[artinfo] 16. Minimum Party alkotótábor és szakmai fórum

Lorincz Ildiko l_ildike at yahoo.com
Mon Jun 27 15:35:19 CEST 2011 
Jeltelen érzelmek a 16. Minimum Party alkotótábor és szakmai fórum témája

Immár 16. alkalommal kerül sor a Minimum Party alkotótáborra a megszokott 
helyen, a Hargita megyei Tiszástőn 2011. július 27. és augusztus 7. között. A 
sátortábor tábor tíz alkotóműhelyében és a szakmai fórum keretében a jeltelen 
érzelmek tematika kerül terítékre.

Változó világunkban egyik leggyakrabban elhangzó szó a stressz. Amit így is 
írhatunk: idegeinkre, érzelmeinkre gyakorolt nyomás. Igazából az érzelmekre nem 
is figyelünk oda, megelégszünk azzal, hogy, ha szerencsénk van, jó 
„idegállapotban” tudhatjuk magunkat. Pedig az érzelmeink egy magasabb szintet 
képviselnek, mint a puszta idegességünk, és több törődést érdemelnének. De mi 
köze van ennek a művészethez?  Elkerülve a felkínálkozó csapdát, hogy a művészet 
provokatív, polgárpukkasztó jellegének feszegetésébe süllyedjünk, idén a művészi 
formanyelv (jel)és az érzelmek viszonyával vagy annak hiányával szeretnénk 
foglalkozni a Minimum Party táborban. Két egyenletet máris felállíthatunk, a 
művészetet befogadó oldalán elhelyezkedve (és miért ne tennénk ezt, amikor 
mindannyian, miközben alkotókként kísérletezhetünk, egy időben magunk is  
közönsége leszünk mások művészi megnyilvánulásainak): 

az érzelmekről beszélő művészi jelrendszer = absztrakció
a művészi nyelvvel szemben támadt érzelmek = frusztráció
Vagyis a művészek nem tudnak az érzelmekről beszélni, ez a terület átkerült a 
giccs, a szubkultúrák világába (brazil sorozatok, popzene stb.) és a közönség 
meg nem érti a művészek jelrendszerét (frusztráció). Tehát nincs, vagy kevés az 
egyeztetés. Elszaladunk egymás mellett. Ezért jeltelenek az érzelmek. Ezen 
bevezető laza keret szeretne lenni mindahhoz, amit a műhelyek saját 
irányvonaluknak szabnak meg majd.

A résztvevők több alkotóműhelyben közül választhatnak: 
Vizuális művészetek műhely
Vezeti: Simon Ella(London)

Hogyan alakul a művész érzelmekkel kapcsolatos szubjektív látásmódja és annak 
képi megjelenítése külső beavatkozás hatására?
A vizuális műhely célja fellazítani viszonyunkat saját elképzeléseinkkel; 
kimozdulni a megszokott jelrendszerek keretéből, teret adni a belső és külső 
elvárásoktól mentes alkotói szabadságnak.
Arra invitálom a résztvevőket, hogy egy rotációs rendszert követve, ahol minden 
nap mindenki egy másik alkotó munkáját folytatja, illetve amikor sor kerül rá, a 
sajátját is, hozzon létre műveket, melyeknek témája az érzelem, bármilyen; az 
adott környezet által kiváltott vagy önmagukkal hozott. 

Vajon ki hogyan alakít egy más által megkezdett művet a nélkül, hogy tudná annak 
a címét, miközben sajátját is egy másik alkotó építi tovább?
Hogyan változik meg ezáltal az eredeti koncepció?
Sem forma, módszer, eszköz, sem anyaghasználatban megkötés nincs.
A tábor végén kiderülnek a címek, amikor minden alkotó lehetőséget kap 
’élménybeszámolóra’.
Az alapeszközökön kívül esetleg hozzatok magatokkal bármit, amit szívesen 
használnátok-felhasználnátok; amitől megszabadulnátok vagy talán túlságosan 
ragaszkodtok hozzá?...ki mit tud....
A műhely minden érdeklődő számára nyitott.


Fotóműhely
Vezeti: Molnár Zoltán (Budapest)
Kronofotográfia
A vonatablakból kinézve az elsuhanó fák és a saját állapotom közti tér-idő 
összefüggéseire is csak a fizika tudományának magyarázatai alapján kapok 
valamiféle választ, azonban számomra az az érzés fontos, amit akkor élek át, 
amit nem tudok szavakkal, vagy képletekkel leírni.
A fotóműhely a tér-idő megfoghatatlanul összetett jelenségével foglalkozik, a 
mozgás és a tér vizuális ábrázolásával, a fényírás lehetőségeivel, bemutatva 
különböző fotográfiai eljárásmódokat és módszereket. Fázisképek mozgó képként 
való érzékeltetése egyetlen egy képen.
A műhely munkához szükséges technikai eszközök: fényképezőgép (filmes, vagy 
digitális),  állvány, zseblámpa, vaku.

