[artinfo] Kis Varso // Little Warsaw > Lelekben tombolo haboru // The Battle of Inner Truth > Trafo Gallery > 2011.11.10. 19h

Trafó Galéria gallery at trafo.hu
Tue Nov 8 11:23:39 CET 2011Please, scroll down for English version

*
Kis Varsó bemutatja:*
**

*Lélekben tomboló háború

*

*Trafó Galéria*

2011. november 11. - december 30.
Kurátor: *Fenyvesi Áron*

Megnyitó: *2011. november 10. 19:00*
Megnyitja: *Kékesi Zoltán*


A Kis Varsó művészcsoport legújabb projektje egy olyan művészeti 
kutatási folyamat eredményeként jött létre, amely magyar köz-, és 
magángyűjtemények kisplasztikai anyagát vizsgálta. A kutatás az 
agresszió kisplasztikai műfajú ábrázolásai irányult, olyan művekre, 
amelyek mélyrehatóan elemző és érzékletesen láttató módon írtak le 
agresszió mintázatokat, militáns témákat és hadi cselekményeket. A 
projekt szempontjából érdekes kérdéseket azonban azok az elképzelések 
vetették fel, amelyekben az egyes, autonóm művek összekapcsolódtak, 
illetve sorozattá formálódtak.

A galéria terében megjelenő fiktív (belső) táj - csatatér - lehetőséget 
teremt arra, hogy az önálló műtárgyak között dialógus-helyzetek jöjjenek 
létre, amelynek köszönhetően olyan másodlagos jelentések bukkannak fel a 
művek tudatos (autonóm) horizontja mögül, amelyek a kollektív 
tudattalanról, vagy tudalattiról beszélnek.

A Kis Varsó komoly, ám mégis játékos montázs formájában végez feltárást 
a magyar kulturális emlékezet archívumában, a szobor 
újra-kontextualizáláson alapuló praxisukhoz való visszatéréssel pedig a 
művészcsoport a történelmi identitás-képzés művészeti szimbolikáját kutatja.

* *

*Külön köszönet a kiállítás partnerintézményeinek:*

Budapesti Történeti Múzeum -- Kiscelli Múzeum

Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest

Herman Ottó Múzeum, Miskolc

Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest

Néprajzi Múzeum, Budapest
és a magángyűjtőknek

Támogató:

*Nemzeti Kulturális Alap*

*Trafó Kortárs Művészetek Háza** / Trafó Galéria*
1094 Budapest, Liliom utca 41.
t/f.: +36 1 456-2044, fax: +36 1 456-2050
gallery at trafo.hu <mailto:gallery at trafo.hu>, www.trafo.hu 
<http://www.trafo.hu>
Nyitva: keddtől vasárnapig 16-19h, előadási napokon 16-22h

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

*Little Warsaw presents:*
*The Battle of Inner Truth
*
*Trafó Gallery*

11/11/2011 -- 30/12/2011
Curated by *Áron Fenyvesi*

Opening: 7 pm, 10th [Thursday] November, 2011*
*Opening speech by *Zoltán Kékesi*

The newest project of Little Warsaw is an outcome of a process of an 
artistic research, which explored and examined the statuette database of 
hungarian public-, and private-collections. The primary focus of the 
research was to explore the representation of aggression on statuettes 
and figurines -- on such works, which 'depict' military acts, patterns 
of agression in a deep analytical, or in a highly sensual way. The most 
interesting questions were raised though by the conceptual method which 
combined and formed series out of these autonomous semi-historical works 
of art.

The appearance of an inner landscape in the gallery -- an installation 
of a fictive battle -- gives place for the construction of dialogical 
situations between the autonomous pieces, which dialogues excavate 
secondary meanings out of the works, which start to speak about hidden 
motifs of a collective unconcious.

Little Warsaw is doing a serious exploration - still in a form of a 
playfull montage -- in the archive of Hungarian cultural memory. And the 
artist duo by returning to their praxis based on re-contextualisation of 
sculpture is researching the artistic symbols of historical identity- 
construction.

* *

*Special thanks to the partner institutions:
*Hungarian National Gallery, Budapest
Hungarian National Museum, Budapest
Military Institute and Museum, Budapest
Museum of Etnography, Budapest
Museum Kiscell -- Municipal Picture Gallery, Budapest
Ottó Herman Museum, Miskolc
and to the private collectorsSupported by:
*National Cultural Fund of Hungary*

*Trafó -- House of Contemporary Arts, Trafó Gallery
*1094 Budapest, Liliom utca 41.
t/f.: +36 1 456-2044, fax: +36 1 456-2050
gallery at trafo.hu http://www.trafo.hu
Open: Tuesday to Sunday 4-7pm, performance days 4-10pm
More information about the Artinfo mailing list