[artinfo] Palyazati kiiras | Open Call >> Leopold Bloom Art Award >> 30, April 2013

Acax info at acax.hu
Fri Jan 25 12:20:42 CET 2013


LEOPOLD BLOOM KÉPZŐMŰVÉSZETI DÍJ második alkalommal
a Maurice Ward Group támogatásával

Az ACAX | Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Iroda és a Maurice Ward Group örömmel tudatja, hogy 2013-ban immár második alkalommal kerül átadásra a Leopold Bloom Képzőművészeti Díj. Az elismeréssel a kortárs magyar képzőművészet progresszív alkotóit és nemzetközi megjelenésüket kívánjuk támogatni, kortól és médiumtól függetlenül. A kétévente kiosztásra kerülő díj először 2011 őszén került átadásra a Ludwig Múzeum, ACAX | Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Iroda és az ír Maurice Ward Group együttműködésének eredményeképpen.
A 10.000 euró értékű díjra külföldi kiállítás tervével pályázhatnak Magyarországon alkotó művészek egy általuk választott, elismert európai művészeti intézménnyel (múzeum, kereskedelmi vagy non-profit galéria), illetve rangos nemzetközi eseménnyel (biennále, fesztivál) együttműködésben. A díj a nyertes művész támogatása mellett az általa benyújtott kiállítási koncepció megvalósítását szolgálja. Ezzel kívánunk hozzájárulni a kortárs magyar alkotók és a szcéna nemzetközi művészeti életbe történő még intenzívebb bekapcsolódásához.
A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt pályázók kiállításon mutatkoznak be 2013 őszén. A végső nyertest a zsűri a kiállítás végén, ünnepélyes díjátadó keretében hirdeti ki.

A díj

A díj nevét a modern irodalom egyik legjelentősebb alkotásának, James Joyce Ulyssesének magyar származású főhőséről kapta. Összhangban a díj és az ír alapító számára fontos értékekkel, Leopold Bloom a paradigmaváltó művészet, az utazás, a nemzetköziség és nem utolsó sorban az ír-magyar kapcsolatok szimbóluma.
Az ACAX profiljával összhangban a Leopold Bloom Képzőművészeti Díj fontos célkitűzése, hogy támogassa a hazai alkotók és a rangos külföldi kiállítóhelyek együttműködését és a művészek nemzetközi bemutatkozását. A 10.000 euró értékű díjjal ezért egy kortárs magyar képzőművész munkásságát kívánjuk elismerni, önálló vagy csoportos kiállítás keretében történő külföldi bemutatkozását támogatni.
A díj a pályázó belátása szerint oszlik meg a művész tiszteletdíja és a benyújtott kiállítási terv megvalósításának költségei között oly módon, hogy a művész tiszteletdíja legalább 4000, legfeljebb 9000 euró.

A pályázat

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
1. Angol nyelvű szakmai önéletrajzot
2. Angol nyelvű digitális portfóliót
3. Legfeljebb kétoldalas, angol nyelvű, a pályázó alkotásait bemutató külföldi kiállítás szöveges koncepcióját. Kérjük, röviden mutassa be az intézményt vagy művészeti eseményt is, mellyel együttműködik. A koncepció egyaránt vonatkozhat egyéni kiállításra vagy a pályázó csoportos kiállításon való szereplésére. Az utóbbi esetben a csoportos kiállítás teljes koncepciója, valamint lehetőség szerint a többi kiállító művész listája is csatolandó.
4. A választott külföldi intézmény szándéknyilatkozatát, melyben annak vezetője vagy kurátora megerősíti, hogy nyertes pályázat esetén a kiállítást legkésőbb 2014 végéig megvalósítja.
5. A kiállítás költségvetését, csoportos kiállítás esetén a művész részvételére vonatkozó költségvetést. (Az Európán belüli szállítás megszervezését és költségeit a Maurice Ward Group vállalja, így annak díját nem kell belefoglalni a költségvetésbe.)
6. Annak a legalább három, legfeljebb hat alkotásnak a megjelölését (kép, pontos adatok: cím, év, technika, méret, egyéb), melyet a pályázó az ősz folyamán megrendezendő díjátadó kiállításra történő beválogatása esetén bemutatásra szán. A zsűri és a szervezők ezekből választják ki a bemutatásra kerülő művet vagy műveket.

