[artinfo] A BUDAPESTI LENGYEL INTÉZET TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS BARÁTAIT

bolt bolt at c3.hu
Mon Mar 23 09:57:18 CET 2009


A BUDAPESTI LENGYEL INTÉZET TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS BARÁTAIT
S U T T O G S Z  C Í M Û K I Á L L Í T Á S  M E G N Y I T Ó J Á R A
2009. MÁRCIUS 26-ÁN, CSÜTÖRTÖKÖN 19 ÓRÁRA
A KI Á L L Í T Á S T MEGNYITJA BEKE LÁSZLÓ
MEGTEKINTHETÔ 2009. ÁPRILIS 30-IG, HÉTFÔTÔL PÉNTEKIG 9-17 ÓRA KÖZÖTT

D J  C A R L O S
h t t p : / / l o n g p l a y . h u / b l o g

L E N G Y E L I N T É Z E T  1 0 6 5  B U D A P E S T,  NAGYMEZÔ U. 1 5 .
T E L : ( + 3 6 1 ) 3 1 1 - 5 8 5 6 ,  3 3 1 - 1 1 6 8
i n f o @ p o l i n s t . h u   w w w. l e n g y e l i n t e z e t . h u

BOLT G
www.boltgaleria.hu

Detvay jeno
More information about the Artinfo mailing list