[artinfo] Utószó a Kortárs Művészeti Intézetben

Janka Sipiczki sipiczki.j at gmail.com
Fri May 8 16:20:04 CEST 2009


A *Szépírók Társasága "A könyv utóélete"* című sorozatának keretében
az *Utószó* irodalmi antológia következő vendége

*Balla Zsófia *
költő, író, újságíró

2009. május 12. (kedd) 17.00 óra
Kortárs Művészeti Intézet
Beszélgetőtárs: Kálnay Adél


Életrajz: Kolozsváron született, 1949. január 15-én. Édesapja Balla Károly
író, újságíró. 1956-1968 között szülővárosa zeneiskolájának hegedűszakos
diákja, 1972-ben kapja meg tanári diplomáját a Zeneakadémián. 1965-ben
jelennek meg első versei az Igaz Szó irodalmi folyóiratban és 1968-ban
napvilágot lát első verseskötete A dolgok emlékezete címmel. 1975-ben a
Romániai Írószövetség tagja. 1972-1985 között a Kolozsvári Rádióstúdió
magyar adásának zenei és irodalmi szerkesztője. 1985-ben egyik napról a
másikra minden vidéki rádióstúdiót bezárnak. 1978-1982 között a kolozsvári
Gaál Gábor Irodalmi Kör vezetője. Désen ma gyar népzenét és zenei
írás-olvasást tanít. Kitiltják a városból. 1985-1990 között az Előre című
központi napilap agráripari tudósítója. 1980 és 1990 között nem hagyhatja el
az országot, részleges publikálási tilalommal sújtják. 1984-ben és 1991-ben
megkapja a Román Írószövetség Költészeti Díját. 1990-1994 között a Családi
Tükör és A Hét című családi- illetve hetilap irodalmi szerkesztője  1990-től
a Magyar Írószövetség rendes, 1994-től választmányi tagja. 1992-ban
meghívják a pécsi Jelenkor szerkesztőbizottságába. 1993-tól Magyarországon
él. 1997: A Szépírók Társaságának alapító tagja. 2005-2008: A
Borostyán-estek, A Költő Színháza-sorozat házigazdája a Stúdió K-Színházban.
2005: A Scolar-kiadó Világirodalmi sorozatának társszerkesztője (Báthori
Csabával). 1994-ben a Német Kulturfonds, 1999-ben a DAAD erliner
Künstlerprogramm, 2001-ben a Herrenhaus Edenkoben, 2002-ben  a
Landeshauptstadt München - Willa Waldberta, Feldafi ng, 2003-2004-ben a
Künstlerdorf Schöppingen alapítvány és a Heinrich Böll-Haus Langenbroich,
2006-ban Graz városának ösztöndíjasa.

DÍJAI (kivonat):
1992- Déry-jutalom
1995- Soros-életműdíj
1996- József Attila-díj,
2003- Palladium-díj
2008- A Magyar Köztársaság Babérkoszorú-díja.

Művei:
Elsősorban verset, ezen kívül kisesszéket, irodalomkritikát, zenekritikát,
gyerekverseket, bábdarabokat jelentetett meg. Tizennyolc kötete látott
napvilágot, többek között:

A dolgok emlékezete (versek, Bajor Andor előszavával, 1968, Állami Irodalmi
és Művészeti Kiadó, ESPLA, Bukarest)
Apokrif ének (versek, 1971, Kriterion, Bukarest)
A páncél nyomai (versek,1991, Kriterion, Bukarest)
Eleven tér (válogatott versek, 1991, Magvető, Budapest)
Egy pohár fű (versek, 1993, Jelenkor, Pécs)
Ahogyan élsz (válogatott versek 1965-1995, Jelenkor, Pécs,)
Triangulum (három verses bábjelenet, 1997, Seneca, Budapest)
Schönes, trauriges Land (német nyelvű versválogatás, 1998, Suhrkamp,
Frankfurt am Main, ford. Hans-Henning Paetzke.)
Spirituoso (négynyelvű verseskötet, 1999, Jelenkor-Lettre, Pécs-Budapest,
ford. Báthori Csaba, Dornbacher Kinga és Stephen Humphreys.)
Schwerkraft und Mitte (versek, 2001, DAAD Berlin, németre fordította Daniel
Muth)
A harmadik történet (versek, 2002, Jelenkor, Pécs)
Dichterpaare: Balla Zsófia (Alfred Koleritsch-csel közös kötet) (versek
magyarul és németül, 2007, Kortina, Bécs-Budapest).

