[artinfo] Roma Kortars Muveszeti Szimpozium

Szilvia Seres szseres at c3.hu
Tue Nov 17 18:12:50 CET 2009


>
>
>>
>> Roma Kortárs Művészeti Szimpózium
>> Műcsarnok
>> 2009. november 23.
>> 14. 00 - 18. 00
>>
>> A szimpózium a magyarországi roma és nem roma művészek, a 
>> művészettel hivatásszerűen foglalkozók és a kulturális 
>> intézmények közötti eszmecserét igyekszik elősegíteni. Egyben 
>> kísérlet a magyarországi roma kortárs művészet legkorszerűbb 
>> paradigmáinak áttekintésére és megvitatására.
>> Az előadások a magyarországi kulturális mechanizmusoknak a 
>> kisebbségi reprezentációk befogadásában és kirekesztésében 
>> játszott szerepére koncentrálnak. Vizsgálják, hogyan tárja fel 
>> a roma művészet a kulturális és etnikai különbségek 
>> valóságát, a kolonializmus hatását és a sztereotípiák makacs 
>> kitartásának okait.
>> 14.00 Zsigó Jenő: Bevezető
>> a Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház-Romano Kher igazgatója
>>
>> 14.10 Junghaus Timea: Roma közgyűjtemények Magyarországon
>>
>> A magyarországi cigány képzőművészet több mint négy 
>> évtizedes múltra tekint vissza. Az ország hét közgyűjteménye 
>> őriz jelentős roma művészeti anyagot. Ezek az intézmények 
>> összesen több mint kétezer műtárgyat vásároltak fel 1979 és 
>> 2009 között, ennek ellenére a roma vizuális művészet a mai 
>> napig nem tanulmányozható állandó (vagy rendszeres időszaki) 
>> kiállítás keretében. Az előadás a Fővárosi Önkormányzat 
>> Cigány Ház-Romano Kher, a Magyarországi Roma Parlament, a 
>> Néprajzi Múzeum, a Kecskeméti Naiv Múzeum a Magyar Művelődési 
>> Intézet, valamint a Nógrádi Történeti Múzeum roma 
>> gyűjteményének rövid történetét és gyűjtési koncepcióját 
>> analizálja.
>>
>> Az előadásra reflektál: Daróczi Ágnes
>>
>> 14.30 Hock Bea: Roma festő homogén művészeti közegben: Omara
>> Sugár János: OMARA, vetített film
>> Omara hivatalos megnevezése amatőr roma művész, holott 
>> festészete radikalitásával, narrációjának erejével a magyar 
>> kortárs festészet fontos alkotója lehetne. Persze ehhez a 
>> kortárs közegnek kéne árnyaltabban gondolkodnia önmagáról. 
>> Oláh Mara kék képei az évek során az őt ért sérelmekről, a 
>> szegénységről, a hétköznapok diszkriminációiról szólnak. 
>> Nem fikció, ezek az átélt megalázó helyzetek, a tehetetlen düh 
>> festészetében tör fel. Eszköztelenségében kezd el festeni, és 
>> nem okvetlenül egy elképzelt szép kép ideája vezeti, sokkal 
>> inkább a megjelenítés mágikus ereje. Ezért létfontosságú 
>> számára a narráció, a tartalomcentrikusság itt a kimondás 
>> felszabadulását jelenti.