A pályázat leadása

A leadási határidő: 2013. április 30.
A pályázatokat kizárólag digitális formában várjuk.
A pályázatokat az alábbi szerverre kérjük feltölteni:
ftp://195.228.170.212
felhasználónév: leopoldbloom
jelszó: 2TqqQCmQ
A feltöltéshez FTP kliens szükséges.
Kérjük a pályázókat, hogy a feltöltéshez egy önálló, a saját nevükkel jelzett, zippelt mappát hozzanak létre a szerveren!
A határidő után beérkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A döntés

A zsűri döntését elsősorban a következő szempontok alapján hozza meg:
- a beadott portfólió
- a kiállítási terv és az azt megvalósító nemzetközi kiállítási intézmény szakmai elismertsége
- a megrendezendő kiállításon bemutatásra szánt alkotások.
A díjátadó kiállítás résztvevőit 2013 júliusában értesítjük, a közülük kikerülő nyertest pedig 2013 ősze folyamán, ünnepélyes keretek között hirdetjük ki.

Részvételi feltételek

- A díjra korhatár nélkül, ingyenesen pályázhatnak Magyarországon alkotó művészek.
- A pályázók részvételükkel elismerik és tudomásul veszik a részvételi feltételeket. Ezek megszegése a pályázatból való kizárást vonhatja maga után.
- A pályázók vállalják a szervezőkkel (ACAX, Maurice Ward Group) való együttműködést, a szükséges információk rendelkezésre bocsátását.
- A pályázók elfogadják a szakmai zsűri döntését.
Amennyiben a pályázót a zsűri beválogatja a díjátadó kiállításba, úgy a művész vállalja, hogy:
- további díjazás nélkül rendelkezésre bocsátja a pályázati anyagban megjelölt és a zsűri által kiválasztott legalább három művét a kiállítás idejére. A műtárgyak biztosítását a kiállítás idejére a szervezők vállalják.
- elfogadja, hogy kiállított műveit a szervezők a Leopold Bloom Képzőművészeti Díjjal kapcsolatos kommunikációban korlátlanul és díjtalanul felhasználhatják, amennyiben a megjelenés nem sérti a művészi reputációját.
- A díj nyertese vállalja a pályázati anyagban ismertetett kiállítás megvalósítását.
- A díj nyertese vállalja, hogy a külföldi kiállításról a megvalósítást (zárási dátum) követő egy hónapon belül legalább kétoldalas beszámolót készít angol és magyar nyelven, és azt megküldi az ACAX részére.
- A díj összegének kifizetéséről külön megállapodás születik.
- A pályázók elfogadják, hogy a részvétel feltételeit a szervezők indokolt esetben megváltoztathatják.

Az alapító és támogató: Maurice Ward Group

A Maurice Ward and Co. Kft. az 1968-ban alapított anyavállalat magyarországi tagjaként Európa egyik piacvezető nemzetközi szállítmányozási cége, mely intelligens logisztikai megoldásokat kínál partnerei számára. Egyik fő tevékenységi területe műtárgyak kezelése, szállítása és szállítmányozása, illetve raktározása. A cég erre a feladatra kialakított gépjárműparkkal és csúcstechnológiájú raktárakkal rendelkezik. Speciálisan képzett szakembereik mindent megtesznek annak érdekében, hogy az ügyfeleik számára is oly becses műtárgyakat a lehető legnagyobb odafigyeléssel és szakértelemmel kezeljék. Abban, hogy munkájukat a legszínvonalasabban végezzék, nagy segítséget jelent az anyavállalattól átvett szakértelem, illetve szakembereik magas szintű tudása és sokéves tapasztalata.

