[artinfo] MODEM_Kísérlet és közösség / Experiment and Community

Darabos Diana darabos.diana at modemart.hu
Mon Apr 18 16:10:54 CEST 2011


Please scroll down for the English version.

 

Kísérlet és közösség

A nagyváradi 35-ös Műhely 

1981-1995

 

2011. április 7. - június 19.

 

A kiállítás megtekinthető 2011. június 19-ig - hétfő kivételével minden nap
- 10-től 18 óráig, csütörtökönként 12-től 20 óráig.

 

MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ

4026 Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.

modem at modemart.hu

+36 (52) 525-018

www.modemart.hu 

 

 

Vioara Bara, Rudolf Bone, Ioan Bunuş, Emil Dobriban, Egyed Judit, Ferenczi
Károly, Dorel Găină, Gerendi Anikó, Gyalai István, Holló Barna, Gina Hora,
Jovián György, Kovács Károly, Maria Minchevici, Ioan Aurel Mureşan, Miklos
Onucsan, Dan Perjovschi, Lia Perjovschi, Ioan Augustin Pop, U. Kerekes
Gyöngyi, Ujvárossy László, Sorin Vreme

 

Kurátor: Angel Judit

 

A nyolcvanas években a kelet-európai országokban alkotó fiatal művészek
jelentős részét a megkövesedett hagyományok elutasításán túl a totalitárius
rendszerrel való szembefordulás vágya is fűtötte. A nem hivatalos művészet
ezekben az államokban többnyire csupán a nyilvánosságtól elzárt szigetszerű
jelenségként, különböző vagy egymáshoz nagyon is hasonló csoportok
tevékenységeként működött. 

 

Különösen igaz volt ez Romániára, ahol a diktatúra idején a hivatalos
művészettel szembeforduló fiatal generáció tagjai zömében a nyilvánosságtól
elzárva alkothattak. Mégis, az elszigetelődés és a területi széttagoltság
ellenére az évtized elején itt is megjelentek az újfajta, posztmodern
érzékenység tartalmi és stiláris vonatkozásai, melyek sajátosan keveredtek a
késői (poszt)avantgárd típusú művészeti jelenségekkel. Romániában sorra
alakultak az úgynevezett 35-ös Műhelyek: a progresszív, alternatív művészeti
törekvések "melegágyai", melyek a kísérletező, cselekvési vágytól fűtött
fiatalokat tömörítették. A 35-ös Műhelyek vidéki bázisai - Nagyvárad,
Temesvár, Kolozsvár, Sepsiszentgyörgy, Marosvásárhely, Nagybánya, Nagyszeben
és Arad - valamivel nagyobb szabadságot élveztek a fővárosi, központi
ellenőrzés alatt álló szervezeteknél. 

 

Az egyik legjelentősebb ilyen csoport a helyi ifjúsági alkotókörből 1984-ben
megalakult nagyváradi 35-ös Műhely, melynek tagjai az évtized első felében
az akcionizmus, az arte povera, az experimentális film és a fotó, a mail art
és a fluxus-attitűd, később pedig az újfestészet, a tárgyművészet, az
installáció és a videoművészet irányába fordultak. A művészeti nyelv és
eszközök megújítására tett kísérletek jól megfértek a szubjektív tartalmak
kivetítésével. Jóllehet a közvetlen politikai állásfoglalás nem tartozott a
csoport fővonalába, mindazonáltal hitelesen képviselték az "esztétikai
ellenállás" alternatíváját.

 

A '90-es évek közepére a romániai társadalom pluralizálódásának
következményeként a régebbi művészeti csoportosulások - köztük a nagyváradi
35-ös Műhely is - kevés kivétellel megszűntek. A volt csoporttagok közül
sokan már nem Nagyváradon tevékenykednek, de az egykori szellemi
kapcsolódások és a kísérletező attitűd megmaradtak. 

 

A MODEM-ben rendezett kiállítás a '80-as, '90-es évek legjellemzőbb műveinek
bemutatásán túl a legutóbbi évek alkotásainak válogatását is tartalmazza. A
debreceni tárlat ezek mellett dokumentarista jelleggel - régi plakátok,
archív fotók és felvételek szerepeltetésével - is megeleveníti a két évtized
nagyváradi művészeti törekvéseit.

 

 

 

Experiment and Community

Atelier 35 of Oradea

1981-1995

 

7 April - 19 June 2011

 

The exhibition is on view until the the 19th of June, 2011 from 10am to 6pm
every day, except Mondays, and from 12am to 8pm on Thursdays.

 

 

MODEM Centre for Modern and Contemporary Arts

Baltazár Dezső tér 1, Debrecen 4026, Hungary

modem at modemart.hu

+36 (52) 525-018

http://www.modemart.hu/?component=kiallitasok
<http://www.modemart.hu/?component=kiallitasok&tipus=aktualis&nyelv=en>
&tipus=aktualis&nyelv=en

 

 

Vioara Bara, Rudolf Bone, Ioan Bunuş, Emil Dobriban, Egyed Judit, Ferenczi
Károly, Dorel Găină, Gerendi Anikó, Gyalai István, Holló Barna, Gina Hora,
Jovián György, Kovács Károly, Maria Minchevici, Ioan Aurel Mureşan, Miklos
Onucsan, Dan Perjovschi, Lia Perjovschi, Ioan Augustin Pop, U. Kerekes
Gyöngyi, Ujvárossy László, Sorin Vreme

 

Curator: Judit Angel

 

 

The majority of young artists working in Eastern Europe in the 1980s was -
apart from the rejection of canonized conventions - also inspired by a
desire to confront the totalitarian system. In most cases, unofficial art in
these states only existed as an isolated phenomenon that was denied
publicity, as an activity of groups either different from or, more often,
similar to one another. 

 

Such was the situation especially in Romania, where at the time of
dictatorship the young generation that opposed the officially approved art
could mostly work underground. Yet, despite their isolated state and the
detrimental geopolitical divisions, at the beginning of the decade here,
too, a novel, postmodern sensitiveness reared its head with respect to both
content and style, peculiarly merging with other late (post)avant-garde type
of artistic phenomena. 

 

Romania soon sported several workshops, all of them named "Atelier 35":
these sprouted one after another and became the hotbeds of progressive and
alternative art, collecting young artists with a penchant for
experimentation and action. Rural Atelier 35 centers - in Oradea, Timişoara,
Cluj-Napoca, Sfantu Gheorge, Targu Mureş, Baia Mare, Sibiu, and Arad -
enjoyed a somewhat greater freedom than organizations in the capital under
direct governmental supervision. 

 

One of the most significant groups was Atelier 35 of Oradea, originating in
the local youth art club and established in 1984, the members of which in
the first part of the decade focused on Actionism, Arte Povera, experimental
film and photography, mail art and the Fluxus attitude, and later on new
painting, object art, installations and video art. The attempts at renewing
the language and means of art dovetailed harmoniously with the expression of
subjective content. Although direct political action was not a feature of
the group's mainstream, they were creditable representatives of an
alternative that could be termed "aesthetic resistance."

 

By the mid-1990s, as a result of the pluralization of Romanian society, most
of the earlier art groups - including the Oradea Atelier 35 - were
dissolved. Many of the former members left Oradea, but prior intellectual
connections and experimental attitudes subsist. 

 

In addition to presenting the most characteristic artworks of the '80s and
'90s, the present exhibition in MODEM also displays a selection of works
created in recent years. Furthermore, the Debrecen show provides an overview
of artistic trends in Oradea over the two decades with the help of old
posters as well as archived photographs, recordings.

 

 

 More information about the Artinfo mailing list