>>
>> Az előadásra reflektál: Szász Anna, Daróczi Ágnes, Zsigó Jenő
>>
>> 15.30 Kovács Éva Judit: Fekete test, fehér test
>>
>> Az előadás egy gondolatkísérlet, melyre az adott alapot, hogy a 
>> kremsi (Ausztria) Kunsthalléban többedmagammal részt vehettem egy 
>> viszonylag jelentős méretű (800 m2 alapterületű) kiállítás 
>> összeállításában, melynek témája a modern festőművészet 
>> „cigányábrázolása” volt. A közel egyéves intenzív 
>> kutatómunka során, melynek keretében több ezer festményt és 
>> fotót tanulmányoztam, számos korabeli regényt, verset, 
>> újságcikket és memoárt olvastam el, olyan összefüggésekre 
>> lettem figyelmes, melyek talán érdeklődésre tarthatnak számot a 
>> képek archeológiájára és a megfigyelő lehetőségeire 
>> érzékeny olvasónak. Sem művészettörténész, sem 
>> „romakutató” nem vagyok. Így megközelítésem fogalmilag a 
>> vizuális tudományok iránt érdeklődő szociológus szempontjait 
>> tükrözi. Előadásomban két tézist mutatok be 1.) miképp 
>> szexualizálódik és feminizálódik a „fekete” test az európai 
>> modernitásban, azaz miképp vetíti ki a „fehér” társadalom 
>> saját vágyát és rossz közérzetét a „fekete” női testre; 
>> 2.) A közép-európai társadalmak létrehozzák a maguk saját 
>> „feketeségét” „vad” csoportokon és individuumokon, távoli 
>> és közeli kolóniáikon keresztül. A modernitás közép-európai 
>> panoptikus rezsimjében a „cigányok” lesznek a „pendant”-jai 
>> Nyugat-Európa afrikai és ázsiai „primitívjeinek”."
>>
>> Az előadásra reflektál: Hock Bea, Junghaus Timea
>>
>> 16.30 Szuhay Péter: Hagyományok konstruálása a magyarországi 
>> roma képzőművészetben: Labanczné Milák Brigitta példája
>>
>> A Néprajzi Múzeum 1998-as Romák Közép- és Kelet-Európában 
>> című nemzetközi kiállítása világosan és pontosan 
>> kettéválasztotta a cigányokról formált többségi képet és a 
>> saját kultúra önképét. A néprajzi kiállítást közrefogta a 
>> többség cigányokról alkotott „művészi” cigányképe és a 
>> roma művészek saját önképük kivetítésekénti romaképe. Így 
>> van ez még akkor is, ha a roma művészek nem tudják minden 
>> esetben kivonni magukat a többségi témaválasztás és 
>> megformálás akárcsak sztereotip alkotásainak hatása alól. Akik 
>> még a kezdetek kezdetén fogtak ecsetét és vásznat, azok 
>> jobbára még csak saját önmegvalósításuk tudattalan 
>> szándékával dolgoztak, a nyolcvanas évek végén indult 
>> generáció tagjainál azonban már gyakran érzékelhető a 
>> „programfestészet”. Náluk figyelhető meg, hogy időnként 
>> vizuális előképeket követnek, melyek egyszerre származhatnak a 
>> festészetből és a fotók sokkal könnyebben megszerezhető 
>> élményvilágából. Merőben új jelenségnek tekinthető azonban 
>> az, amikor több alkotó szinte egyszerre és egy időben már 
>> nemcsak, hogy közös témát dolgoz fel, hanem azt majdnem azonos 
>> módon is ábrázolja. A előadás két példát, a koldus és a 
>> bádogos „feldolgozását” idézi, de alapvetően Milák Brigitta 
>> Ősiség törvénye című képének létrejöttét és 
>> jelentésrétegeit elemzi.
>>
>> Az előadásra reflektál: Hock Bea, Junghaus Timea, Zsigó Jenő
>>
>> 17.30 Szász Anna: „Bús donna barna balkonon...”
>>
>> „Bús donna barna balkonon mereng a bíbor alkonyon”, ám „ki 
>> gépen száll fölébe annak térkép a táj”. Mondatok, melyek 
>> megszűnnek „csak” mondatok lenni mikor is a nemzeti fantázia 
>> ügyeletes pókja kiemeli őket a mindennapok törékeny 
>> valóságából és tudatos, fájdalmas és hosszú munkával 
>> beleszövi őket a halhatatlannak vélt, közös élményvilágba. 
