[artinfo] [N&n galeria] meghívó az N&n galéria rendezvényére:várady szabolcs petri györgyrol - invitation for the forthcoming event at the N&n gallery: szabolcs várady on györgy petri (Modified by Eurofilm)

Galéria galeria at nagybalint.hu
Sun May 9 23:34:33 CEST 2010


 
 
 

az N&n galéria tisztelettel meghívja önt és barátait
a  petri györgy terembe 2010 május 12-én, szerdán 18 órára
 
the N&n galery cordially invites you and your friends to
the györgy petri hall on 12th may 2010, on wednesday at 6 pm  
 
 
... ketten mennek az úton ...

... two people walking down the street ...
 
várady szabolcs petri györgyről • szabolcs várady on györgy petri
 
az est háziasszonya váradi júlia• the hostess of the evening is 
ms. júlia váradi


Petri György: Belső beszéd
 
Ketten mennek az utcán.
Alattuk aszfalt sávja siklik,
ha lenéznek rá: áramló pórusok
özöne, olykor: villámló szemét.
Ketten mennek az utcán.
Szemmel jeleznek: „Nézd,
satnya fák bádogszínű lombja;
nézd, izzadság ragyog az őr homlokán,
vaskapu ontja rá a hőt.”
Szótlan olvasnak egy plakátot,
és felvonják szemöldökük.
Ketten mennek az utcán.
Valahol voltak: egy lépcsőházban
rájuk hűlt az ing,
talán egy liftben
szagolták a linópadló szagát.
Egy ajtót kerestek, kopogtak,
köszöntek, valamit morogtak,
a széket nyikorgatták, bólogattak.
 
Ketten mennek az utcán,
a madárzajos fák alatt.
A nőket nézi egyikük,
lágy képlékeny tekintete
könnyen körülvesz keblet, combot,
elvész szoknyaráncban és mellfodorban.
Levegőért kapkod a másik,
szürke hőben üveg sört képzel,
és üreseket nyel, mert szólna:
– Most mondjam el, hogy nem áll össze
szellemem; roncsok nemzenek
roncsot agyamban, temetőnyi
üzekvő tetem szaporítja egymást,
robbanásig telítve
a memória raktárhiányát?
Hogy itt már csak én ismerem ki
az esetleges járatokban magam,
én tudom, mikor kell
félrelépni egy lerobajló
romköteg alól? A gyalázatos
otthonosságról most beszéljek,
mellyel zűrzavaromban járok?
Hogy nem szégyelltem kiismerni
romhegyem ingó statikáját,
biztos pontokat megjegyezni,
próbálgatni, mert semmi elv
nem működik?
Feladtam
az egység utáni sóvár vágyamat:
milyen gyalázat érhet még?
Fürgén iramlok itt, mint a patkány
vagy tolvaj, s még a hasznát
is tudom mindennek, ahol
ember lépést se tudna tenni,
és vége annak, ki a járást itt megtanulta.
– Ezeket mondta volna, de
hely és idő alkalmatlan.
Beletörődik, visszatér
az élet szokottabb képeihez,
és csak int: „Nézd, milyen komikus,
ha egy erényes angolkosztüm kamgárnján így kirajzolódik
a csontos háton a melltartó pántja.
Ez a szigorú lány siet
feddhetetlen célok felé,
de kiizzad, míg így üget,
és kosztümjén már ott a folt
a titkolt hónaljak alatt.
Illetéktelen szemek nézik
kebeltartója pántjait,
idegen férfiak tűnődnek:
retiküljében tart-e Desodort,
s a fiókjában apró
tablettát celofánlevélben.”
 
tisztelt olvasóink, ez a meghívó az N&n galléria petri györgyöt 
megidéző sorozatának következő estjére invitál. azoknak akik angolul 
olvassák ezt a meghívót, ízelítőül mellékeljük petri egy versét 
angolul.
dear readers, this is an invitation to the forthcoming evening of the 
series evoking györgy petri at the N&n gallery.  for those who read 
this invitation in english we enclose another piece by györgy petri 
in english /To Imre Nagy.doc/ as a foretaste. 
/www.frankfurt.matav.hu/angol/irok/petri/idez.htm/
 
 a galériában megtekinthető • on view at the gallery
molnár farkas és gyarmathy katalin terem • farkas molnár and katalin 
gyarmathy halls

dévényi és társa építésziroda • dévényi and associate
architecture studio

 
  
-------------- next part --------------
 
-------------- next part --------------
petri györgy terem • györgy petri hall
szilágyi lenke
27 kép petri györgyről • 27 pictures about györgy petri 

 
   
-------------- next part --------------
 
-------------- next part --------------

 

következő kiállítás • the next exhibition is
molnár farkas és gyarmathy katalin terem • farkas molnár and katalin 
gyarmathy halls
2010 05 26 • 26 05 2010
archikon
  
N&n galéria
1065 budapest, hajós utca 39.
 
36 1 302 45 96, 36 1 301 04 50, 36 30 934 73 89
galeria at nagybalint.hu
www.nagybalint.hu
 
a galéria átmenetileg csak telefonos egyeztetés után látogatható. 
kérjen időpontot. • admission to the gallery is by appointment only. 
please call to arrange a visit.


 to unsubscribe • leiratkozás az értesítésről
 
 


More information about the Artinfo mailing list