[artinfo] Kontextus - kiállítás ajánló

Zsuzsanna Benk‘ zsuzsibenko at gmail.com
Sat Jan 26 14:55:48 CET 2013


Kedves Mindenki!

Oltai Kata és a kArton galéria nevében szeretnénk 
figyelmükbe/figyelmetekbe ajánlani a Kontextus 
címž kiadványt és kiállítást.

"Magyarországon a kortárs vizuális kultúra iránti 
érdekl‘dés az utóbbi években örvendetesen 
megnövekedett. Izgalmas és vágyott közeg lett, a 
problematizálás és a megközelítési módok 
sokfélesége egyre inkább elfogadott, a korábban 
egyeduralkodó “egydimenziós" mžvészettörténet 
utolsó bástyái is megremegtek. A 
szempontrendszerek gazdagodtak a 
társadalomtudományok, a nyelvfilozófia, a modern 
hermeneutika, a kultúrantropológia, filmelmélet 
és egy seregnyi más társtudomány területér‘l 
kölcsönzött és adaptált terminussal és módszerrel.

Jelen kiadvány er‘sen mžspecifikus, szándékaim 
szerint segédlet - és mindenekel‘tt törekvés - a 
körülöttünk zajló kortárs vizualitás pontosabb 
megértéséhez. A téma jellegéb‘l fakadóan nem 
összefoglaló-definiáló jellegž, nem abszolutizál, 
rangsorol vagy hierarchizál, sokkal inkább egy 
felütést, lehetséges adalékokat kínál.

A szövegek beszélgetések, interjúk, összegyžjtött 
statementek, írások alapján álltak össze, több 
esetben meg‘rizve annak esetlegességét, 
él‘beszédszeržségét, olykor hibáit is.

Valamennyi mžalkotásnak többféle olvasata van, 
minduntalan ki vannak téve az olvasói 
dekódolásnak, a könyv els‘ blokkja azonban az ún. 
eminens jelentésre, a szerz‘ szándékára 
koncentrál. Lemondva, s‘t kizárva az 
interpretáció definitív és sokszor ultimatív 
pozícióját, kimondottan forrásgyžjteményként 
tételez‘dik. A felkérés két irányból történt: 
voltak konkrét munkák, melyek történetét 
ismertem, izgalmasnak tartottam, mindenképp 
szerepeltetni szerettem volna; és vannak alkotók, 
akiknek a gondolatiságát, világlátását tartom 
érdekesnek, hozzájuk nyílt felkérésként ment, 
mely munkájukat tartják a könyv szempontrendszere 
szerint relevánsnak.

A kiadványban szerepl‘ mžvészek:

Babinszky Csilla|Baglyas Erika|Benczúr 
Emese|Borsos L‘rinc Igor és Ivan Buharov (Hevesi 
Nándor, Szilágyi Kornél)|Chilf Mária|Csáki 
László|Csontó Lajos|Csoszó Gabriella|Dallos 
Ádám|Eike|Ember Sári|Eperjesi Ágnes|Esterházy 
Marcell|Fabricius Anna|Fátyol Viola|Fóti 
Lázár|Gerber Pál|G‘bölyös Luca|Gyenis Tibor 
|Gy‘rffy László|Hecker Péter|Kaján Tibor|Kapusi 
Gábor|Katarina ·eviç|Kis Róka Csaba|Komoróczky 
Tamás|Koronczi Endre| Kupcsik Adrián|Magyarósi 
Éva|Mike Tamás|Nagy Kriszta x- T|Nemes 
Csaba|Sugár János|Szabó Ákos| Szabó Benke 
Róbert|Szabó Eszter|Szabó Ildikó |Szabó 
Dezs‘|Szilágyi Lenke|Szžcs Attila|Tangl Edit 
|Tesch Katalin|Tehnica Schweiz (László Gergely, 
Rákosi Péter)|Ujj Zsuzsi

Olyan szerz‘ket kértem fel tanulmányok 
megírására, akiknek közelítésmódja tág spektrumú 
és otthonosan mozognak a kritikai 
mžvészettörténet fogalomrendszerében. Szabadon 
választhattak számukra közel álló témát, alkotót, 
vagy alkotást, melyhez egyfajta “olvasási 
stratégiát" kínálnak.

Hornyik Sándor: A spektákulum fest‘i 
dekonstrukciója- Történeti festészet a Történelem 
után|Mélyi József: A videoklip története - Csáki 
László animációi|Oltai Kata: Vágyott és kötelez‘ 
szerep: férjhez menni! - Kortárs mžvészeti 
stratégiák gender szempontú vizsgálata|Perenyei 
Mónika: Orvos kurátorok|Tatai Erzsébet: Koronczi 
Endre - Mondd hogy szeretsz, öleljük meg egymást

Egyre nagyobb súllyal van jelen itthon is a 
magán-, vállalati- vagy éppen intézményi 
gyžjteményépítés, mely sajátos szempontok alapján 
szelektál és foglal rendszerbe, alakít ki 
hangsúlyokat azzal a gesztussal, hogy beemel 
munkákat. A megkérdezett gyžjt‘k és gyžjtemények 
felé azzal a kéréssel éltem, hogy válasszanak 
olyan mžveket, melyek valamiért kulcsfontosságúak 
ebben a folyamatban.

Barabás Lajos, magángyžjt‘|Barta Péter, 
magángyžjt‘|Els‘ Magyar Látványtár - Vörösváry 
Ákos|Equilor Gyžjtemény - Dr. Gereben 
Katalin|Esterházy Contemporary- Dr. Ottrubay 
István, Schneider Erika és Dr. Stefan 
Körner|Fundamenta-Lakáskassza Gyžjtemény - Dr. 
Gergely Károly|Gerber Pál, képz‘mžvész|Jaksity 
György, magángyžjt‘|Kozma-kArton Gyžjtemény - 
Kozma Péter|Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét 
- Tóth Balázs Zoltán|Pálfi György, 
magángyžjt‘|Somlói-Spengler gyžjtemény - Spengler 
Katalin és Somlói Zsolt|Szalóky Gyžjtemény - 
Szalóky Károly|Tóth Árpád galerista, 
magángyžjt‘|Vass László Gyžjtemény, Veszprém - 
Vass LászlóMore information about the Artinfo mailing list