>> És egy közösség, mely léte értelmezésének kulcsát, a jelen 
>> kihívásaira adható válaszokat, illetve jövőképe formálását 
>> a „nyelvben” találja meg. Ahogy azt Cseh Tamás is énekli, „A 
>> hatvanas években, fellazult tételben fogalmazódott meg a világ. 
>> Kafkában, Sartre-ban és távoli bölcsekben csodálta meg 
>> önnönmagát.”
>> Az előadás az otthonosság hálóját azonban egy új paradigma 
>> lefektetésében véli megtalálni, mely a kortárs vizuális 
>> kultúra. Ez nem csak a közösség számára lenne értékes, hanem 
>> a kulturális másságból fakadó etnikai összeütközések 
>> feloldásának kulcsát is magában hordozhatja. Az előadás fő 
>> állítása, mely aztán kifejtésre kerül, tehát az, hogy a 
>> kortárs roma vizuális kultúra megfelelő reprezentálása révén 
>> a társadalom egy befogadóbb modell irányába mozdítható el.
>>
>> Az előadásra reflektál: Junghaus Timea, Kovács Éva Judit, 
>> Szuhay Péter
>> ***
>>
>> Daróczi Ágnes
>> kisebbségkutató, a magyarországi roma kulturális mozgalom 
>> vezéralakja. Nevéhez fűződik - kurátora és a katalógus 
>> szerkesztője - az autodidakta cigány képzőművészek 1979-ben, a 
>> kőbányai Pataky István Művelődési Központban megrendezett 
>> első kiállítása, melyet 1989-ben a Néprajzi Múzeumban 
>> szervezett II. Országos Kiállítás, majd a 2000-ben, a Pataky 
>> Művelődési Központban megrendezett III. Országos Kiállítás 
>> követett.
>>
>> Hock Bea
>> a Közép-Európai Egyetem Gender Studies tanszékén szerzett 
>> doktori diplomát, disszertációjában a kortárs nőművészet 
>> jelenségét tárgyalta. 2003–2006 között a Praesens – Közép- 
>> európai kortárs művészeti magazin szerkesztője volt. A 
>> vizuális kultúra, gender és irodalom témakörét érintő 
>> kritikái és tanulmányai mellett 2005-ben jelent meg Nemtan és 
>> pablikart: Lehetséges értelmezési szempontok az utóbbi másfél 
>> évtized két művészeti irányzatához című könyve (Budapest: 
>> Praesens könyvek 2). Fontosabb kurátori munkái: El-Hassa Róza: 
>> R. a túlnépesedésről álmodik/gondolkodik (Műcsarnok, 2006); 
>> 1/4 magyar (nemzetközi csoportos kiállítás, Kortárs Művészeti 
>> Intézet, Dunaújváros/Liget galéria, 2007, Zólyom 
>> Franciskával), Agents & Provocateurs – Illetékesség és 
>> provokáció (nemzetközi csoportos kiállítás, Kortárs 
>> Művészeti Intézet, Dunaújváros, 2009, Zólyom Franciskával).
>>
>> Kovács Éva Judit
>> szociológus, az MTA Szociológiai Kutatóintézetének tudományos 
>> főmunkatársa, a PTE Kommunikáció- és Médiatudományi 
>> Tanszékének habilitált egyetemi docense. Kutatásaiban egyfelől 
>> az etnicitás, az etnikai együttélés, a társadalmi emlékezet 
>> empirikus megjelenési formáit, másfelől az ezeket szabályozó 
>> társadalmi konvenciókat, normákat, ideológiákat, diskurzusokat 
>> vizsgálja.
>>
>> Junghaus Timea
>> művészettörténész, Az ELTE művészettörténet szakán 
>> diplomázott 2004-ben. Jelenleg az ELTE Filozófiatudományi Doktori 
>> Iskolájának Film- Média és Kultúraelméleti Programján végzi 
>> doktori tanulmányait. Számos magyarországi és nemzetközi 
>> kortárs roma művészeti kiállítás kurátora 2003 óta. 
