[artinfo] LABOR: Etnozoo_ Beszélgetés a magyarországi Erdé ly- diszkurzusról _2012. november 21, szerda, 19h

LABOR labor at c3.hu
Mon Nov 19 14:43:17 CET 2012


Etnozoo

Lettre-beszélgetés a Labor Galériában

Időpont: 2012. november 21, szerda, 19h

KissPál Szabolcs a Lettre 2012. őszi száma számára készített „fiktív
dokumentumfilmje” a budapesti Állatkert építészetét és etnográfiai terét,
valamint a két háború közötti Erdély-diszkurzust a Másik tárgyiasításának
hosszú európai (kolonialista) történetébe állítja. Ez a diszkurzus Erdélyt a
másság és az azonosság olyan rendszerében konstruálta meg, amelyben Erdély
egyfelől ős(eredet)i, autentikus és esszenciálisan „magyar”, másfelől
archaikus, elmaradott, modernizálatlan helyként jelenik meg. Az erdélyi-magyar
„sajátosságok” e kettős rendszere egy olyan kolonialista imagináció terméke,
amely – a szimbolikus térfoglalás kulturális instrumentumaként – a Másikat nem
pusztán vágyott, de egyben alárendelt szubjektumként is hozza létre („kicsiny
hasonmásként”). (Kékesi Zoltán)

A beszélgetés résztvevői:
Dánél Mona, ELTE Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Feischmidt Margit, PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
KissPál Szabolcs, MKE Intermédia Tanszék
Kékesi Zoltán, MKE Képzőművészet-elmélet Tanszék


LABOR
www.labor.c3.huMore information about the Artinfo mailing list