Zene műhely
Vezeti: Gherasim Emil (Nagykároly) 
Belső rezgések
Minden embernek van egy alaprezgése, rezonálunk akaratunktól függetlenül. 
Alapvetően zene van bennünk, kezdve a szívünk ritmusától egészen a 
legbonyolultabb testi, lelki folyamatokig. Érzelmeink rezgések sokaságát 
alkotják, de a minket körülvevő világ is zajok és rezdülő hanghatásokból tevődik 
össze befolyásolva belső zenei harmóniánkat.
A zeneműhelyben egy olyan akusztikai összhangzás keresésére indulunk, ami egy 
meditatív
állapotot idézzen elő felszabadítva a bennünk rejlő gátakat.

Tánc műhely (július 27 és augusztus 2 között)
Vezeti: batarita (Budapest)
A test hangja – a hang teste
BUTOH tánc alapokon
A műhelymunka során megszabadulsz a konvenciók diktálta esztétikától, a tested 
átalakul az ösztöneid irányítása alá kerül. A gyakorlatokban helyet kapnak a 
„testedből kiszakadó hangok” és megfigyelheted a külső fül számára hallhatatlan 
„belső zörejeid kiáltó jelzéseit” is. Az ösztönök által életrekeltett 
mozdulatokat ezután megvizsgáljuk és tudatosan építkezünk belőle tovább, 
megtapasztalva a realitás sokféleségének lehetőségét.

Filmes műhely
Vezeti: Fogarasi Gergely (Budapest)
Jeltelen érzelmek
Mi történik akkor, ha az emlékeid hálójában összekeverednek életed vélt, vagy 
valós történeteinek szereplői összecsúsznak különböző helyszínei? Megelevenednek 
titkold vágyaid, be nem vallott bűneid, elfeledett hazugságaid? Megvalósult 
álmaidba felejtve örök jelened lesz a múlt? És örökre együtt kell élned velük, 
elpusztíthatatlanul?
A filmes műhelyben az Érzés/Feledés/Tagadás témaköre kerül az egyéni nézőpont 
kése alá, a videoművészet különféle struktúráin keresztül. Ötleteket, rövid 
leírásokat, saját történeteket is várunk.
A worshop három fázisból áll:
I.  Ötletelés, forgatókönyv kidolgozása.
II.  Forgatás
III. Utómunka
+ Közös munkák a színházi, és más műhelyekkel
+ Archiválás, dokumentálás
A stábok 2-3 csoportokban dolgoznak.
Kulcsszavak: Emóció és Döntés, A  vágy Ismertetőjele, Lélek ElTüntetés
Esténként filmvetítések (az ezredforduló óta gyártott magyar és külföldi 
filmek), beszélgetések.
A workshop alatt készült munkák a tábor végén bemutatásra kerülnek! Aki teheti, 
hozzon magával
kamerát, fényképezőgépet, laptopot, minden olyan eszközt, ami a forgatást 
segítheti!


Építész műhely
Vezeti: Sisak Tamás (Kolozsvár)
Kísérlet, improvizáció, inspiráció, spontaneitás a táborlakók „társadalmán” 
belül, aminek mi magunk is része leszünk. Építészet és társadalom viszonya, 
valamintépítészet és rokon művészeti ágak, a táborban jelenlevő kapcsolatát 
szeretnénk kihasználni. Megfigyeléseink nyomán a végletekig fogjuk tolni 
javaslatainkat, különbözőképpen kíséreljük megszólítani a táborlakók művészileg 
kifinomult érzékét és a falubeliek „józan paraszti eszét”. 

