[artinfo] MAMŰ_meghívó_2013_02_08_LE A HEGYRŐL - FEL A HEGYRE

Zopán Nagy zopan.nagy at gmail.com
Mon Jan 28 10:50:18 CET 2013


LE A HEGYRŐL - FEL A HEGYRE
Down from the mountain - Up to the mountain
A SÍKHEGY Csoport kiállítása / Exhibition of the SÍKHEGY Group
2013. 02. 08. - 2013. 03. 01.

Kiállító művészek / Exhibiting artists:
Dóczy Alpár * Grela Aleksandra * Ferenczy Zsolt * Kővári Attila * Kónya
Ábel *
Kujbus János * László János * Prém Vanda * Potyók Tamás * Tóth Miklós *

Megnyitó / Opening: 2013. február 8. / 8 February 2013 (Péntek /
Friday) * 19.00 / 7 p.m.
Megnyitja / Opening speech by: Burai Árpád titulusgyűjtő / grade collector
Performansz / Performance by: Dóczy Alpár performer, presbiter /
performer, presbyter
Koordinátor / Coordinator: Tóth Miklós képzőművész / visual artist
Megtekinthető / On view: 2013. március 1. / 1 March 2013

A meghívón / On the flyer: (c)Tóth Miklós - SÍKHEGY Csoport stencil /
SÍKHEGY Group stencil, 2012.

A SÍKHEGY csoport nevét Aljubyn Sara tadzsik urbánus költő
Mimózagenetikai infrastruktúrák bebábozódása hajnali három óra négy
perckor című lúgozatlan pánikregényéből kölcsönözte.
A SÍKHEGY csoport egy középgenerációs, Debrecenhez kötődő
képzőművészekből álló művészgaleri, akik az alföldi hegynélküliség
domborzati, szellemi és fizikai kétdimenziós voltától idegenkedve, s
mégis abban langyos vízi életmódot folytatva azon gondolkodnak, miért
nincs egy olyan hely, ahonnan szép a kilátás. Mert nincs, de ezt ők
képtelenek tudomásul venni és ennek következtében kétségbeesetten
alkotnak.
A csoport tagjai hűek nyíltan vállalt mogulizmusukhoz, kompozícióikban
tetten érhető az absztrahált átlényegülés, amely nélkülözhetetlen az
itt látható alkotások valamint az azokat magáénak tudó mágikus tér
megteremtéséhez.  A kifelé forduló világ és benne az elvágyódó,
kitekintő ember hasztalan próbálkozásai a nem kézzelfogható
manifesztálására minduntalan visszavezetnek bennünket egy
alapkérdéshez. Kik is vagyunk valójában és hol helyezzük el magunkat?
Az alkotók tovább boncolgatják a kérdést és lehetséges válaszokat is
adnak. Nekünk "csupán" döntenünk kell, hogy befogadjuk, magunkévá
tesszük ezeket a reflexiókat vagy hagyjuk a csudába és kerengünk
tovább a bizonytalanság némán szinkronizált poklában... (Burai Árpád)

The SÍKHEGY group of a middle generation, Boston-related artists
comprised művészgaleri who lowland hill-ness elevation, mental and
physical two-dimensional was from unwillingly, yet in lukewarm water
lifestyle continued to think about why there is a place with a nice
view. Because I do not, but they are unable to acknowledge and
therefore desperate form.
The group openly loyal mogulizmusukhoz, kompozícióikban visible in the
abstract transubstantiation, which is essential in the works here as
well as the ownership of those who can create a magical space. The
world and it turned out to elvágyódó, look out people useless attempts
of non-tangible manifestation constantly bring us back to a
fundamental question. Who we are and where to place it ourselves? The
authors further boncolgatják the question and possible answers are
given. We "only" have to decide to accept, we make our own reflections
and those on earth, and let uncertainty continue Whirling silently
synchronized hell ... (Árpád Burai, kindly translated by google)

SÍKHEGY Csoport / Group: Dóczy Alpár, Grela Aleksandra, Kővári Attila,
Kónya Ábel, Kujbus János, László János, Potyók Tamás, Prém Vanda,
Ferenczy Zsolt, Tóth Miklós

MAMŰ Galéria / Gallery * web: www.mamu.hu * e-mail:
mamusociety at gmail.com * mobile: +36 30 308 9549
CÍM/ ADDRESS: H-1071 Budapest, Damjanich u. 39. (bejárat a Murányi
utcából / entrance from Murányi street)
Nyitva / Open: Sze & P / Wen & Fri: 14.00 -18.00 / 2 p.m.- 6 p.m.
(vagy egyeztetés alapján / or by appointment)

--
MAMŰ Társaság / MAMŰ Society
1071 Budapest, Damjanich u. 39.
mamusociety at gmail.com
+36-30-574-7054
www.mamu.hu


More information about the Artinfo mailing list