[artinfo] Kalifornia / Trafo Gallery / Opening: 12/05/2011 7 pm.

Trafó Galéria gallery at trafo.hu
Mon May 9 15:29:21 CEST 2011


  Please, scroll down for English version

*Kalifornia*
2011. május 13. -- június 19.

Megnyitó: *2011. május 12., 19.00*

Megnyitja: *Szacsva y Pál *

Kiállító művészek:
*Bodó Sándor, Fodor János, Horváth Tibor, Uglár Csaba*

Kurátor:
*Fenyvesi Áron*

A csoportos kiállítás négy műfaji határokat átlépő, közös 
(neo)-konceptuális képzőművészeti alapokból építkező "renitens" magyar 
alkotó új és pimasz témafelvetésű munkáit mutatja be. A kiállítók 
kísérletező szellemisége meghatározó jelentőségű a magyar kortárs 
képzőművészet aktuális arculatának szempontjából, pedig a művészek 
többnyire az intézmények perifériáján fejtik ki tevékenységüket, inkább 
kényszerű, mintsem önként vállalt "árnyék"-szerepkörben.
A Kalifornia központi motívuma a kortárs képzőművészet által használt 
konceptuális nyelv -- a művek pedig ezen nyelv értésének és 
meg-nem-értésének konfrontatív dinamikájából bomlanak ki: a kiállítók 
dekonstruktív művészeti működésmódja a művekben vizuális és verbális 
jeleket, jelölőket és jelentéseket halmoz úgy egymásra, hogy azok 
kioltsák a megnyugtató módon befogadható üzeneteket. A munkák így egy 
egészen új és felszabadító formai, nyelvi és módszertani szótár szerint 
lépnek működésbe és kalauzolják olyan terepre a befogadóikat, ahol 
korábban még nem járhattak.
A kiállítás címébe foglalt látens amerikanizmus a Kalifornia-mítoszra 
hivatkozik; mely szerint Kalifornia a mai napig is a lehetőségek és a 
modern ígéretek földje, az önmegvalósítás reményének és a szabadságnak 
széles körben használatos szimbóluma. A kiállítók Kalifornia utópikus 
képének megidézésén keresztül pedig a magyar képzőművészeti valóságra és 
az abból való kitörési lehetőségekre is reflektálnak, valamint 
katalizálják a hazai képzőművészeti szcéna öndefiníciós mechanizmusait. 
A kiállítás apropóján létrehozott új művek pedig folytatják a 
képzőművészet nyelvének megújítására tett kísérleteiket, az életre 
hívott ironikus és pszichedelikus megalománia és intézménykritikai 
titanizmus segítségével.
A kiállítótérben megjelenő művek nagyon tág mediális spektrumban 
mozognak: láthatók és hallhatók lesznek hang- és téristallációk, 
printek, videók, rajzok és objektek. A kiállított művek értelmezési 
tartományának szálai pedig a konceptuális sci-fi műfajától egészen a 
kritikai reflexiók tartományáig terjednek.

Támogató:
*Nemzeti Kulturális Alap*

*Trafó Galéria
*Trafó -- Kortárs Művészetek Háza
1094 Budapest, Liliom u. 41.
E-mail: gallery at trafo.hu
Web: trafo.hu/gallery
Blog: kortars.freeblog.hu
tel: +36 1 456 2044, fax: +36 1 456-2050
Nyitva: keddtől-vasárnapig 16-19 óráig, előadási napokon 16-22 óráig

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

*Kalifornia*

13/05/2011 -- 19/06/2011

Opening: *12/05/2011, 7 p.m.*
Opening speech by *Szacsva y Pál*

Exhibiting Artists:
*Sándor Bodó, János Fodor, Tibor Horváth, Csaba Uglár*

Curated by* Áron Fenyvesi*

This group exhibition introduces works that suggest new and cheeky 
subjects from four "unruly", genre-defying Hungarian artists, who work 
through shared (neo)-conceptual positions. The exhibitors' experimental 
ethos has a crucial significance in terms of the Hungarian contemporary 
visual arts, even though the artists themselves mostly operate on the 
peripheries of the institutions, in a forced, rather than chosen 
"shadow-like" role.
The central motif of Kalifornia is the conceptual language used by 
contemporary visual arts -- the works are exposed in the confrontative 
dynamics between the comprehensibility and the incomprehensibility of 
this language: the deconstructive artistic operation of the exhibitors 
accumulates a mass of visual and verbal signs, nominators and meanings 
in their works by snuffing out the reassuring, comprehensible messages. 
At the same time, the works which were tactically disseminated in their 
unraveled forms throughout the exhibition space create an interaction in 
an entirely new and liberating way, according to a new code of shape, 
language, and method and whisk away their recipients to an entirely 
uncharted terrain.
The latent Americanism in the title of the exhibition refers to the myth 
of California, according to which California is still the "modern" land 
of promise and opportunities, the widely used symbol of the hope and 
freedom of self-realization. Through conjuring up the utopian image of 
California, the exhibitors also reflect on the reality of Hungarian 
contemporary art and the opportunities for breaking free of this 
reality, as well as accumulating the self-defining mechanics of the 
domestic visual arts scene. The new works created for the occasion of 
the exhibition continue the attempts to renew the language of visual 
arts, with the help of ironic and psychedelic megalomania and 
institution-critical titanism.

Supported by:
*National Cultural Fund of Hungary*

***Trafó Gallery*
Trafó -- House of Contemporary Arts
1094 Budapest, Liliom u. 41.
E-mail: gallery at trafo.hu
Web: trafo.hu/gallery
Blog: kortars.freeblog.hu
tel: +36 1 456 2044, fax: +36 1 456-2050
Open: Tuesday to Sunday 4-7pm, performance days 4-10pm
More information about the Artinfo mailing list