[artinfo] Prezentációk: Ősz Gábor & Puklus Péter, Igor Metropol Studios + grill party

Gergely Laszlo gergely.laszlo at gmail.com
Wed Jun 27 12:50:47 CEST 2012


----English text below----

Az *Igor Metropol* Kulturális Egyesület és a *Lumen* Fotóművészeti
Alapítvány meghívja Önt két eseményre egy helyen:

- *Ősz Gábor* "Ontológia-Tautológia, avagy mit akar a kép?" című projekt
prezentációja


- *Puklus Péter* "Handbook to the Stars" illetve és "One and a half meter"
című könyveinek bemutatójaHelyszín: Igor Metropol Műtermek, Budapest 1116, Sztregova utca 1., 4.
emelet

Időpont: 2012. július. 3, 18:00 - 24:00

 Program:18.00: Ősz Gábor prezentáció

(Az eseményre előzetes jelentkezés szükséges az
info at igormetropol.orgcímen, a részvételt az első 35 jelentkezőnek
tudjuk garantálni a műteremben)

20:00: Puklus Péter könyvbemutató

22:00-ig a művek szabadon megtekinthetőek, utána grill-party a háztetőnwww.gaborosz.com / www.peterpuklus.com / www.igormetropol.org /
www.photolumen.hu

 --------

* *

*Ősz Gábor: Ontológia-Tautológia, avagy mit akar a kép?*


Ősz Gábor Hollandiában élő képzőművész az Igor Metropol Egyesület
meghívására  az elmúlt másfél hónapban Budapesten dolgozott. Az egyesület
műteremének falai között egy komplex videómunkát hozott létre, amely a kép
és a digitális kép mibenlétének megragadására tett kísérletek egy új
aspektusát veti fel.

A videó elkészültével az új műről és az ehhez kapcsolódó korábbi
projektekjéről tart beszámolót a művész. Ennek kapcsán nemcsak az új
installáció, a* Tautológia, *de az azt megelőző *Ontológia* című videómunka
is itt kerül első alkalommal bemutatásra."A kép története közvetlenül az ábrázolás történetéhez kapcsolódik. De mi
történik akkor, ha mindettől eltekintünk és a képnek, mintegy önmaga
létének szembesítéseként, tükröt állítunk? Az ábrázolástól mentes,
mondhatni üres kép közvetlenül a technikai kép megjelenése óta létezik. Ami
nem más, mint a fény jele. A fotónál az analóg nagyító negatív nélküli képe
az, ami a mozgóképnél az üresen felvillanó vetítővászon fehér négyszöge.
Mielőtt minden elkezdődik. Az információ tere információ nélkül.

A nemrégiben létrejött *Ontológia* projekt során egy végtelenített, analóg
filmszalag,  különböző görgők segítségével meghatározott pályát leírva,
önmaga képét vetíti. A projektor által működésbe hozott filmszalag, a
vetítés megismételt felvétele és annak újabb vetítése a kép a képben, a tér
a térben koncepcióját valósítja meg.

Az analóg és digitális kép közötti egyik különbség, hogy a digitális képnek
nincs szemmel látható fizikai bizonyítéka. Ezért anyaga nem is filmezhető.

A Budapesten elkészült *Tautológia *az* Ontológia* projekt elvének
digitális variációja. Már nem egy, hanem három digitális projektor a tér
három falára vetített képei jelennek meg a filmen, halmozott képi és
térbeli viszonylatok képleteként. Az üres vetítők fehér képéből kiinduló
projekció sokszorozódik a tér pásztázásával létrejövő újabb és újabb
felvételek egyidejű vetítése által. A folyamat ismétlésével a vetítések,
mint tükrök, többszörösen ismétlik önmaguk terét és az abban leírt mozgások
egyfajta bonyolult rendszerében mutatják a vetítések vetítésének vetítését.
Tér mozog a térben, a mindig újra rögzített felvételek vetítésének
terében." (Ősz Gábor)www.gaborosz.comŐsz Gábor műveit a Vintage Galéria <http://www.vintage.hu/> képviseli
Magyarországon.

A "Tautológia" elkészültét támogatta a VIVITEK Projektorok.

----------
Puklus Péter fotóművésznek idén tavasszal, egymástól függetlenül Pozsonyban
és Heidelbergben jelent meg két fotókönyve. Ezek hazai bemutatójára kerül
sor.

*Handbook to the Stars
*Kiadta a Stanica Contemporary, Selmecbánya, 2012.

"Oka van annak, hogy Puklus Péter ezt a címet adta az első könyvének: a cím
ars pótetikájának finom manifesztója. A kézikönyvben megkísérli ábrázolni
saját univerzumát és rálátást biztosít arra, hogy hogyan kapcsolódnak
egymáshoz fotós munkái: galaxisok viszonylagos proximitásban egymáshoz,
saját gravitációjuk kötelékében. A képek együtt és egymás által működnek,
nincsen sorrend, se kronológia. Külön-külön léteznek és saját mintájukat
követik akkor is, amikor egymással kapcsolatba lépnek. Tehát, nem minden
esetben férnek el egy lapon ebben a könyvben, az imaginárius távolságok
helyükre teszik a képeket. Eszerint gyakran töredékesnek tűnnek, néha
kicsik, néha nagyok, pontosan úgy, ahogyan Puklus képi univerzumában is
együtt élnek."

(Claudia Küssel, a Rotterdam Fotomuseum kurátorának szövege, részlet a
könyvből.)

Támogatók:
Stanica Contemporary, Szlovákia Kulturális Minisztériuma, Nemzetközi
Visegrádi Alap, Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület


*2. **Puklus Péter - One and a half meter*
Kiadta a Kehrer Verlag, Heidelberg, 2012.

