[artinfo] Pályázati felhìvás BoH Art 2011 competition

adrien török adrien.torok at gmail.com
Tue Apr 12 17:07:08 CEST 2011


*Tisztelt Muveszek, *
*Galeriak, *
*Kritikusok, *
*Muveszeti egyesuletek, *
*Intezmenyek,*

Szeretnem felhivni a figyelmeteket az alabb olvashato palyazati lehetosegre.

http://www.innaf.it/index.php?/fanni-fazekas/boh-art-competitionpalyazat-2011/
http://www.innaf.it/index.php?/fanni-fazekas/palyazati-felhivas-2011/
pdf. file is kapcsolva.

BoH Art Project 2011
Contemporary Hungarian Art
Competition and Exhibitions

Pályázati felhìvás

-----------------------------------------------------------------------
A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA
-----------------------------------------------------------------------
A BoH Art Project feladatának tekinti – kiállítások
szervezése és kulturális kapcsolatteremtés révén
– a magyar kortárs művészet megismertetését
külföldön. A BoH Art Project 2007 óta működik, a
program szervezői önerőből és nemzetközi pályázatokon
elnyert pénzekből biztosítják a működés
feltételeit.
További információk a www.innaf.it honlapon
találhatók.
-----------------------------------------------------------------------
A PÁLYÁZAT CÉLJA
-----------------------------------------------------------------------
Kiállítások, konferenciák, találkozók, Artist in residence
program szervezése.
-----------------------------------------------------------------------
A PÁLYÁZAT TÉMÁJA
-----------------------------------------------------------------------
Nincs meghatározott téma, bármilyen tematikájú
műalkotással lehet pályázni.
-----------------------------------------------------------------------
DÍJAZÁS
-----------------------------------------------------------------------
A BoH Art Project 2011 pályázat nyertesei – a zsűri
döntése alapján – részt vehetnek az alább felsorolt
eseményeken:
1. Csoportos kiállítás: “C” Festival Internazionale
Arte Contemporanea di Faenza, Olaszország
(Faenza megye kulturális minisztériumának
együttműködésével1).
2. Csoportos kiállítás: UNIBZ, Free University
of Bolzano, Olaszország (az UNI Library
együttműködésével).
3. Artist in residence hétvége, Róma, Olaszország
(az “Artea ArtCohousing” felajánlása2).
4. The Affordable Art Fair.
Szállítás stb. a Gallériával egyeztetés szerint.
5. stb.
-----------------------------------------------------------------------
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
-----------------------------------------------------------------------
Részvétel
-----------------------------------------------------------------------
A pályázat nyilvános, amelyen – természetes vagy
jogi személyként – egyének és alkotócsoportok is
részt vehetnek.
Pályázhatnak a közép-, vagy felsőfokú művészeti
iskolák tanulói és végzett diákjai.
-----------------------------------------------------------------------
Regisztráció
-----------------------------------------------------------------------
A pályázaton való részvételhez regisztráció szüks.ges.
Regisztrálni a fanni.bohart at gmail.com címre
küldoÅNtt elektronikus levéllel lehet, az alábbi adatok
megadásával:
• név
• értesítési cím
• telefonszám
• e-mail cím
• website
A regisztráció után a Kiíró e-mailben elküldi a pályázati
adatlapot, valamint a Pályázó kódját.
-----------------------------------------------------------------------
Pályázati határidő
-----------------------------------------------------------------------
A határidő folyamatos (minél előbb, annál jobb).
A pályázati e-mail a pályázati anyaggal legkésőbb
2011. április 20. szerda 24.00 óráig érkezzen be!
E-mail cím: fanni.bohart at gmail.com
Az e-mail TÁRGYA: “BoH Art 2011 művészet” Legyen!
A határidő után beérkezett pályamunkákat, a hiányosan
kitöltött pályázati adatlapokat és pályázati dokumentációt
a Kiírónak nem áll módjában elfogadni.
-----------------------------------------------------------------------
Pályázati dokumentáció
-----------------------------------------------------------------------
Pályázni a pályázati dokumentáció digitális formátumú
benyújtásával lehet, aminek tartalmazni kell az
alábbiakat:
Személyi anyag:
• pályázati adatlap és nyilatkozat
• önéletrajz
• ellenőrző lap
Pályázati anyag:
Maximum három, bármilyen témájú és formájú
műalkotással lehet pályázni.
a, 3 db fénykép (film esetében is)
jpg formátumban, max.1MB képenként
b, Film esetén a film is! (max. 10MB)
c, Kontaktlap (A/4-es méret) tartalmaznia kell:
- az a, pontban szereplő fényképeknek kisebb
méretben, csak a magyarázás érdekében!
- kontaktfényképek: magyarázó képek,
- koncepció és műleírás, (lehetőleg angol) és
magyar nyelven, a szöveg ne legyen
hosszabb 2000 karakternél nyelvenként!
Szerepeljenek benne a mű technikai jellemzői
és az alkotás éve.
A pályázaton a név feltüntet.se n.lkül, a regisztrációkor
kapott kóddal lehet részt venni. A pályázati
anyag file címe a (kód_sorszám) legyen. ( Pl.: a
regisztrációkor kapott kód: BoH_Art_2011_ 102, a file
címek: BoH_Art_2011_ 102_01;
BoH_Art_2011_102_02;
BoH_Art_2011_102_03;
stb.
K.rjük, hogy a Pályázó nevét, vagy bármi egyéb,
azonosításra alkalmas személyes adatát NE tüntesse
fel a benyújtott pályázati anyagokban (koncepcióban,
kontaktképen, alkotásokon stb.).
A hiányos és/vagy az alkotók nevét a pályázati anyagon
feltüntető pályázatokat nem vesszük figyelembe.
A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs
lehetőség.
-----------------------------------------------------------------------
a pályázat és az értékelés menete
-----------------------------------------------------------------------
A pályázati anyagokat a Kiíró által felkért zsűritagok
értékelik.
-----------------------------------------------------------------------
ZSÜRI TAGJAI
-----------------------------------------------------------------------
Jill Nicholls (BBC Documentary Art films,
Anglia - London (UK))
Fanni Fazekas (Independent Contemporary kurátor,
Magyarország, Olaszország (H - I))
Valentin Diaconov (art critic at the “Kommersant”
newspaper, PhD in Culture Studies,
Oroszország - Moszkva (RU))
Gerlinde Miesenböck (Independent artist
Ausztria (A))
Muladi Brigitta ( művészettörténész, kurátor
Magyarország (H))
A BoH Art 2011-es Projectbe bejutott Pályázókat a
