[artinfo] Kép és emlék kiállítás a Kortárs Művészeti Intézetben

Janka Sipiczki sipiczki.j at gmail.com
Fri Mar 13 13:32:26 CET 2009


Kép és emlék
Gerhes Gábor, iski Kocsis Tibor, Nemes Csaba, Katarina ©ević, Szabó Benke
Róbert

A Kortárs Művészeti Intézet - Dunaújváros meghívja Önt a kiállítás
megnyitójára,

2009. március 19-én csütörtökön 18.30 órakor

A kiállítást megnyitja Zólyom Franciska művészettörténész

A kiállítás megtekinthető 2009. április 17-ig,
a vasárnapok és az ünnepnapok kivételével naponta 10 - 18 óráig


A *Kép és emlék* kiállítás a Modern Művészetért Közalapítvány kortárs
művészeti gyűjteményének legújabb darabjait olyan művekkel együtt mutatja
be, amelyek az új "szerzemények" tényén túl lehetővé teszik a képek
befogadásmódjáról, értelmezéséről és az emlékezetben betöltött szerepéről
való gondolkodást.

Gerhes Gábor *Sok természet* című 2008-as fotósorozata már első látásra is
zavarbaejtő. Két összeakadt agancsú szavas trófeája vagy egy vidéki lakóház
homályos képe éppoly elbizonytalanító, mint a végtelennek tűnő vízfelület
fotója, amely alatt a "Hullámsír" feliratot olvassuk. A fekete-fehér képek,
amelyek akár egy fotótechnikai tankönyvből is származhatnának, a látvány és
a folyamatosan módosuló képzettársításaink közötti térbe furakodnak be.

Iski Kocsis Tibor a hagyományos művész-mesterség felől közelít a képi
ábrázolás lehetőségeihez. A *Sok* című nagyméretű grafika egy fenyőfa
részletgazdag ábrázolása, amely közvetlenül megjeleníti a munka
elkészítésére fordított időt. A sfumato festészeti technikát alkalmazó Belső
kép című alkotás témája pedig az ember által formált környezet, egy bécsi
múzeum látképe. A természet megfigyelésére szentelt idő és a kultúrjavak
örökkévalóságát megtestesítő múzeum homályban úszó képe az érzékelés, az
élmény és az emlékezet különböző élességeit jeleníti meg.

Nemes Csaba kollázsai és festményei az épített lakókörnyezet identitás-képző
hatásával foglalkoznak. A művész lakhelye közelében nap mint nap megfigyelt
épületek a képeken egy - talán tipikusan posztszocialista - egész társadalom
élethelyzetének látképévé válnak.

Katarina ©ević apró cím nélküli tárgyai mindenki számára ismert dolgok:
létra, varródoboz, útlevél stb. A fából elkészített hasonmások azonban
kevésbé magukra a tárgyakra, mintsem az identitás, mobilitás, kulturális és
társadalmi beágyazódás kérdéseire utalnak.

Szabó Benke Róbert *Koreni* (Gyökerek) című fotósorozatában Jugoszlávia
1970-es évei jelennek meg. A nővére által készített fotók egy szinte
tökéletes idillt tükröznek, melynek a művész gyerekként része volt, és
amelyet több évtized távlatából rendezett sorozattá. A személyes múlt
feltárásán túl a közösségi szellem, az emberek közötti intim kapcsolatok
közvetlensége adja a képek kifejezőerejét.A dunaújvárosi Modern Művészetért Közalapítvány kortárs művészeti gyűjteménye
évről évre gyarapodik a Nemzeti Kulturális Alap és a Képző- és Iparművészeti
Lektorátus éves műtárgyvásárlási pályázatainak köszönhetően. Az 1990-es évek
elején alapított gyűjtemény a magyarországi kortárs művészet azon alkotásait
foglalja magában, amelyek a hagyományos művészeti ágazatok (festészet, fotó,
szobrászat stb.) kiterjesztésére, az ágazatok közötti átjárás megteremtésére
törekszenek, amelyek reflektálnak a média és az internet térnyerésével
egyidőben fellépő vizuális fordulatra, és átmenetet teremtenek a magas és
populáris kultúra között. A gyűjtemény fontos részét képezik továbbá azok a
társadalmilag elkötlezett művek, amelyek sokszor közösségi munka
eredményeként jönnek létre és esetenként átfogó társadalmi utópiákat
vázolnak fel.

-- 
Sipiczki Janka
Kortárs Művészeti Intézet - Dunaújváros
tel.: 06-30/823-6566


More information about the Artinfo mailing list