A munka címe arra a távolságra vonakozik, amely Puklus saját közvetlen
környezetét definiálja, személyes proximitását. A következőt mondja
munkájáról:

"Gyűjtöm a portrékat a körülöttem lévő emberekről. Különböző módokon
térképezem és dokumentálom azokat, akik közel állnak hozzám. Lassan
mindenkit elérek. Rokonok vagy barátok - az a fontos, hogy a létrejött kép
a kapcsolatunk jelképévé váljon. Vagy az emberek viszonya egymáshoz. Vagy
személyes titkok, amelyek tekintetek árulhatnak el. Egy pillanatot
rögzítek, melynek csodája a bizalomban, az intimitásban és fényképezésben
keresendő. Más szóval, a szeretet, a barátság és az identitás története."
(Puklus Péter)

 Puklus Péter a Lumen Tanács tagja.


www.peterpuklus.com

 Igor Metropol Cultural Association and the Lumen Photography Foundation
cordially invite you to two events at one location:

- The project presentation, "Ontology-Tautology - What does the image
want?", by Gábor Ősz


- Book presentation of the books, "Handbook to the Stars" and "One and a
half metres" by Péter PuklusLocation: Igor Metropol Studios, Budapest 1116, Sztregova utca 1, 4th floor

Time: 3 July 2012, 6 p.m. - 12 a.m.Programme:6 p.m.: Gábor Ősz presentation

(Prior registration for the event is required to the address:
info at igormetropol.org, as we can only guarantee a place in the studio to
the first 35 who register.)8 p.m.: Péter Puklus book presentationUntil 10 p.m., the works are on view.The presentations in the artist studios will be followed by a grill party
on the rooftop.www.gaborosz.com / www.peterpuklus.com / www.igormetropol.org /
www.photolumen.hu

 --------

* *

*Gábor Ősz: Ontology-Tautology - What does the image want?*


Holland based artist, Gábor Ősz has been working in Budapest on the
invitation of the Igor Metropol Association for the past one and a half
months. Within the walls of the studio, he created a video work that raises
a new aspect to attempts to comprehend the nature of the relation of
analogue and digital imagery.

With the completion of this new piece, the artist will present this work
together with another project closely linked to it. On this occasion, both
the new video installation, "Tautology", and the preceding video work,
"Ontology", will be screened for the first time in Hungary.

"The history of the image is directly linked to the history of depiction.
But what happens if we disregard the previous statement, and we set a
mirror before the image, to confront it with its own existence? The image
void of depiction, the empty image - so to say - exists since the
appearance of the technical image. It is none other than the sign of light.
It is the image projected without the negative by the analogue
photo-enlarger that is equivalent to the flickering empty white frame on
the screen of the cinema. Before everything begins: the space of
information - with the information missing.

In the course of the recent "Ontology" project, a looped analogue film is
installed on a given track with the aid of various rollers, to project its
own image. The filmstrip, set in motion by the projector, realises the
concept of the space within the space, the projection of the recorded
repetition of the projection becoming the image within the image.

One of the differences between the analogue and the digital film loop is
that the digital process has no physical evidence. Therefore we cannot film
it. The piece "Tautology", realised in Budapest, is the digital version of
the principle of the "Ontology" project. The images of not one, but three
digital beamers on three walls of a space appear in the film, as an
equation of loaded spatial and visual relations. The projection initiated
by the white image of the empty beamers is multiplied by the concurrent
repetition of the projections of the sweeping recordings of the space. With
the repetition of the process, the projections multiply their own space,
like mirrors, and the prescribed motion presents a kind of complex system
of the projection of the projection of the projection. The space moves
within the space, in the repeatedly recorded recordings of the space of the
projection. " (Gábor Ősz)


www.gaborosz.com

 The works of Gábor Ősz are represented in Hungary by Vintage Gallery.


The creation of "Tautology" was supported by VIVITEK Projectors.


----------

Two photo books of Péter Puklus, Budapest based photographer, were
published this spring in Bratislava and in Heidelberg. These books will be
presented for the first time in Hungary on this occasion.*1. Puklus Péter: Handbook to the Stars
*Published by Stanica Contemporary, Banská Štiavnica, Slovak Republic, 2012

"There is a reason why Péter Puklus' first publication is called *Handbook
to the Stars, *a subtle manifesto of his *Ars Poetica*. With this handbook,
he attempts to portray his own universe and provide an insight into how his
photographic works relate to each other: like galaxies in relative
proximity to one another that are bound together by their own gravitational
force. The images function together and through one another, have no
sequence or chronology, but exist individually, even as they form
interconnections and follow their own patterns. Hence, they do not
necessarily fit on a page in this book; the imaginary distances keep the
images in their place. This implies that they may appear fragmented:
sometimes small, sometimes large - precisely as they co-exist in Puklus's
universe of images."

(extract from the book, text by Claudia Küssel, curator of Rotterdam
Fotomuseum)

Supporters:
Stanica Contemporary, The Ministry of Culture of the Slovak Republic,
International Visegrad Fund, Studio of Young Artists Association

*2. Puklus Péter - One and a half meter*
Published by Kehrer Verlag, Heidelberg, 2012


The title of his work refers to the distance that defines his direct
environment, his personal proximity. About his work, he says:

"I collect the portraits of the people around me. I map and document those
who are close to me in one way or another (I collect memories). Slowly, I
will get to everybody. Relatives or friends, the important thing is that
the photograph can be the symbol of my relationship to them. Or the
relationship of the people in the photograph to each other. Or that
personal secret, which may be revealed by a gaze. I capture a moment, the
magic of which lies in trust, intimacy and photography; in other words, the
story of love, friendship and identity." (Péter Puklus)

Péter Puklus is a member of the Lumen Committee.

www.peterpuklus.com


More information about the Artinfo mailing list