[artinfo] Szentkepek > Zoltan Maria Flora kiallitasa > FUGA > Megnyito: 2012. november 21. 18:00

Mária Flóra Zoltán zoltanmariaflora at gmail.com
Tue Nov 20 20:40:32 CET 2012


*Szentképek - Zoltán Mária Flóra kiállítása
*2012. november 21-december 11.
Megnyitó: 2011. november 21. 18:00
A kiállítást megnyitja: Dr. Beke László, művészettörténész, egyetemi tanár

FUGA Budapesti Építészeti Központ (1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 5.)

Zoltán Mária Flóra munkásságában mindig is nagy jelentőségű volt  a Biblia
és annak mindenkori olvasata. Örök jelentése az asszociációk végtelen
sokasága. Az istenek nélküli jelen vajon hova vezet jelkép-világa tükrében?
Ezúttal is erre keresi a választ művész a most nyíló kiállításában.


---
Zoltán Mária Flóráról
Zoltán Mária Flóra született festő.Pályakezdése óta keres és talál,
anélkül, hogy a megtaláltat véglegesen magáénak tekintené; ezzel sikeresen
elkerüli az önismételgetés veszélyét, de a biztos besorolhatóságszakmai
előnyeit is.
Alkotói korszakának utolsó egy-két évtizede a végleges magára találás
idejének tekinthető. Nagyméretű vásznai - hagyományos technikával készült
olajképek - folyamatos kísérletezésről tanúskodnak, mintha éppen ez lenne a
megérkezés állapota.
A paradoxont legjobb alkotásain az új motívumkelléktár (sajátos állat- és
emberfigurák, jelentést hordozó tárgyak) imponáló egységben tartásával
oldja fel. Így nyernek értelmet küzdelmes próbálkozásai, a többszöri
átdolgozások, a végső befejezhetetlenség nyugtalanító érzése. Ugyanakkor a
létben-tartózkodás bizonyítása is ez az állapot.
Műveire jellemző a kaotikus rend. Talán a női lélek dinamikus
nyugtalanságával hozható ez összefüggésbe, amit az életszeretet abroncsa
tart össze.
Stílusát - bizonyos szabadossággal, de jellege szerint - rokokó
expresszionizmusnak nevezném, legalábbis ha a jelenleg zajló korszakát
tekintem.
Religiózus allúziói lelkének mélyrétegeiről tanúskodnak. Egyik legszebb
példája ennek aKeresztelő Szent János a pusztában című vászna, mely a
valahonnan valahová örökös állapotát fogalmazza meg, a tragédia és a
komédia határterületén egyensúlyozva.
Zoltán Mária Flóra jó festő, aki szerencsésen mentes az igazodás
kényszerétől, és csak saját  divathullámait követi.
Életszenvedéseiben rátalált az őszinteség útjára, ami a művészetben az
időtlen jelenlét záloga.
Zoltán Mária Flóra benne marad az időtlen időben, és a művészettörténet nem
kerülheti meg munkásságának kellő méltatását.

Dr. Balla László


http://www.facebook.com/ZoltanMariaFlora
www.zmf.hu


More information about the Artinfo mailing list