előadás végső célja, hogy a művészet jelenlegi helyzetét érintő kérdés megválaszolásával rámutasson a területfoglalás lehetőségeire: hogyan ösztönözhetik a művészek az embereket, a kulturális szakembereket és nem utolsó sorban saját magukat arra, hogy felismerjék, visszafoglalják és öntevékeny állampolgárságuk helyszíneként használják a köztereket – vagy akár újabbakat alkossanak.

A kurátori műteremprogram a Mondriaan Fund <http://www.mondriaanfonds.nl/en/> és az ACAX együttműködésében valósul meg.

Az előadás nyelve angol.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A belépés ingyenes.

++++++++++++++

Az ACAX | Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Iroda szervezésében.
www.acax.hu<http://www.acax.hu/>További információ az új, kurátori műteremprogramról:

http://www.acax.hu/hirek/az_acax_uj_kuratori_muteremprogramja_budapesten.679.html


Az ACAX | Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Iroda a Ludwig Múzeum–Kortárs Művészeti Múzeum szervezeti keretében működik.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

I N V I T A T I O N / P R E S S  I N F O

Within the frame of ACAX’s new curatorial residency programme

LENE TER HAAR<http://www.acax.hu/index.php?searchenginerUrl=hirek%2Flene_ter_haar_kurator.682.html&language=hu&language=en> curator presents:

Possibly About To Come
A 90-minute exhibition between visual silence and rehearsing revolution

Date: 25th March 2013 (Monday), 6 pm
Venue: Ludwig Museum Library
(1095 Budapest, Komor Marcell utca 1. 2nd floor)

with Stefano Calligaro, Gabriella Csoszó, Máté Galambos, György Galántai, Sarah Günther, Barbara Kapusta (Saprophyte), Miklós Mécs, Csaba Nemes, Dávid Karas, Anna Kisspál, Anna Lénárd, Little Warsaw, Kamen Stoyanov, Beatrix Szörényi, Ágnes Eperjesi and Société Réaliste from the Kívül tágas / Outer Space project

This investigative presentation, based on a two-month research period conducted in Budapest and the surrounding cities of Cluj, Vienna, Prague and Bratislava, reflects on the artistic field and social realms encountered here. From the outsider perspective of a curator-in-residence thrown into a scene where contemporary iconoclasts and heavily symbolic politics prevail in public debate and affect the cultural field beyond imagination, this visual lecture aims to discover and name territories of actively negotiated public spaces. It is these, if any, that could make a difference.

The presentation lecture focuses on two questions, the first being: how outstanding examples of artistic practices could constitute public space? Besides an overview of contemporary practices derived from a diversity of artist meetings and talks conducted in the past two months, the idea of the Ready-Made performance attracts attention in this context. This lately often-applied artistic tool connects art with reality and vice-versa, simultaneously stirring up existing hierarchies between the artist-author and the audience.

As a second aspect the presentation will turn to a more historical perspective by thematizing artistic strategies before 1989 and now. Could methods and mental moods of artists working outside public institutions during the Kádár-regime be of relevance to deal with the possibly about-to-come situation of 'autonomous' art in Hungary? A selection of examples will provide a brief insight into this topic.

Combining outcomes of both approaches in a final statement, the ambition of Possibly About To Come is to point to possibilities of occupying new territory by formulating an answer to the question of the current position of art itself: how could artists encourage people, cultural producers and, last but not least, themselves to perceive, re-occupy or even create public spaces as their own stages for active citizenship?

The project is a result of a collaboration between the Mondriaan Fund <http://www.mondriaanfonds.nl/en/> and ACAX | Agency for Contemporary Art Exchange.

The lecture will be held in English.
All are welcome!
Free entrance.

++++++++++
Organised by the ACAX | Agency for Contemporary Art Exchange.
www.acax.hu<http://www.acax.hu/>

For more information on the new Curators-in-Residency programme please visit our website:
http://www.acax.hu/index.php?searchenginerUrl=hirek%2Faz_acax_uj_kuratori_muteremprogramja_budapesten.679.html&language=hu&language=en

ACAX | Agency for Contemporary Art Exchange is the international department of the Ludwig Museum – Museum of Contemporary Art.


More information about the Artinfo mailing list