[artinfo] KissPal Szabolcs egyéni kiállítása

Műcsarnok mucsarnok at mucsarnok.hu
Thu Sep 10 16:55:17 CEST 2009


ERNST MÚZEUM

 

Legkisebb közös többszörös

KissPál Szabolcs kiállítása

2009. szeptember 19 - december 13.

 

KissPál Szabolcs egyéni kiállítása pályaközépi áttekintés, mely eddigi
munkásságának fő irányvonalaira helyezi a hangsúlyt, ugyanakkor láttatni
kívánja azokat a tartalmakat és lehetőségeket, melyek művészetét jelenleg
jellemzik. Néhány, referenciapontként szereplő, régebbi munka mellett a
kiállítás javarészt új műveket mutat be. Ennek indoka az az utóbbi időben
észlelhető fordulat KissPál Szabolcs művészeti tevékenységében, mely eddigi
kutatásait tágabb kontextusba helyezi. E változás jellemzője, hogy alkotói
figyelme az önreflexióról és a művészet formai nyelvezetének vizsgálatáról a
társadalom, a politika és történelem irányába fordult, a médiaművészethez
kötődő percepciós kérdések után a médián keresztüli észlelés kritikai
elemzése került fókuszába.

 

A referenciaként szereplő munkák között helyet kap a Halfway to NW (2004)
című, Magyarországon még be nem mutatott videó, mely a művész köztes
pozíciója mellett foglal állást, amely egyszerre adja meg számára a
társadalom és a művészeti szféra közötti átjárás lehetőségét és írja elő
annak szükségszerűségét. A Maya II. című videó, a Maya III. és a Vázlat 1:1
méretben című új installációk KissPál régebbi, a látás és észlelés
kettősségét, valamint az egyén és a történelem kapcsolatát elemző munkáinak
következetes kiterjesztései.

 

Az új műalkotások kiindulópontjai napjaink köztéri eseményei, a közéleti
diskurzusok/viták, a társadalom megosztottsága, valamint az ideálok
korróziója. Az új munkák - installációk, videók, fotók - a köztér fogalmának
elemzésére tesznek javaslatot, a képviseleti demokrácia eszméje és
gyakorlata közötti különbözőségekre mutatnak rá, a (politikai) reprezentáció
kérdéseivel foglalkoznak, az egyén lehetőségeit és felelősségét taglalják a
különböző (jogi, politikai, gazdasági) keretek és korlátok között. KissPál
Szabolcs kiállítása a művész társadalmi szerepének, az esztétika és politika
viszonyának újragondolására késztet.

 

Kurátor: Angel Judit

 More information about the Artinfo mailing list