[artinfo] Tükén innen, Dunán túl - kiállításmegnyitó az ICA-D-ben

ICA-D info at ica-d.hu
Thu Feb 3 16:16:53 CET 2011


SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Kortárs Művészeti Intézet következő projektje:

 

a

 

Tükén innen, Dunán túl

A Közelítés-dosszié: KME 1995-2010.

 

című kiállítás

 

 

megnyitó:    2011. február 11. 18.00.

 

helyszín:     Kortárs Művészeti Intézet - Dunaújváros

 

megnyitja:    Márta és Jenő, a két vidéki kultúrpotentát

 

közreműködik: Készman József, a kiállítás kurátora

 

megtekinthető: március 11-ig, vasárnapok kivételével, naponta 10-18 óráig

 

reprezentatív kiállítók: Stephanie Dinkins - Maximilian Erbacher - Fabricius
Anna

- Anna Maria Karczmarska - Keserue Zsolt - Németh Ilona - Orosz Klára

 

látható:      tagok portfóliói

            válogatott videó dokumentációk

            dokumentumtablók
A Közelítés Művészeti Egyesületről:

A pécsi Közelítés Művészeti Egyesület az 1995-ben történt alapítása óta
eltel tizenöt évben a fővároson kívüli kortárs művészeti élet egyik
legmeghatározóbb szereplőjének bizonyult. A Közelítés 2010-ben több, Pécsett
rendezett eseménnyel (kiállítások, beszélgetés) emlékezett meg az
évfordulóról. 

A kiállítás formájában történő visszatekintés a fontos projektek és
fókuszpontok felvillantásával alkalmat nyúlt annak a soktényezős
összefüggésrendszernek a vizsgálatára, amely meghatározta a szerveződés
mozgáspályáját. A Közelítés története egyben a kulturális környezet
megváltozásának, az intézményrendszeri minták és szerepek átalakulásának
története is. 

Az egyesület által kezdeményezett projektek, a lebonyolított és jelenleg is
futó nemzetközi programok bármely művészeti összefüggésrendszerben megállnák
helyüket. Különösen érdekesnek és produktívnak tűnik mindez Pécs kulturális
főváros 2010-es programjaival összevetve.

A tizenöt év sajátos, köztes helyzetbe hozta az egyesületet: az
intézményesülés útján haladva kulturális-művészeti hatását, kisugárzását
tekintve jelentős tényezőként van jelen a hazai művészeti színtéren,
ugyanakkor formális szerveződésként kevéssé tartozik a kanonizált
szervezetek közé. Struktúrájára a személyes közvetlenség és nagyfokú
szabadság jellemző, kapcsolatrendszere, nemzetközi networkje példaértékű. 

Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy a közeljövőben nem lesznek
gondjaik a számlák kifizetésével, és nem kell küzdeni egyáltalán, az
egyesület fenntartásáért, a puszta jelenlétért: a Közelítés Művészeti
Egyesület jelenleg saját (pontosabban az általa működtetett HattyúHáz
Galéria) túléléséért küzd. 

Az EKF után, a realitásosokon innen, web 2.0-n túl.

 

A kiállításról:

A kiállítás a dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézet termeiben jól
elkülöníthető dokumentatív és performatív egységekre tagolódik. A Közelítés
történetének megjelenítése dokumentumok, archív anyagok segítségével
történik, amelyet az összefüggéseket és adatokat ábrázoló grafikonok és
táblázatok tesznek szemléletessé. A bemutatásban fontos szerepet kap az
installáció, amelyben a tervek szerint átfogó portfólió-formájában
valamennyi Közelítés-tag lehetőséget kap alkotói munkásságának bemutatására,
sztenderdizált formátumban.

Megelevenednek a kiállítótérben az egyesület nagyprojektjei (pl. Alapzaj,
MedaiFactory, Temporary City, In between, stb.), futó rezidens-programja,
valamint meghívást kaptak műveikkel képzőművészek, akik a már megvalósult,
korábbi programok némelyikének hangsúlyos szereplői voltak, és alkotásuk
valamilyen módon dokumentálja is az eseményt.

A visszatekintés igényével létrejött bemutató egyben érzékeltetni kívánja az
egyesület szervezeti kultúráját, munkastílusát; egy progresszív kortárs
képzőművészetért folytatott küzdelme dimenzióját; egyúttal a művek és
dokumentációk révén láthatóvá teszi tevékenységének céljait és körülményeit.
A címadás ironikus utalás a túlhangsúlyozott 'pécsiség' (= tüke) lokális
felfogására, miközben az egyesület aktivitása élő cáfolata a
centrum-periféria dichotómiának.

 

További információ:    www.kozelites.net 

                  http://ica-d.hu

 

 More information about the Artinfo mailing list