[artinfo] FFS Szerda, 2013. április 24, Artbázis

info at ffs.hu info at ffs.hu
Thu Apr 18 21:46:59 CEST 2013


A tudás változó helye
Fényképek a kultúrakutatásban
Csatlós Judit kurátor, kulturális antropológus előadása
2013. április 24, 19:00, Artbázis, Horánszky u. 25.

Barthes a fotográfia lényegét abban látja, hogy bizonyítja annak létét,
amit ábrázol. Mint kifejti: „Az persze előfordulhat, hogy hazudik a dolog
jelentését illetően, éppen azért, mert természeténél fogva tendenciózus,
de a dolog létét illetően soha. Bár általános gondolatokra (fikcióra)
képtelen, mégis nagyobb hatású mindennél, amit az emberi szellem valaha is
kieszelt annak érdekében, hogy biztosítson minket a valóságról – ez a
valóság azonban mindig csak esetlegesség.” (Roland Barthes: Világoskamra,
Budapest, Európa Könyvkiadó, 1985, 98.)
Az elmúlt évtizedek alatt a kultúratudományokban végbement önreflexív,
önértelmezési folyamatoknak köszönhetően a tudás előállítása és a
reprezentáció mikéntje került a kutatások középpontjába. A kibontakozó
„writing culture” vita nem hagyta érintetlenül a képekről való
gondolkodást sem, és a képelméleti diskurzusok éppen a Barthes által
kétségbe vont szimbolikus jelentésképző mechanizmusok meglétét helyezték a
fókuszba. A fényképek antropológiai (tudományos) használata már nem a kép
ontológiai eredete, hanem a képi reprezentáció és jelentésképződés mentén
tételeződik.
 Előadásomban a vizuális antropológia módszereit felhasználva,  a 20-as
évek második felében készült tornafotókból előálló archívum - Clifford
Geertz bevezette - „sűrű leírás” módszerével a test és identitás
társadalmi/kulturális jelentéseinek felfejtésére teszek kísérletet.

Az előadás élőben követhető a Fotoklikk.hu honlapon.

Várunk minden kedves érdeklődőt!

Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója
www.ffs.hu
https://www.facebook.com/fiatalokfotomuveszetistudioja


More information about the Artinfo mailing list