Koncepció és megvalósítás: ACAX | Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Iroda / Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum

Az ACAX | Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Iroda legfontosabb célja a kortárs magyar szcéna nemzetközi jelenlétének erősítése és támogatása. Tevékenységünk középpontjában a kortárs képzőművészet hazai és nemzetközi szereplői közötti intenzív kommunikáció és folyamatos szakmai együttműködés kiépítése és fenntartása áll.
Az ACAX a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum szervezeti keretében, a múzeum önálló osztályaként működik.

A szombathelyi BloomsDay művészeti fesztivál és Leopold Bloom Díj

A Maurice Ward Group és az ACAX együttműködésében megvalósuló Leopold Bloom Képzőművészeti Díjat megelőzően már létezett egy hasonló nevű fesztivál és díj. A mostani díj nem folytatása ezeknek, ugyanakkor mi is fontosnak tartjuk a BloomsDay és a korábbi Leopold Bloom Díj szellemiségét.
A '90-es évek első felében indult Szombathelyen a BloomsDay alternatív művészeti fesztivál rendezvénysorozata, mely 15 éven keresztül számos hazai és külföldi alkotó kiállításának, akcióinak, performanszainak, koncertjeinek nyújtott bemutatási lehetőséget. A Székely Ákos által szervezett fesztiválok teremtette "Bloom-izmus" - az alkotói szabadság és öntörvényűség példájaként - nem csak a produkciókban, de az évente kiadásra került "Bloom-mappá"-ban, illetve a rendszeresen átadott "Bloom Díj"-ban is megtestesült.

Kapcsolat

Projektmenedzserek: Stepanović Tijana, Csizek Petra
E: leopold.bloom at ludwigmuseum.hu

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

The second occassion of the LEOPOLD BLOOM ART AWARD
supported by the Maurice Ward Group

The Leopold Bloom Art Award supports progressive contemporary visual artists in Hungary and their presence on the international art scene. In 2013, the award will be granted for the second time as a result of the co-operation between the Ludwig Museum, ACAX | Agency for Contemporary Art Exchange and Ireland’s Maurice Ward Group.
Visual artists based in Hungary can apply for the 10,000 euro award with a proposal for an international exhibition of their artwork (without any resriction regarding medium) to take place in a renowned European art institution (museum, commercial or non-profit gallery) or prestigious international event (biennial, festival) of their choice. The award not only goes to supporting the work of the winning artist, but also helps in the successful realization of the proposed concept of the exhibition. In doing so, we hope to contribute to the more intensive involvement of contemporary Hungarian artists in the international art scene.

The Award
The name of the award is taken from one of the most influential figures in modern literature – the main character of James Joyce’s Ulysses, who is of Hungarian descent. In line with the primary values of the award and its Irish founder, Leopold Bloom is a symbol of paradigm-shifting art, travel, cosmopolitanism and not least of all Irish-Hungarian connections.
The Leopold Bloom Art Award’s primary aim is to support collaboration between Hungarian artists and prestigious international exhibition spaces, as well as the introduction of artists to the international scene and their career development. As such, with the Award endowed with 10.000 Euro we would like to recognize the work of a contemporary Hungarian visual artist, supporting his/her foray into the international scene through an independent or group exhibition.
At the discretion of the applicant, the award will be divided between the artist’s honorarium and the cost of realizing the proposed exhibition, provided that the artist’s honorarium be a minimum of 4000 and a maximum of 9000 euros.

The Application
The submission package must include:
1. A Curriculum vitae, in English
2. A Digital Portfolio, in English
3. A proposal of 2-pages maximum, detailing the international exhibition and presenting the applicant’s artworks, in English. The applicant is requested to introduce briefly the chosen European contemporary art institution, or international contemporary arts event, where they intend to exhibit. The exhibition concept could be in connection either to an individual exhibition or to the applicant’s participation in a group exhibition. In the case of the latter, the applicant should attach the concept for the whole group exhibition.
4. A letter of intention from the selected institution, in which the director or curator confirms that, should the applicant be successful in receiving the award, they will carry out the proposed exhibition by the end of 2014.
5. The budget for the exhibition, in the case of a group exhibition, the budget connected to the applicant’s participation. (The Maurice Ward Group will cover the cost of the international transport, so it is not necessary to include this amount in the budget.)
6. The specification of 3-6 works of art (image, proper checklist with title, year, technique, size, etc.) that the applicant intends to show, if selected to participate in the finalists’ exhibition.

