[artinfo] GOETHEORIE

Beatrix Kricsfalusi kricsfalusi at gmail.com
Fri Jul 23 18:13:52 CEST 2010


2010-ben kétszáz éves Goethe: Színtan című könyve. Ez alkalomból a
Magyar Tervezőgrafikusok és Tipográfusok Társasága, a MATT nemzetközi
pályázatot hirdet Goetheorie címmel. Műfajbeli megkötés nincs,
plakátokat, emblémákat, kiadványokat, tipográfiai munkákat és autonóm
alkotásokat egyaránt várunk!

Goethe színtana összetett és szimbolikus. Tudományos értekezés? Talán
kritikai írás? Esetleg a világot és az embert féltő manifesztó a jövő
megmentéséért? A spekulatív kiszámítottság kritikája az érzéki
létezésért? 200 éve már mindennek. Mit láthatunk ma Goethe elméletén
keresztül? Hová jutott a világ azóta és hová tart most?

Részvételi feltételek:

A pályázaton 18. életévüket betöl­tött természetes személyek, illetve
jogi sze­mé­lyek vehetnek részt. A pályázaton való részvétel ingyenes.
Mód van csoportos pá­­lyá­zat benyújtására is, de egy pályá­zó csak
egy csoportos pályázatban vehet részt. A pályázaton való részvétel
egyben nyilatkozat is a pályázó részéről, hogy a beadott alkotás saját
munkája, és más szerzői, vagy személyiségi jogait nem érinti. A
pályázaton való részvétel automatikusan a pályázati feltételek
elfogadását jelenti. Jogorvoslatnak helye nincs.

Beadható művek:

Minden olyan munkával részt lehet venni a pályázaton, amely képi
és/vagy verbális utalással kötődik Goethéhez, a színtanhoz vagy a
színhez, illetve a pályázat címéhez. Bármilyen tervező­grafikai
műfajban készült munkával lehet pályázni. Nyomtatott anyagokat várunk,
printen, kiállítha­tó állapotban. Méret 70 × 100 cm. Egy pályázó
maximum 5  darab pályaművel nevezhet. Minden pályázati anyag mellé,
CD-n vagy DVD-n mellékelni kell a beadott művek digitális
re­produkcióit, A/4-es méretű, 300 dpi-s, CMYK tif vagy eps
formátumban (nem pdf!), valamint a nevezési lap *-gal jelölt részeit
rich text formátumban.

A pályázati anyagok beadása:

Minden pályázati anyaghoz mellékelni kell egy nevezési lapot is. A
nevezési lapot hiánytalanul kitöltve az alkotás hátoldalára kell
ragasztani, úgy, hogy az a szállítás során ne válhasson le. A
pályázati anyagokat munkanapokon 9–15 óra között, postán vagy
személyesen lehet eljuttatni a  MATT által megbízott stúdió irodájába.

Cím: Art Force, 1012 Budapest, Logodi utca 30. A  pályázati anyagokat
gondosan becsomagolva kérjük leadni. A MATT a legnagyobb gonddal jár
el az alkotások védelmében, de a szállítás során keletkezett
sérülésekért felelősséget nem vállal. A csomagoláson kérjük jól
láthatóan feltüntetni: „Goetheorie”.

A pályázat elbírálása és a zsűri:

A pályázati anyagokat a MATT által delegált szakmai zsűri fogja
minősíteni. A zsű­ri által legjobbnak ítélt munka alkotója a  MATT
szakmai díját veheti át. A  legkiemelkedőbb 50 alkotásból nagyszabású
kiállítás nyílik a  Graphifest keretében, a Design Terminálban. A
kiállításhoz kapcsoló­dóan a MATT katalógust jelentet meg a kiállítás
anyagából. A zsűri tagjai: Megi Zumstein és Claudio Barandun (Hi) – a
zsűri elnökei, Ligetfalvi Zsolt – a MATT képviseletében, Cosovan
Attila, Juhász Márton, dr. Nagy Márta és Orosz István.

A kiállítás:

A Goetheorie című kiál­lítás 2010. novem­ber 5-én, 18 órakor nyílik a
Design Terminálban (V. kerület, Erzsébet tér). A kiállítás megnyitója
a Graphifest rendezvénysorozat részeként, az Aranyrajzszög
kiállítással és díj­átadással együtt kerül megrendezésre.

A szakmai előadások:

A Graphifest keretén belül a MATT a kiállítás témájához kapcsolódóan
szakmai előadásokat is rendez. Az előadások időpontjai és részletei
később kerülnek a nyilvánosság elé. A részvétel ingyenes, az előadások
magyar nyelven zajlanak.

További információ:

A Graphifest programjairól tájékozódjon a www.designterminal.hu weboldalon!A pályázati anyagok beadási határideje: 2010.09.14.


More information about the Artinfo mailing list