[artinfo] MAMŰ tagfelvétel

Zopán Nagy zopan.nagy at gmail.com
Wed Oct 17 22:33:57 CEST 2012


*A MAM**Ű** Társaság Kulturális Egyesület tagfelvételt hirdet*

*képz**ő**m**ű**vészek, kurátorok, m**ű**vészettörténészek és m**ű**vészeti
írók számára*

* *
A MAMŰ Társaság Magyarországon elsők között alakult és bejegyzett
kulturális egyesület. 1991-es alapításától fogva célkitűzésének tekinti a
kortárs, alternatív értékeket teremtő képzőművészeti törekvések támogatását
és a tagok művészi pályájának elősegítését a sokszínűség megőrzése mellett.
Alapvető fontosságúnak tartja a társművészetek felé nyitást, valamint a
nemzetközi művészeti párbeszédek kialakítását, ápolását. A jelenleg 152
taggal rendelkező társaság 1994 óta folyamatosan működteti a MAMŰ Galériát,
mely megjelenési platformot biztosít a tagok sokrétű alkotói
megnyilvánulásainak. ****

** **

A tagfelvételi jelentkezés formai követelményeinek megfelelően a pályázati
anyagnak minden esetben tartalmaznia kell a jelentkező *szakmai
életrajzát *(tanulmányok,
ösztön-díjak, tagságok, kiállítások, publikációk, egyéb szakmai
tevékenység), *portfólióját, elérhet**ő**ségeit* (e-mail cím, telefonszám,
postacím, stb.), és egy rövid *motivációs levelet*.****

** **

A pályázati anyagok nyomtatott, vagy digitális formában (az ismert
formátumok valamelyikében és/vagy személyes weboldal címének
feltüntetésével) is beküldhetők.  A nyomtatott formátumú pályázati
anyagokat a MAMŰ Galéria címére (1071 Budapest, Damjanich u. 39.)
személyesen, nyitvatartási id*ő*ben - kiállítások esetén, szerdán és
pénteken, 14.00 -18.00 között -, vagy postai úton, ugyanerre a címre kérjük
eljuttatni. ****

Az online jelentkezéseket a mamusociety at gmail.com e-mail címre várjuk,
maximum 20 Mb., vagy file-küldő rendszerrel maximum 250 Mb. méretben. A
levél tárgyában kérjük feltüntetni: név + "tagfelvételi jelentkezés".****

*A jelentkezés és a pályázati anyagok beérkezésének határideje 2012.
november 16, éjfél. *****

** **

A beérkező pályázatokat a MAMŰ Társaság tagsága bírálja el a 2012. november
18-án tartandó taggyűlésén. A döntésről minden jelentkező értesítést kap
e-mailben, 2012. november 30-ig. ****

Tagfelvétellel kapcsolatos további információk a fent megadott e-mail
címben kérhetők. ****


More information about the Artinfo mailing list