szervezők e-mailben értesítik
-----------------------------------------------------------------------
Eredményhirdetés 2011. április 30-án.
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
TOVÁBBI PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK ÉS FELTÉTELEK
-----------------------------------------------------------------------
1Részvételi díj nincs.
2A kiállításon bemutatott alkotások szállításának lebonyolìtása
és költségei a Pályázót terhelik.
3A pályázat feltétele, hogy a Pályázó a kiírás feltételeit
tudomásul veszi.
4Magán-, vagy jogi személyek közösen is pályázhatnak,
azonban megállapodást kell koÅNtniük, amelyben
rögzítik a résztvevők feladatait, jogait, kötelezettségeit,
valamint kijelölik a nevükben eljáró képviselőt.
5A Pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a beadott
pályázati munka harmadik személy jogait nem sérti,
valamint hogy harmadik személynek nem áll fenn
olyan joga, amely a Kiírónak a pályázati munkákra
vonatkozó jogszerzését akadályozná, vagy bármilyen
módon korlátozná. Mindezen esetekben a pályázót
terheli a teljes körű felelősség, amelyet a Pályázó a
jelen pályázati kiírás részét képező nyilatkozatban
vállal. A Pályázó vállalja, hogy a pályamunkák elkészítéséhez
jogdíjas elemeket nem használ fel.
6A Pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával
pályázhat. E feltétel hiánya esetén a pályázat érvénytelenné
válik, ha ez a díjátadást követően válik
ismertté, akkor a Pályázó köteles a büntet.s kétszeres
fizetésére, továbbá a Kiíróval szemben harmadik
személy által – szerzői jogsértés címen – esetlegesen
támasztott mindennemű követelésért helytállni.
A Pályázó a pályázati dokumentáció benyújtásával
elfogadja a pályázati kiírásban szereplő feltételeket,
valamint a felkért szakértők és zsűritagok döntését. A
Kiíró kizárhatja a valótlan adatokat tartalmazó, a formai
vagy tartalmi követelményeknek nem megfelelő
pályázatokat. A Kiíró fenntartja a jogot arra, hogy a
pályázatot eredménytelennek nyilvánítása.
7A Kiírói felhatalmazza a zsűrit és a felkért
szakértőket, hogy az általuk kialakított szempontrendszer
alapján értékeljék és bírálják el a pályamunkákat,
és ítéljék oda a meghirdetett díjakat. Amennyiben a
zsűri nem találja megfelelőnek a beérkezett művek
színvonalát, nem köteles a díjazásra továbbá, hogy
azokat a pályaműveket, amelyek megítélése szerint a
formai vagy tartalmi követelményeknek nem teljesen
felelnek meg – és ez a koÅNrülmeÅLny az értékelést nem
teszi lehetővé – a pályázatból kizárja.
A zsűri döntése ellen kifogásnak helye nincs.
8A beérkezett alkotásokra nem koÅNtünk biztosítást, de a
kiállított művek őrzése megoldott a kiállítás ideje alatt.
-----------------------------------------------------------------------
A szervezők fenntartják a változtatás jogát.
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Szerzői és felhasználói jogok
-----------------------------------------------------------------------
A Pályázó a pályázati dokumentáció beküld.s.vel
hozzájárul, hogy a Kiíró a beadott pályázati munkákat
a pályázat promotálása és népszerűsítése céljából
szabadon, területi korlátozás n.lkül, bármikor és
tetszőleges időtartamra, kizárólagosan, harmadik személynek
átengedve, díj fizetése nélkül felhasználja,
nyilvánosságra hozza, kiállítsa.
A nyertes alkotásokat a Kiíró publikálhatja nyomtatott,
vagy digitális formában, feltüntetve a BoH Art Project
elnevezést is.
A pályázó a pályázati dokumentáció beküld.s.vel
hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró a beadott pályázati
munkákról készült fotókat, audiovizuális műveket és
egyéb,ezekről készült promóciós munkákat a pályázat
promotálása és népszerűsítése céljából szabadon,
területi korlátozás nélkül, határozatlan időtartamig,
kizárólagosan,harmadik személynek átengedhető
módon, díj fizetésének kötelezettsége nélkül
felhasználhatja, így többek között nyilvánosságra
hozhatja, sokszorosíthatja, terjesztheti, nyilvánossághoz
közvetítheti (így többek között bármely,
tetszőleges honlapra felteheti), kiállíthatja.
A nyertesek alkotásokat pubblikáljuk a BoH Art honlapján
www.innaf.it
Filmek a VIMEO-n www.vimeo.com és a www.innaf.
it honlapon is láthatóak lesznek.
A Pályázó a pályázati dokumentáció beküld.s.vel
hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró a beadott pályázti
munkák tekintetében, a pályázati dokumentáció
benyújtásától számított egy évig kizárólagos, harmadik
személy részére átruházható előfelhasználási joggal
rendelkezik, így a Kiíró a Pályázó pályázati munkáinak
felhasználására a későbbiekben megállapított
feltételek mentén felhasználási jogot szerezhet.
--------------------------------------------------------------------
1 Kiállítás - Faenza, Italy
Kiállítás a Kortárs művészeti fesztivál párhuzamos
eseményeként Faenzában Olaszországban.
(Festival Arte Contemporanea - Faenza)
2 Artist in residence - Roma, Italy
az Artea ArtCohousing felajánlásával
A nyertes plusz egy fő (összesen 2 személy) a Girasolereale
b&b Roma vendégeként egy hétvégét (péntek,
szombat, vasárnap – 3 éjszaka) tölthet Rómában. A
meghívó fizeti a szállást. Utazással kapcsolatos és
egyéb költségek a művészt terhelik.
A művész részt vesz:
- egy közös vacsora/ebéden,
- tart egy workshopot/artperformance-t
más művészek részvételével,
- egy műalkotást fel kell ajánlania a Centro d´Arte
Artea ArtCohousing részére, melyet a Girasolere
ale Art Gallery kurátora választ ki és állít ki,
- valamint egy további műalkotást a BoH Art ré
szére, melyet a BoH Art kurátora választ ki a
BoH Art collection részére.
A római tartózkodás lebonyolításáért a BoH Art-tól
független Artea ArtCohousing felel.
Minden egyéb, a római Artist Residence-el kapcsolatos
kérdéssel forduljatok Barbarához:
info at artcohosing.com, www.artcohousing.com.
Girasolereale b&b: www.girasolereale.com
----------------------------------------------------------------------
Köszönettel és tisztelettel:
----------------------------------------------------------------------
BoH Art Project Team
Fanni Fazekas
Project manager & Art director
BoH Art Project
Tel: +39 0039 333 112 8335
E-mail: fanni.bohart at gmail.com
www.innaf.it
Bolzano, Olaszország, 2011. Április 11.


