[artinfo] nyiratkozat

horvath tibor horvathtibor at hungary.org
Mon Jan 11 23:33:09 CET 2010


Nyilatkozat

az Intermédia Tanszék oktatóiként alulírottak kijelentjük, hogy a Magyar Képzőművészeti Egyetem
2009. június 24-én kiadott, az Egyetem oktatóira és hallgatóira nézve kötelező érvénnyel hatályba
lépett Etikai Kódex 1.3-as pontjának bárminemű megsértését elutasítjuk, és a jövőben – oktatói
felelősségünk tudatában – fellépünk ellene. Az Etikai Kódex 1.3-as pontja kimondja, hogy:
„[a]z oktatók és a nem oktató munkavállalók tanúsítsanak tiszteletet az Egyetem alkalmazottai, hallgatói és
partnerei iránt. Etikai vétséget követnek el azok, akik
- kollegáikra vagy hallgatóikra sértő megjegyzést vagy erőszakos megnyilvánulást tesznek,
- megsértik mások személyiségi jogait és visszaélnek mások személyes adataival.”
A fentiek értelmében kijelentjük, hogy a magunk és a Tanszéken dolgozó minden oktató számára
kötelezőnek tekintjük azokat a normákat, amelyek – életkortól és pozíciótól függetlenül – a
Tanszék és az Egyetem nyilvánossága előtt megóvják a Tanszék és az Egyetem oktatóinak
szakmai hitelét és személyes méltóságát. A Tanszéki nyilvánosságában történő részvételt illetően
– történjen az élő vagy online formában – a Tanszéken dolgozó oktatóktól elvárjuk, hogy
tartózkodjanak
1. a másikat szakmai és személyes identitásában sértő, megalázó, a Tanszék nyilvánossága előtt
lejárató kijelentésektől
2. a másik vallási, etnikai, származásbeli, nemi identitására vagy testi tulajdonságaira vonatkozó,
burkoltan vagy nyiltan kirekesztő kijelentésektől
3. a szóbeli agressziótól és az ad personem érvektől
A Tanszéken dolgozó oktatóktól elvárjuk továbbá, hogy a privát konfliktusokat tartsák távol a
Tanszéken folyó kommunikációtól, a szakmai munkát érintő konfliktusokat, nézeteltéréseket,
vitákat pedig a közös, konstruktív megoldás igényével és szándékával folytassák le.
Budapest, 2010. január 11.
Kékesi Zoltán
Lendvai Ádám

_____________________________________________________________
Ingyenes Email ---> http://Hungary.ORG


More information about the Artinfo mailing list