[artinfo] Szíj Kamilla - belső középpont - kiállításmegnyitó a telepen

Lili Szert szertlili at gmail.com
Tue Sep 20 14:19:58 CEST 2011


SZÍJ KAMILLA -BESLŐ KÖZÉPPONT

2011 szeptember 29, 19:00
A megnyitón közreműködik: Reinhard Halsmayr
Cím: 1075, Budapest, Madách tér 8.


"rajzolj velem" - workshop Szíj Kamillával -
09.30. 11:00-13:00-ig
10.05. 16:00- 19:00-igHÁROM VONAL SZERELMESE
A címben említett három vonal három fajtája a vonalaknak, a görbe (kör), az
egyenes és a szabad (szabálytalan). Lehet ennél egyszerűbb eszközöket
igénybe venni a rajzoláshoz? Lehet ennél több vonalfélét használni?
Szíj Kamilla évtizede jelentős súllyal képviseli a magyar grafika új
"vonalát" itthon és külföldön. Számos nemzetközi és hazai bemutatkozás után
a Budapest Kiállítóterem Szabad sajtó utcai helyisége az őt ismerők számára
túl tág térnek tetszhetett. Szíj Kamilla ugyanis zömmel finom hidegtű
karcokat készít. Ennek formátuma általában nem haladja meg az 50×70-es, jobb
esetben a 70×100-as méretet. Vagy sok, vagy más anyagot szoktak ilyenkor a
művészek kiállítani. Szíj Kamilla a vonal szerelmeseként megnagyobbította
grafikai lapjainak méreteit. A megjelenő másik technika,a papírkarc,
tetszőleges méretben készíthető - mint itt például többméteres
papírtekercsbe is karcolva: a hegyes szerszámmal a papír lapját sértjük fel,
majd azt vizes festékkel átfestve jelenik meg a vonal. Némileg a titkos
üzenetek bűvös módján a festék által bontakozik ki a papírból az ábra. Szíj
Kamilla művei esetében ez a színvilág is redukált, sárga, kékesszürke,
piros-fekete a leggyakrabban használt szín munkáin.
Szíj szereti a karcolás, felsértés eszközét. A hidegtű is ilyen eljárás. Nem
maratással, a lemeztűvel való direkt megkarcolásával jut a művész a majdan
befestékezendő és lenyomható felülethez (dúchoz). És ezek a jelsorok,
melyeket Szíj használ, a tiszta vonal, az egyenes beszéd - és egyben a
rejtett üzenet - képei.
Nincs történés, nincs elbeszélés. A világ egésze, mint egy globális
szabásrajz, hol kozmikusan (a körformátumú nyomatoknál), hol struktúrában
(mint az egymás mellé szerkesztett ismételt nyomatokban), hol pedig szabad
asszociációk során (mint a két jegyzetkönyv lapjain), de mindannyiszor
elementáris egyszerűséggel bontakozik ki a néző előtt. Szíj mesélőkedve a
könyvek lapjain válik leginkább nyilvánvalóvá. Itt előbukkannak az elrejtett
(?) képi vágyak és gondolatok is. Egy női világ, mely intellektuális
köntösben a falakon átlényegül, de a diary book lapjain felfedi magát. Vagy
mégsem? A könyvoldalakon is megjelennek Szíj kedves formái, a hengerek, a
körök emberek - tárgyak körvonalával gazdagítva (finom ceruzatónusokkal,
aláfestésekkel, kollázsokkal kísérve).
A tervezett tér nagyméretű munkái - frízek, negatív oszlopok, tekercsek -
egy-egy történeti kort is megidézhetnek. Megidéznek? Szíj annál sokkal
aktuálisabb, hogy ne merülne fel benne egy eklektikus magatartás (is). Ám
idézetei legalább annyira személyesek, mint naplójegyzetei. Így rejtve marad
előttünk a falakra épített grafikai együttes térbeliségének valódi oka. Egy
magántörténelem lenyomataiként élhetjük át ezt a berendezett grafikai teret
a séta végén. És újra feltehetjük a kérdéseket: lehet e ennél kevesebbel
ennél többet mesélni? Lehet e ennél gazdagabban ennél puritánabb tárlatot
létrehozni? Döntsék el önök, ha megtekintették Szíj Kamilla tárlatát a
Budapest Kiállítóteremben.
SINKÓ ISTVÁN,
Élet és Irodalom, 2003. május 16A kiállítás október 11-ig megtekinthető.

-- 
lili szert +36 70/ 511 7976


More information about the Artinfo mailing list