Hozzátok magatokkal megszokott rajzfelszereléseteket, a többit a helyszínen 
megoldjuk. Élboly kísértési színház műhely
Vezeti: Szabó Attila (Kolozsvár) hívatlanvendég-művész
Képzeljük el azt a színházat, amelyben Piroska (nem a lányom, az igazi) és a 
Farkas alkotják a társulatot, és nem tudnak ellenállni annak a kísértésnek, hogy 
a saját élettörténetüket feldolgozó ténydrámát állítsák színpadra, nem is 
akárhogyan: Piroska magára osztaná a Farkas szerepét, a Farkasra pedig 
Piroskáét. Mi több: maga Piroska sem Piroska, és a Farkas sem a Farkas! 
Mindketten csupán bábok, és egyetlen bábos eleveníti meg őket, vagyis az ő 
bábelőadása arról szól, hogy egy Piroskából és a Farkasból álló társulat 
elhatározza, hogy bemutatja a Piroska és a Farkas című rémbohózatot. A bábos 
viszont a maga részéről szintén mesehős, de kilétét homály fedi. Vagy paraván. 
Ami a hangját illeti, kísértetiesen emlékeztet a Farkaséra. Vagy a Piroskáéra 
emlékeztet kísértési színházi csemegének ígérkezve? 


Filozófia műhely
Vezeti: Pálfalusi Zsolt(Budapest)
Az idei tábor során J. Ortega Y Gasset: Az emberi kiesése a művészetből c. 
könyvének néhány fejezetét fogjuk elővenni. Ám most szakítunk azzal a 
hagyománnyal, hogy a szöveget tisztán szöveg értelmezésének kedvéért olvassuk. A 
feladat az lesz, hogy a mű tanulságait elmélyítve különböző képek és alkotások 1 
perces interpretációját adjuk – számunkra névtelen művek jeltelen magyarázatait 
kell elhelyeznünk. Egy olyan gyakorlat ez, mely alapvetően abban segít, miként 
kapcsold ki a saját intencióidat a mű intenciói előtt. A műhely alapkérdése így 
hangzik: miként lehetséges általánosítások nélküli műelemzés? Miként állunk a 
névtelen dolgokkal szemben mi magunk is névtelenül? 


Íróműhely
Vezeti: Selyem Zsuzsa (Kolozsvár)
Mossuk ki a szappanoperákat!
Írásjelek és emotikonok.
Az érzések szabványosítása folyik. Mintha nem volnának szavaink, csak az a 
néhány, elkopott, infantilis. Messziről ordít róluk, hogy átvernek. Messziről 
ordít rólunk, hogy átvernek.  

Ahhoz, hogy egyezményes jeleink legyenek, előbb meg kellene egyeznünk. Kafka 
írta, talán a naplójában, hogy úgy érzi, minden nap mielőtt utcára lépne, előbb 
magának kell megvarrnia a ruháját, elkészítenie a kalapját. Ehhez képest ma 
„természetesnek” beadagolt konvenciók ezreire támaszkodunk minden nap – a 
kászonaltízi tisztáson néhány kivételes, mert együtt töltött napon át egy-egy 
érzelmi konvencionalitást próbálunk meg konkrét viszonyok közé elképzelni, 
visszavarrni levágott kapcsolódásait az emberek élettörténetéhez, a fogyasztói 
társadalom elhallgatott következményeihez.
Addig is: képzelj el egy figurát (vagy nézz körül), nő avagy férfi, fiatal, 
öreg, középkorú, aki így vagy úgy keresi meg a kenyerét, és teljes érzelmi 
életét egy adott televíziós sorozat köti le – írd meg az ő mindeddig láthatatlan 
történetét, hozd el a tisztásra.

Kézművesműhely
Vezeti: Dolgos Kata (Csíkszereda)
„A mü üdőnkbe nem így vót” – mondta mindig nagymamám, és szerintem még sokunknak 
ismerősen cseng az imént elhangzott mondat. Mitől volt más akkor? Az talán 
mindannyiunk szívében másként fogalmazódik meg. Nekem csak annyi maradt meg, 
hogy gyermekkoromban egyetlen játékom volt: egy rongybaba, amit nagymamám varrt 
nekem. Annak a babának a fogása, tapintása most is a tenyeremben van. Ezt 
szeretném átadni a gyerekeimnek és a jövő gyermekeinek. Ebben a műhelyben 
rongybabavarrásra csábítom a kedves érdeklődőket. Látni fogják a rongybaba 
varrás minden csínját-bínját és remélem élvezni is fogják, amint egy kis 
gyapjúból, néhány darab anyagból előterem egy kis játszótárs.


Az idei tábor támogatói: 
A Román Kormány Interetnikai Kapcsolatokért Felelős Főosztálya (DRI) 
Nemzeti Kulturális Alap (Magyarország) 
Communitas Alapítvány
Továbbá várunk a Bethlen Gábor Alap és a Román Kulturális Alap 
eredményhirdetésére.

További részletek és bejelentkezési lehetőség a Minimum Party Társaság honlapján 
található:http://www.minimumparty.org. 

A szervezők minden alkotni vágyó résztvevőt szeretettel várnak.


More information about the Artinfo mailing list