[artinfo] Kőleves - Rath Geber Attila tárlata a Kortárs Művészeti Intézetben

Janka Sipiczki sipiczki.j at gmail.com
Wed Jun 10 13:41:14 CEST 2009


*Rath Geber Attila Kőleves című kiállítása*

* *

*Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújváros*

Bemutató:                2009. június 12. 18,00 óra*Megnyitó:                2009. június 19. 18,00 óra*

*A kiállítást megnyitja:       Fitz Péter, művészettörténész, a
Kiscelli Múzeum igazgatója*Kurátor:                  Deák NóraA kiállítás június 20- július 3-ig látogatható, vasárnap kivételével,
naponta 10-18 óráig.

*Hogyan jön létre egy kiállítás, avagy nézzünk szét a megnyitó előtt is egy
kiállító teremben*Miként lehet közelebb vinni a látogatót egy kiállításon látottak
megfejtéséhez? Hogyan lehet érzékeltetni azt a viszonyrendszert, amelyekre a
művek, a térszerkezet, és az egyéb jelek reflektálnak? Rath Geber Attila
szobrászművész elképzelése szerint, meg kell ismertetni a folyamatokat, és
ennek érdekében ki kell nyitni a kiállítást, mielőtt megnyílna az.

Meg kell mutatni a tereket, a készülő alkotásokat a kiállítás rendezés
munkafolyamatának közepén, mikor kezd kirajzolódni az a koncepció, mely
mentén a művész halad.

Biztosak lehetünk abban, hogy néhány elhelyezett tárgy, vagy megkezdett mű
már sejteti azt a gondolatiságot, amely teljes egészében csak a kész
kiállítás kapcsán látható, ugyanakkor a pillanat lehetőséget kínál arra,
hogy megmérettessünk: kitaláljuk, végiggondoljuk a látott jeleket és aztán
összevessük a kész művel, egy héttel később, ugyanazon a helyszínen.

Az "in situ" művészeti módszer komoly európai hagyományokkal rendelkezik, az
eredeti helyzetet, állapotot megmutató művész "in progress" dolgozik, és
ezzel nemcsak a pillanatnyi állapotról számol be időről, időre, de tudatosan
vállalja műveinek múlandóságát is.

*Erre az akcióra várjuk Önöket tisztelettel, 2009. június 12-én, este 6,00
órától, mikor is kísérletet teszünk egy valódi kőleves elkészítésére és
tálalására, miközben megbeszéljük azt is, hogy a kiállítás miért is a
népmesei hagyományokból jól ismert kőleves címet kapta.  *A kiállító terem nyitva tartása az installációs időszakban: 2009. június
15-19-ig 10,00-16,00 óráig*A szobrászat, mint kifejezőeszköz *Rath Geber Attila évek óta a szobrászat újraértelmezésével, aktualizálásával
foglalkozik, elsősorban a művész világban elfoglalt helyét vizsgálja,
illetve az adott környezethez fűződő viszonyát próbálja meghatározni, és ezt
nem kifejezetten a szobrászat eszközeivel teszi, miközben maguk a szobrok
mint elkerülhetetlen, és szubjektív szempontból szükséges kontrollpontok
vannak jelen művészetében. Vallja, hogy egy szobor jelentése, kifejezőereje
nagymértékben függ környezetétől, attól az időtől és tértől ahol a mű
megszületik, vagy ahol és ahogy bemutatásra kerül. A környezet meghatározza,
tágítja vagy pontosítja azokat a jelentéstartományokat, melyekkel az egyes
objektumok önállóan rendelkeznek, ismeretük és értésük segítséget ad az
érdeklődőnek a szobrász, műhöz és világhoz való viszonyának meglátásához.
Elképzelése szerint, egy szobor létrehozásával csak úgy közvetítheti
gondolatait, a szobrászatról és a világról alkotott véleményét, ha a szobor,
nemcsak, mint műtárgy van jelen a térben, hanem elhelyezésével, egyéb
médiumok kiegészítésével közvetítő szerepet vállal, és adekvát válaszokat ad
a hely - környezet - idő fogalomrendszerében felmerülő kérdésekre. Éppen
ezért kiállításainak létrehozásánál mindig figyelembe veszi azt a helyet és
azt a környezet, ahol a tárlat megrendezésre kerül, kiállításai
egytől-egyig kísérletek az adott környezethez fűződő viszonyának
kifejezésére. A Franciaországban élő, dunaújvárosi művész jól ismeri a
Kortárs Művészeti Intézet tereit, és magát a tágabb környezetet,
Dunaújvárost is, ezért jelen kiállításával nyilván megfelelő válaszokat ad
az itt felmerülő kérdésekre vizuális szinten is.

A művész, a tényleges szobrászati megnyilvánulások tekintetében, visszanyúl
a hetvenes évek "art povera" és a "supports surface" irányzataihoz, és
olyan jelentéktelennek tűnő elemeket emel be a kiállítás anyagába, amelyek
ezzel párhuzamosan történhettek volna meg, és mégsem ugyanazok. Hamis
analógiákat, áthallásokat teremt e korábbi tendenciák és a jelen között,
apró csúsztatásokkal érzékelteti a korszakok közötti különbséget.

A bemutatásra kerülő alkotások bár nem kizárólagosan szobrok, mégis az
anyag, a szobrászatról a szobrokról, a formákhoz való viszonyunkról beszél
és mint ilyen a szobrászat újragondolását teszi lehetővé számunkra.A kiállítás támogatói: Nemzeti Kulturális Alap, Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata, Luxaflour, Caen (F), MEISER Ferroste Kft.Külön köszönet: François Weil, Farkas Árpád, Grégory François, Molnár
József, Roth Péter, Fétis Kft, ent. P.Ribotta & fi ls, Rault Granit,
valamint a KMI munkatársainak; mindazoknak, akik az elmúlt évek során
tevékenységemet támogatták, a kiállítás és a munkák létrehozásában
segítséget nyújtottak.
-- 
Sipiczki Janka
Kortárs Művészeti Intézet - Dunaújváros
tel.: 06-30/823-6566


More information about the Artinfo mailing list