Jó munkát kívánva, üdvözlettel: a BoH Art Project csapata
*BoH Art Project*
Fanni Fazekas
Project manager & Art director

fanni.bohart at gmail.com
www.innaf.it

-- 
Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail.

IT    Questo messaggio puo' contenere informazioni di carattere riservato e
confidenziale. Qualora non foste i destinatari, vi preghiamo di
notificarcelo e di provvedere ad eliminare il messaggio, con gli eventuali
allegati, senza trattenerne copia. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del
contenuto di questo messaggio espone il responsabile alle conseguenze e
sanzioni previste dalla normativa vigente. Grazie.
Please consider the environment before printing this e-mail.

EN    Privileged/Confidential Information may be contained in this message.
If you are not the addressee indicated in this message, you may not copy or
deliver this message to anyone. In such case, you should destroy this
message, and notify me immediately. As you are aware e-mails sent via the
internet can be recreated or manipulated by third parties. For this reason
we do not send legally binding declarations via the internet.
Thank you very much.

H    Amennyiben ez az üzenet nem kivánt e-mail cimre került, kérlek értsits
minket irásban, és az eredeti levelet semmisitsd meg.
Az e-mail-ben található információ, kizárólagos és bizalmas is lehet. Az
e-mail teljes tartalmának vagy egy részének másolása, átadása, bármilyen
felhasználása, illetve továbbítása más magán illetve jogi személynek
szigorúan tilos. Köszönjük


More information about the Artinfo mailing list