[artinfo] Gerhes Gábor: Z, avagy egy ország *** Lumen Galéria *** megnyitó: március 13. 20 h

Sári Stenczer stenczer at gmail.com
Fri Mar 9 16:44:14 CET 2012


Gerhes Gábor: Z, avagy egy ország
Lumen Galéria
2012. március 14. - május 11.

megnyitó: március 13. 20 h
beszédet mond: Horváth Tibor, képzőművész


2010 novemberében nyilvánosságra került egy olyan állambiztonsági
jelentés, amelynek egyik melléklete a titkosrendőrség által használt
úgynevezett "operatív lakások" címeit tartalmazta. Az 1974-ben kelt
dokumentumban - amit a Fehér Hollók munkacsoport a GoogleMaps program
segítségével feldolgozott - csupán az utcanevek és házszámok
szerepelnek, vagyis pusztán annyi bizonyos, hogy ezekben a bérházakban
voltak az ÁVH által kiépített és a BM állambiztonsági csoportja által
felügyelt és a társadalom ellenőrzésére szolgáló K (konspirált) és T
(találkozási) lakások. A konspirált lakások állami tulajdonba
tartoztak és a fontosabb ügyekben eljáró ügynökök és más beszervezett
személyek látogatták őket, míg a találkozási lakások magánemberek
birtokát képezték és túlnyomórészt "önzetlen hazafiasságból", vagy
"meggyőződéses segítőkészségből" adták kölcsön őket az operatív akciók
és megfigyelések számára.
Ma az épületek címlistája immár mindenki számára elérhető, de hogy a
lépcsőházakon, folyosókon, gangokon pontosan mely ajtók mögött
zajlottak a titkos találkozók, már a múltbaveszett évtizedek homálya
fedi.

A fenti ismeretek birtokában járta be Budapestet az utóbbi hónapokban
Gerhes Gábor, tudatos flaneurként. Visszatért a "tettek helyszínére"
és ismeretlen bérházak homlokzatait dokumentálta, ahol egykoron
titkosügynökök, kémek és besúgók találkoztak. Szigorú pontossággal,
kellő távolságtartással és a Becher házaspár óta ismert tipológiával
rögzített egy furcsa, banális városkalauzt, ahol a szerialitás és az
uniformizált reprezentáció a félmúlt egyik arctalan inventáriumát
rajzolja meg.
Csakúgy ahogy a térképészet, a fotográfia is vizuális jelekből áll:
első ránézésre objektíven mutatják be környezetüket, ám jelrendszereik
ugyanannyi rejtélyt hordoznak magukban, mint amennyi láthatóságot
kínálnak fel. Gerhes Gábor új sorozatában az absztrakt geográfiai
jelöléseket fekete-fehér, leíró fotográfiákra cseréli, s így az
ábrázolás mögül előhívja a nem-képet, a fényképek árnyékában sejthető,
elfeledett budapesti fantomokat. Önmagához híven ismét részleges
tudásunkra épít: megmutat és eltakar egyszerre, stimulálja valós
ismereteink és a képzelőerőnk közötti átjárást.

Stenczer Sári


http://photolumen.hu/
Mikszáth Kálmán tér. 2.
H-1088 Budapest

****************************************************************

Gábor Gerhes: Z, or a Country
Lumen Gallery
14 March - 11 May 2012

vernissage: 13 March, 20:00
opening speech by Tibor Horvath


In November 2010, a state security report was made public, one of its
appendices listing the addresses of so-called "operative flats" used
by the secret police. The document dated 1974 - pinpointed on Google
Maps by the White Ravens workgroup - only contains street names and
house numbers, therefore, the only certainty is that the C (conspired)
and M (meeting) flats serving to monitor the society, established by
the State Protection Authority (ÁVH) and supervised by the Ministry of
Interior's state security office, were located in these houses.
Conspired flats were state property, and were visited by agents acting
in important matters, as well as other roped-in individuals. Meeting
flats were owned by private persons and were lent for operative
actions and surveillance mostly out of "selfless patriotism" and
"wholehearted helpfulness".
Today the address list is available to all, but behind which doors in
which stairway or corridor the secret meetings took place remains
hidden in the murky shadows of past decades.

Based on the above information, Gábor Gerhes perambulated Budapest in
the past months as a conscious flaneur. He returned to the "scenes of
crime", documenting the facades of unknown blocks of houses where once
secret agents, spies and informers used to meet. In an austerely
accurate and suitably removed manner, he used the typology familiar
from the Bechers to record a strange, banal city guide where seriality
and uniform representation draw up a faceless inventory of the recent
past.
Similarly to cartography, photography is made up of visual signs: at
first sight, both objectively represent their environment, but there
is as much mystery inherent in their semiology as visibility offered
by it. Gábor Gerhes replaces abstract geographical signs with
descriptive black and white photographs, thus evoking the non-image
underlying the representation: forgotten phantoms of Budapest, lurking
in the shadows of the photographs. Faithful to himself, he builds on
our partial knowledge: he reveals and veils at once, stimulating
passage between our real knowledge and our imagination.

Sári Stenczer

http://photolumen.hu/
Mikszáth Kálmán tér. 2.
H-1088 Budapest


More information about the Artinfo mailing list