[artinfo] Halász Dániel - Lumen

Gergely Laszlo gergely.laszlo at gmail.com
Mon Dec 5 22:00:32 CET 2011


-english text below-

*Halász Dániel: Fogd a pénzt és fuss*
2011. 12. 08. - 2012. 01. 18.

Megnyitó: 2011. 12. 08. 19 órakor

A művészek már régóta bátran használják a kisajátítás vitatott eszközét
azzal a céllal, hogy rámutassanak társadalmi csapdákra, veszélyes
ideológiákra és a média által súlyozott egyenlőtlenségekre. Ez a fajta
"kreatív lopás" (Deleuze) a hatalmi struktúrákra (művészi és állami) és
azok szerveződéseire, céltudatos használatára is rákérdez egyben, összetett
tartalma pedig analitikus kontextust teremtő gesztusával kritikus
interakcióra készteti nézőjét.

Halász Dániel sem tesz mást a *Fogd a pénzt és fuss* (sic! Woody Allen)
című kiállításán, mint eredeti környezetüktől megfosztott fényképek,
kiemelt szövegek és tárgyak társításával kívánja elgondolkodtatni a
befogadót: mi is a közoktatás, a diploma, sőt végsősoron az állampolgári
jog mértékegysége? Miként és hogyan határozhatóak meg és írhatóak le egy
ország intézményeinek és szakembereinek tudományos, eszmei és
intellektuális eredményei? Mindezeknek kizárólagosan gazdasági vetületei
lennének?

A kiállításon változtatás nélkül megjelenített képek a Hamst3r.com
weboldalról, a falon megjelenő szövegek a magyar közéletből, míg a
felsorakoztatott egyéb tárgyak mindennapi életből származnak. Ez
dekonstruktív-konstruktív mimézis visszafordít minket a művészeti térből a
valóságba, a fizikai világunk hermeneutikus kérdéseinek elhagyhatatlan
tényszerűségébe - s emellett az egyén mítoszába és az eredetiségbe vetett
kételkedésünk olvasatának kötelezettségébe.

A művész-állampolgár itt megjelenő zsákmányszerző-eltulajdonító aktusa több
kérdésre is referál, de leginkább a Magyarországon zajló, elidegenítő
kommunikációra és konkrétabban arra a törvénytervezetre, miszerint a
külföldre távozó diplomásainknak vissza kellene fizetniük taníttatásuk
költségeit.

www.danielhalasz.com

*Ez a program az ÁTLÁTÁS - az FFS <http://ffs.hu/> / Fiatalok Fotóművészeti
Stúdiója által szervezett kiállítássorozat része: www.atlatas.hu*

A Lumen Fotóművészeti Alapítvány kiállításait támogatja az NKA- Nemzeti
Kulturális Alap.

Lumen Galéria
Mikszáth Kálmán tér 2.
1088 Budapest

www.photolumen.hu

Nyitvatartás: H-P: 8.30-19h, Sz: 10-17h, V: zárva

------------------------

*Dániel Halász: Take the Money and Run*
08.12.2011 - 18.01.2012

Vernissage: 08.12.2011, at 19:00

For quite a while now, artists have been readily using the controversial
device of appropriation with the goal of pointing out the pitfalls of
society, dangerous ideologies and inequalities weighted by the media. This
kind of "creative theft" (Deleuze) also inquires into power structures (of
art and the state) their organisation and purposeful use. Through the
gesture of creating analytical context, its complex content motivates the
spectator to engage in critical interaction.

Accordingly, all Dániel Halász does in his exhibition *Take the Money and
Run* (sic! Woody Allen) is assemble photographs, highlighted texts and
objects extracted from their original environment, in order to make the
spectator ponder about such things as the units of measure for public
education, diplomas and ultimately even civil law. How can the scientific,
ideological and intellectual achievements of a country's institutions and
experts be defined and described? Do these really have solely economic
implications?

The unaltered photographs at the exhibition are from the Hamst3r.com
website, the texts originate from Hungarian public life, and the rest of
the lined up objects are related to daily life. This
deconstructive-constructive mimesis brings us back into reality from the
art space, into the unavoidable factuality of the hermeneutical questions
of our physical world - moreover, into the obligation of finding a reading
for our doubts regarding originality and the myth of the individual.

The preying-appropriating act of the artist-citizen reflects on a number of
issues, but especially the alienating communication taking place in
Hungary, more specifically the education bill according to which graduate
students leaving the country for a longer period would have to refund the
cost of their studies.

Curator: Sári Stenczer

www.danielhalasz.com

*This project is realized in the framework of OVER-VIEW, an exibition
series organized by the Studio of Young Photographers Association: **
www.atlatas.hu*

Lumen Gallery
Mikszáth Kálmán tér 2.
1088 Budapest

www.photolumen.hu
Open: Mon.-Fri: 8.30-19h, Sat.: 10-17h, Sun.: closed


More information about the Artinfo mailing list