BALLA Zsófia
AHOGYAN ÉLSZ
Balla Zsófi a a kortárs magyar líra - erdélyi ágának - egyik
legtehetségesebbje. Válogatott és legújabb verseit tartalmazza az Ahogyan
élsz című kötet. A költőnő eddigi életműve elsősorban tartalmi, tematikai,
poétikai és formális gazdagságával, változatosságával lepi meg az olvasót.
Igen sokféle verset ír, és láthatólag mindegyik típusban otthonosan, nagy
biztonsággal mozog. Kitűnően ért a nagyívű, szinte poémaszerű költemények
szerkesztéséhez, nem idegenkedik az epikus menettől, az életképekkel,
alakrajzokkal feldúsított nagyversektől, de kezére áll az alig pár soros,
poentírozott epigramma vagy ötletvers is. Természetesen él az ún. hermetikus
hangvétellel; Nemes Nagy Ágnes vagy Pilinszky versmodelljét csakúgy magához
hasonította, mint azokat a neoavantgárd kezdeményeket, amelyeknek Szőcs Géza
volt a nagymestere. Szép számmal található a kötetben vallomásos, a szó
régies értelmében vett "nőies" vers is, de nem ritka az olyan kompozíció,
amelyre a személytelenség, az objektiváltság jellemző (Levél egy ifjú
költőhöz; Tavasz, 1967; Boszorkányszombat; Részeg a vonaton; A kettős;
Időjárásjelentés; Ünnep előtt; Kristályforradás stb.). Az addigi életművet
összefoglaló kötet nem annyira szigorúan egy irányba hajló pályaívet mutat,
mint inkább a nem múló szenvedélyt, hogy a legkülönbözőbb hangokat,
megoldásokat, témákat, versmodelleket, -alakzatokat vegye birtokba, hogy
ismét és ismét próbára tegye saját képességeit, recipiáló és újraalkotó,
hasonító és egyedivé tevő képességeit. Ennek a szinte próteuszi alkatnak
megfelelően vállalkozik Balla Zsófia a legkülönbözőbb pasztisokra is: az
"öreg" József Attilát csakúgy megidézi, mint nem egy idősebb vagy éppen
fiatalabb pályatársát. Gazdag, jelentős kötet.


Kálnay Adél
Konrád György
Kovács András Ferenc
Kovács Zoltán (ÉS)
Krasznahorkai László
Lángh Júlia
Lator László
Lázár Ervin
Parti Nagy Lajos
Polcz Alaine
Radnóti Sándor
Rakovszky Zsuzsa
Spiró György
Szilágyi Ákos
Tolnai Ottó
Vathy Zsuzsa
Az Utószó vendégei voltak:
Ascher Tamás
Báthori Csaba
Balla D. Károly
Bereményi Géza
Berniczky Éva
Bodor Ádám
Boldizsár Ildikó
Dr. Czeizel Endre
Csaplár Vilmos
Cseh Tamás
Dérczy Péter (ÉS)
Domokos Mátyás
Dragomán György
Dúl Antal
Esterházy Péter
Halász Margit
Jelenits István
-- 
Sipiczki Janka
Kortárs Művészeti Intézet - Dunaújváros
tel.: 06-30/823-6566


More information about the Artinfo mailing list