[artinfo] Móder Rezső kiállítása a Kortárs Művészeti Intézetben

Janka Sipiczki sipiczki.j at gmail.com
Tue Jan 27 13:57:42 CET 2009


A Kortárs Művészeti Intézet
meghívja Önt

Móder Rezső
Tudósokknak tudományosan

című képvers-objekt-kollázs kiállításának megnyitójára

2009. január 30-án pénteken 19 órai kezdettel.

A kiállítást megnyitja Zólyom Franciska,
a megnyitón közreműködnek a Viadana Kamarakórus tagjai.

A belépés díjtalan! A kiállítás megtekinthető 2009. február 27-ig,
a vasárnapok kivételével naponta 10-18 óráig.Egyetlen kortárs magyar képzőművész neve sem kapcsolódik olyan szorosan
Dunaújvároshoz, mint Móder Rezsőé. Nem csupán rajzain, festményein és
szobrászati alkotásaiban állítja középpontba az acélváros egyes markáns
elemeit, egész élete szülővárosáról szól. Ezért nem meglepő, hogy az akkor
még kietlen környezetben nevelkedett Móder, akinek szülei betelepült
városépítők voltak, magáénak érzi a szólás jogát és naprakészen, hol költői,
hol kritikus hangon szól a környezetében megfigyelt dolgokról.

A művész *Tudósokknak tudományosan* című kiállítása kollázsainak,
objektjeinek és képverseinek sorát vonultatja fel.

Móder Rezső képversei Dunaújváros élő krónikájának mondhatóak. A heves,
sokszor egymásnak is ellentmondó érzések, megfigyelések és kommentárok
egybeszövik a város, az ember és a művész történetét.

A képversek műfajukat tekintve többnyire manifesztumok, esszék, vitacikkek,
azaz témájukhoz személyes indulatoktól fűtötten viszonyulnak. A művészi
teljesítményt a betű kettős hatásának (mint szövegegység és mint írás-kép)
felfedezése jelenti. Az a felismerés, hogy a betű megnyitja a nyelv és kép
között húzódó határt, vagyis a betűk, szavak, szövegrészletek, verssorok és
versszakok sajátos grafikai-tipográfiai elrendezésével a tartalom
egyszersmind képileg is megjelenik, akár utalásszerűen is. A betűnek erre a
korántsem új képességére az avantgárd alkotók figyelmét a nyomtatott betű
újságokban kibontakozó hatalma hívta föl.

Móder nyolcvanas évek végétől készülő képköltészeti vázlatainak
különlegessége, hogy a költészet eszközeit már-már kottázható zeneművek
feljegyzésére használja fel. Alkotói gyakorlata félig ösztönös, félig
tudatos módon a hang által befogható mozzanatok teljességének alkalmazásával
a hangköltészetnek egy totális és térbeli változatát igyekszik gyakorolni. A
térbeliség igénye - a költészet egyéb lehetséges kiterjesztésein túlmenően -
annak a ténynek a konzekvenciáiból fakad, hogy már maga a hang is térben
terjed, illetve a hangot létrehozó költő az alkotás folyamata során térben
dolgozik: mozdulatokat tesz egy adott környezet vizuális tényezői között,
így szükségszerű, hogy a mű létrehozásával egyidejűleg szervezett teret is
alkosson.Móder Rezső 1954-ben született Budapesten, jelenleg Dunaújvárosban él és
dolgozik. A hazai és nemzetközi kiállításokon rendszeresen szereplő, nagy
szakmai elismerésnek örvendő művész munkásságát a legtöbben grafikáin,
festményein és hang-tér-szín plasztikáin keresztül ismerik. A dunaújvárosi
Kortárs Művészeti Intézetben bemutatott kiállítás ilyen értelemben
hiánypótlónak mondható: Móder Rezső művészetének egy eddig kevesek által
ismert oldalát mutatja be.

-- 
Sipiczki Janka
Kortárs Művészeti Intézet - Dunaújváros
tel.: 06-30/823-6566


More information about the Artinfo mailing list