[artinfo] pályázati felhívás egyetemi hallgatóknak új típusú public art témában

Kitty Józsa pillango.kitti at gmail.com
Sat Nov 5 10:45:46 CET 2011


*Pályázati felhívás egyetemi hallgatók számára új típusú public art
művekről írandó műkritikák írására*

* *

Az MMIKL Képző- és Iparművészeti Lektorátus 2011. évi public art programja
keretében pályázatot ír ki művészettörténetben és művészetelméletben jártas
egyetemi hallgatók számára a *Mi kis falunk* című pályázatának
eredményeképpen 2012. február-márciusában megvalósuló, négy új típusú
public art mű egyikéről készítendő kritikai elemzés megírására. A művek
pályatervei előzetesen megtekinthetők a www.lektoratus.hu honlap pályázatok
oldalán, a public art projekt nyertesek menüpontja alatt

*A pályázat célja*: tehetségkutatás és -gondozás, valamint az új típusú
public art művészeti stratégiájának megismertetése a kortárs művészet iránt
érdeklődő pályakezdőkkel.

*Pályázhatnak: *beiratkozott egyetemi hallgatók*A pályázat nyelve:* magyar*Pályázati menetrend:*

* **1. regisztráció*

* *

A pályázónak először regisztrálnia kell a lektoratus at lektoratus.hu e-mail
címre megküldött, kitöltött regisztrációs lappal. A regisztrációs lap a
pályázati felhívás része, de letölthető a www.lektoratus.hu honlap
pályázatok menüpontja alól is.

A regisztrációs levél beérkezési határideje: 2011. november 25. (péntek) 24
óráig.

Az előzetes jelentkezés befogadásáról minden pályázó válasz-emailt kap.

A regisztrációval a pályázó egyben hozzájárul, hogy nevét és annak az
oktatási intézménynek a megnevezését, ahol tanul, a pályázatkiíró a
honlapján közzétegye.

* *

*2. sorsolás és konzultáció*

A pályázatkiíró 2011. november 28-án 17 órakor a Képző- és Iparművészeti
Lektorátus (Bp. I. ker. Úri utca 54-56.) zsűritermében a regisztrált
pályázók jelenlétében sorsolja ki, hogy az egyes hallgatók mely műről szóló
kritikai elemzés megírását kapják feladatul. A pályázatkiíró
ugyanekkor segítő-konzultációt
is tart.

*3. a** kéziratok beküldése*

* *

Az e-mailen beküldendő szövegek beérkezési határideje a pályázó számára
kisorsolt új típusú public art munka hivatalos lezárulta utáni 10. nap
24.00 óra.A csatolt rtf. fájlban benyújtandó kézirat terjedelme 12.000±500 n, ami
szóközökkel együtt értendő.

A pályázat beadásának alapfeltétele, hogy *a beküldött műértékelés
nyomtatott, vagy elektronikus formában még sehol nem jelent meg.*

* ** *

*Érvénytelen a pályázat, amennyiben: *-  a pályázati feltételeknek nem felel meg

-  határidőn túl érkezik be

* *

*Hiánypótlás: *hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő után nincsen
mód.*A pályázat elbírálása *A pályázatot a pályázatkiíró által felkért szakértői kuratórium bírálja el,
legkésőbb 2012. március 28-ig. Az írásokat elbíráló bizottság
tagjai:Kertész László, Leposa Zsóka, Perczel Júlia, Százados László

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázatkiíró az eredményről a döntést követő 24 órán belül elektronikus
úton valamennyi pályázót értesíti és a nyertes pályázók névsorát a
honlapján közzéteszi.*Az értékelés szempontja: *a benyújtott kéziratok kvalitása.

*A nyertes pályázatok díjazása*

A kuratórium által kiválasztott négy szöveg szerzőjével a pályázatkiíró
felhasználási szerződést köt. A felhasználás jogáért szövegenként 60.000.-
Ft felhasználási díjat fizet, aminek utalása az érvényes adó- és
járulékszabályok betartásával történik.

A szöveget a pályázatkiíró szerkesztői gondozás után angolra fordíttatja,
majd magyarul és angolul egyaránt publikálásra kerül a public art program
hivatalos honlapján.

A pályázatkiíró fenntartja a jogot, hogy ha a bizottság nem talál négy
megfelelő kvalitású szöveget, négynél kevesebb pályázatot díjazzon.*A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:* Perczel Júlia
projektasszisztens (mikisfalunk2011 at gmail.com), illetve Kertész László
igazgató (3567-444 /126. mellék).Budapest, 2011. november 5.

*  MMIKL Képző- és Iparművészeti Lektorátus* *Ajánlott irodalom:*

Bálint Mónika, Kálmán Rita, Polyák Levente, Sevic, Katarina (szerk.): *Köztes
terek / In between Zones*, Budapest: IMPEX, Fiatal Képzőművészek Stúdiója
Egyesület, 2008.

Bishop, Claire: Antagonism and Relational Aesthetics. In: *October*, Vol.
110 (Autumn, 2004), 51-79

Bishop, Claire: The Social Turn: Collaboration and It’s Discontents. In: *
Artforum*, 2006/2, 179-185

Bourriaud, Nicolas: *Relációesztétika,* Budapest, Műcsarnok, 2007

Hegyi Dóra (szerk.): *Moszkva tér (Gravitáció), *Ludwig Múzeum, Budapest,
2004

Hock Bea: *Nemtan és pablikart*, Praesens, Budapest, 2005.

Kester, Grant H. (2005): Conversation Pieces: The Role of Dialogue in
Socially- Engaged Art. In: Zoya Kucor, Simon Leung (szerk.): *Theory in
Contemporary Art Since 1985*, Blackwell, 2005, 32-55.

Krauss, Rosalind E. (1993): Sculpture in the Expanded Field In: Krauss,
Rosalind E.: *The Originality of the Avant-Garde and other Modernist myths*,
Cambridge, MIT Press, 1993, 277-290.

Kwon, Miwon: *One Place After Another*, MIT Press, London, 2002.

Lacy, Suzanne (szerk.): *Mapping the Terrain*, Bay Press, Seattle, 1995

Szijártó Zsolt (szerk.) Köz/Tér, Fogalmak, nézőpontok, megközelítések.
Gondolat, Bp./Pécs, 2010

Blog: leisurearts blog vita – kiindulás:

http://leisurearts.blogspot.com/2006/03/artforum-new-art-practices-cross.html

http://leisurearts.blogspot.com/2006/04/claire-bishop-aestheticethical.html

http://leisurearts.blogspot.com/2006/05/grant-kester-artforum-claire-bishop.html

http://leisurearts.blogspot.com/2006/04/maria-lind-tacticalagnostic-artist-ted.html

http://leisurearts.blogspot.com/2006/04/matthew-stadler-red76-jeff-jahn.html

http://leisurearts.blogspot.com/2006/04/matthew-stadler-red76-jeff-jahn.html
http://leisurearts.blogspot.com/2006/04/claire-doherty-studio-to-situation.html


More information about the Artinfo mailing list