>> Szerkesztője és társszerzője (Székely Katalin, kurátorral 
>> együtt) a 2005-ben megjelent Meet your Neighbours-Contemporary Roma 
>> Art from Europe című kiadványnak. 2007-ben a Velencei Biennále 
>> Első Roma Pavilonjának képzőművészeti kurátora volt.
>>
>> Sugár János
>> tanulmányait a Magyar Képzőművészeti Főiskola szobrász 
>> szakán végezte 1979 és 1984 között Vigh Tamás 
>> tanítványaként. 1980-1986 között aktívan részt vett az 
>> Erdély Miklós vezette Indigó csoport munkájában. 1984 óta 
>> kiállító művész, számos hazai és nemzetközi kiállítás 
>> részvevője. 1985-tôl a Balázs Béla Stúdió tagja, majd 1990 
>> és 95 között vezetőségi tagja. 1990-ben a 8. Nemzetközi 
>> Kisplasztikai Biennálé (Műcsarnok, Budapest) nagydíját kapja. 
>> 1992-ben a kasseli Documenta IX résztvevője. A Magyar 
>> Képzőművészeti Egyetem Intermédia tanszékének egyik 
>> alapítója és tanára 1990 óta.
>> http://www.icols.org/pages/JSugar/JSugar.html
>> http://www.ligetgaleria.c3.hu/311.html
>>
>> Szász Anna
>> szociológus, az MTA Szociológia Intézetének fiatal kutatója. 
>> Tanulmányait a CEU „Nacionalizmus” szakán majd a University 
>> College London „Culture, Identity and Power” szakán végezte. 
>> Kutatásaiban vizsgálja a társadalmi osztály és etnicitás 
>> struktúraformáló hatásait, a nemzetállami berendezkedés 
>> hatalmi viszonyrendszerét és az abból fakadó ellenállást.
>>
>> Szuhay Péter
>> antropológus, szociológus, 1980 óta a Néprajzi Múzeum 
>> muzeológusa. Az 1980-as évek vége felé kezdett intenzíven 
>> foglalkozni a magyarországi cigányság történetével, 
>> kultúrájával. 1995 és 2001 között a Soros Alapítvány 
>> támogatásával és ösztöndíjasainak közreműködésével, mint 
>> a Roma Múzeumot előkészítő munkacsoport vezetője gyűjtemény 
>> létrehozásán fáradozott. Több kiállítás és dokumentumfilm 
>> munkálataiban vett részt, melynek összegzése a 2006-ban Fleck 
>> Gáborral, Fátyol Tivadarral és Kőszegi Edittel készített a 
>> Roma kultúra virtuális háza interaktív DVD-Rom.
>>
>> Zsigó Jenő
>> Szociológus, a roma közélet egyik vezető és meghatározó 
>> alakja.
>> A Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház- Romano Kher igazgatója, 
>> az 1991-ben alapított Roma Parlament alapítója és vezetője, az 
>> Amaro Drom roma lap kiadója és Ando Drom együttes alapítója és 
>> vezetője. Számos kiállítás, kiadvány, kulturális esemény és 
>> fesztivál köthető a nevéhez, többek között a I., II Budapest 
>> Cigány Fesztivál, a Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház 
>> Képzőművészeti Közgyűjteményének és a Roma Parlament 
>> állandó kiállításnak a létrehozása, a Cigány Ház roma 
>> képzőművész alkotótáborainak szervezése az elmúlt 20 évben, 
>> valamint 1998-ban a Roma Parlament Képtára képzőművészeti 
>> album és a 2006-ban Cigány Ház – Romano Kher Képtára 1. CD- 
>> Rom megjelentetése.
>>
>>
>> További információ: Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház – 
>> Romano Kher (1151 Énekes u. 10/b. ciganyhaz at ciganyhaz.hu)
>> Fris E. Kata: 06 70 316 6587, 06 70 429 6351
>> ekata at amarodrom.hu ; friskata at ciganyhaz.hu
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>
>
>
>More information about the Artinfo mailing list