Application Submission
The submission deadline is: 30 April, 2013
We will only accept submissions in a digital zip format.
Server information:
ftp://195.228.170.212
User name: leopoldbloom
Password: 2TqqQCmQ
Please, create your own folder when uploading.
For uploading, an FTP Client is necessary.
We cannot accept any submissions that arrive after the deadline.

The Decision
The jury’s decision will primarily be based on the following criteria:
- the submitted portfolio
- the proposed exhibition and the professional reputation of the hosting international institution
- the artworks intended to be shown at the finalists’ exhibition
We will notify those invited to participate in the finalists’ exhibition by the end of July 2013  and the winner will be announced in a ceremony in the autumn of 2013.

Conditions of Participation
- Artists based in Hungary can apply; there is no age limit nor application fee to compete for the Award.
- By participating in the competition, applicants acknowledge and accept the conditions of participation.
- Applicants agree to collaborate with the organizers (ACAX, Maurice Ward Group) and to provide all necessary information.
- Applicants will respect the final decision of the jury.
Should the applicant be selected by the jury to participate in the finalists’ exhibition, the artist also agrees that:
- Without any additional financial remuneration, he/she will provide at least 3 of his/her works, detailed in the submission package and chosen by the jury, for the duration of the exhibition. The organizers will be responsible for the insurance of the works for the duration of the exhibition.
- The organizers will be able to use the exhibited works freely and unconditionally for promotional and communications purposes in connection with the Leopold Bloom Art Award, so long as it does not negatively affect the artist’s reputation.
- The winner of the award agrees to implement the exhibition detailed in his/her application.
- The winner of the award agrees that within two months following the closing of his/her exhibition abroad he/she will compile a report of at least two pages and send it to the attention of ACAX.
- A separate agreement will be drawn up with regard to the payment of the Award.
- Applicants accept that the organizers might modify the conditions of participation with reasonable justification.

About the Founder and Supporter: The Maurice Ward Group
Established in 1968, The Maurice Ward and Co. Kft. are an expert art handling & transport company which owns the custom-built trucks and modern, secure warehouses in which your art is moved and stored. Their experienced, professional staff use only the latest equipment and proven techniques. They can also draw upon the resources of their global parent company when required.

Concept and Execution: ACAX | Agency for Contemporary Art Exchange / Ludwig Museum – Museum of Contemporary Art
The primary goal of ACAX | Agency for Contemporary Art Exchange is to facilitate, support and strengthen the international presence of the contemporary Hungarian art scene. Through networking and a wide range of programs, ACAX initiates and maintains exchange and continuous professional collaboration between the representatives of the Hungarian and international art communities.
ACAX is an affiliate of the Ludwig Museum – Museum of Contemporary Art, Budapest

The BloomsDay Art Festival, Szombathely
Before establishing the Leopold Bloom Art Award, which has been realized by the cooperation of ACAX and the Maurice Ward Group, there was a festival and award with the same name. The current award is not a continuation of the previous one; however, we also recognize the importance of BloomsDay and the spirit of the earlier Leopold Bloom Award.
The event series of the BloomsDay Alternative Art Festival started in the first half of the 90s in Szombathely and provided a chance for exhibitions, actions, performances and concerts for several national and foreign artist over the course of fifteen years. The festival organised by Ádám Székely created the so-called "Bloom-ism" as an example of creative freedom and autonomy, which was embodied not only in the production but also in the "Bloom-file," which is published every year, and in the consistently given "Bloom Award."

Contact:
Projects managers: Tijana Stepanović, Petra Csizek
E: leopold.bloom at ludwigmuseum.hu


More information about the Artinfo mailing list