[artinfo] Pályázati Felhívás : Roma új-média mžvészet

Sári Péli speli at romacult.org
Wed Feb 23 22:20:37 CET 2011


Nyílt Pályázati Felhívás
Roma újmédia-mžvészet Közép-Európában
- Menü Pont, Mžcsarnok, 2011. 04. 08-30. -

A Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával, a 
prágai Khamoro Fesztivállal és a pozsonyi Roma 
Produkciós Egyesülettel együttmžködésben az 
Európai Roma Kulturális Alapítvány (European Roma 
Cultural Foundation, továbbiakban: ERCF) Nyílt 
Pályázatot hirdet roma származású mžvészeknek 
Magyarországon, Szlovákiában és Csehországban. 
Várjuk vizuális mžvészek, hivatásos mžvészek, 
mžvészeti képzésben résztvev‘k, filmesek, 
médiaszakemberek, internet és számítógépes 
szakemberek, kreatív egyének jelentkezését 
új-média mžvészettel és médiamžvekkel.
Az ERCF stratégiai és támogató szervezetként 
alakult, azzal a céllal, hogy meger‘sítse és 
széles körben támogassa a roma mžvészet és 
kultúra szerepét Európában (és azon túl) így 
harcolva a roma közösségeket érint‘ negatív 
sztereotípiák és ellenséges viselkedés ellen.

A KIÁLLÍTÁSRÓL
A Roma újmédia-mžvészet Közép-Európában címž 
kiállítás egy olyan folyamat eredménye, mely a 
közép-európai roma mžvészeti közegben zajló 
változások és legújabb tendenciák megfigyelésén 
és feltérképezésén alapul. Az elmúlt néhány 
évben, részben a második roma pavilon 
megtermékenyít‘ hatású, újmédia-mžveket keres‘ 
nyílt felhívása, részben pedig a hivatalos 
képz‘mžvészeti oktatásban résztvev‘ roma alkotók 
számának emelkedése miatt a roma mžvészek 
figyelme intenzívebben fordult a médiamžvészet 
mžfaja, illetve az újmédia eszközei felé. 
Kiállításunkra ezeket a mžvészeket szeretnénk 
mozgósítani, hogy egy valós térben, együttesen 
kerülhessenek bemutatásra, új perspektívát 
nyújtva ezzel a kortárs roma mžvészet iránt 
érdekl‘d‘knek.
A roma mžvészet - strukturális, intézményi és 
infrastrukturális okok miatt - sokáig nem volt 
változatosan reprezentálható, s arra kényszerült, 
hogy monolitikus módon mutassa meg magát úgy, 
ahogy a többség gondol a " cigány mžvészetre". A 
fiatal roma képz‘mžvészek mžvei azt sugallják, 
hogy a roma kultúra és a roma identitás éppúgy 
sokféle és polarizált, mint a többségi kultúrák, 
minden jelentés kontextuális és közvetlen 
kapcsolatban áll a jelenkori 
identitás-politikákkal. Az újmédia fizikai 
apparátus (reprezentációs tér, hely, épület, és 
tárgyak) hiányában jelent meg, és tžnik hatékony 
alternatívának a roma mžvészetben. A roma 
közösségek és alkotócsoportok sokszínžsége 
kiválóan alkalmasnak tžnik az új mžfaj 
támasztotta feltételeknek. A kiállítás 
közép-európai - magyar, szlovák és cseh - 
példákat mutat be, amelyekben a roma
kultúra és mžvészet a fejl‘d‘ technológiákat 
használja kulturális, politikai és esztétikai 
lehet‘ségeinek feltárására. Felveti a kérdést, 
hogy értelmezhet‘ek-e az eddigi politikai és 
mžvészeti akciók, performanszok, non-profit és 
virtuális hálózati tevékenységek (melyek sok 
esetben a valós apparátus hiányát enyhítik) 
kortárs mžvészeti kontextusban? Olyan 
jelenségeket kíván bemutatni, mint a “lomizásból" 
származó számítógép-alapanyagok újraszervezése 
(hardvermžvészet), a roma mžvészek tudatos média- 
és közszereplései, vagy épp interaktív közösségi 
projektek.

ELFOGADHATÓ ALKOTÁSOK
Animáció, digitális mžvészet, fotó, 
hanginstalláció, installáció, internet mžvészet, 
képregény (comic strip), performansz, vetítés, 
videó és más újmédia projektek.
A videók, filmek és hanganyagok nem léphetik túl a 10 perc hosszat.
ÉRTÉKELÉS
A jelentkezéseket az ERCF, a Khamoro és a Roma 
Produkciós Egyesület által delegált zsžri bírálja 
el a budapesti Fictionlab (www.fictionlab.hu) 
közremžködésével.
A kiválasztott mžvészek alkotásai a Menü Pontban, 
a Mžcsarnok projekt galériájában kerülnek 
bemutatásra április 9-30. között. A kiállítás 
2011. április 8-án a Nemzetközi Roma Napon 
nyílik. A kiállító mžvészek honoráriumban 
részesülnek. A visegrádi országokat összefogó 
Gypsytv (www.gypsytv.eu) filmet készít és mutat 
be a mžvészekr‘l és a kiállításról. A prágai 
Khamoro fesztivál (www.khamoro.cz) keretében 
2011. május 23-28. között szakmai beszélgetésre 
kerül sor, melynek témája a roma újmédia-mžvészet 
és kiemelten a budapesti kiállítás lesz.

JELENTKEZÉS
A jelentkezéseket legkés‘bb 2011. március 10-ig 
kérjük az alábbi e-mail címre elküldeni:
speli at romacult.org
Péli Sarolta, kurátor
Európai Roma Kulturális Alapítvány

A jelentkezésnek a következ‘ket kell tartalmaznia:
-elérhet‘ségek (e-mail, telefon/mobiltelefon)
-a mžvész önéletrajza (legfeljebb 3000 leütés)
-az alkotás leírása
-képek az alkotásról (legfeljebb 4), videó vagy 
más mozgókép esetében still-ek a filmb‘l
-egyéb hasznos információk: a jelentkez‘ mžvész 
honlapjának, korábbi munkáinak internetes 
elérhet‘sége (nem kötelez‘, de ajánlott)
Nincs külön jelentkezési adatlap, a 
jelentkezéseket egy e-mailben várjuk, ami a 
csatolmányokkal sem haladja meg a 3 MB-ot.


TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Európai Roma Mžvészeti és Kulturális Alapítvány

Péli Sarolta, kurátor
speli at romacult.org
+36-70-431-8106


More information about the Artinfo mailing list