[artinfo] Video presentations a Laborban

Adrien Török adrien.torok at gmail.com
Wed Oct 22 13:58:00 CEST 2008


A Crosstalk Video Art Festival, Budapest (www.crosstalk.hu)
részprogramjaként elindul a havonta
megrendezendő *"Video presentations".*

Az egy estés prezentációk meghívottjai magyar és külföldi videó- illetve
média művészek.
Az esemény célja elsősorban a kortárs magyar videó művészettel foglalkozó
alkotók bemutatása a külföldi
szcéna képviselőivel egyetemben, másodsorban a videó művészet, mint olyan,
megismertetése, felkarolása.

Első meghívott előadó: *Koronczi Endre* (www.koronczi.hu)

1990-ben a Magyar Képzőművészeti Főiskola <http://www.mke.hu/> sokszorosító
grafikai szakán végzett. Munkássága első szakaszában a tárgyak, felületek,
események, emberek, mozgások között létrejövő bonyolult és az idő
dimenziójával árnyalt kapcsolatokat először festészeti eszközökkel
vizsgálta, majd áttért eredetileg hétköznapi tárgyak használatára, illetve a
hétköznapi helyzetek fotóval történő dokumentálására. 1997-ben
Szinkron<http://koronczi.hu/site/szinkron/>címmel a
*Budapest Galériában* összegezte azt a műcsoportot, amely a tárgyak
közelségét, érintkezését, súrlódását, egymásra hatását, egymást formálását
vizsgálta szisztematikusan. Ezen szakasz emblematikus műve a zakókönyök
által koptatott lambéria. A következő időben tárgyak és emberek közelségének
emlékezetes művei a
Testnyomatok<http://koronczi.hu/texts/lazar-miugyelunkareszletekre.html>címmel
dokumentált hétköznapi nyomhagyások az emberi bőrön, bézból sapka
nyoma a tar koponyán.
2003-tól újabb pályaszakasz kezdődött a
Csettegő-szépségverseny<http://koronczi.hu/csettego/november22.html>
public
art<http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Public_art&action=edit&redlink=1>esemény
megrendezésével, a nyomhagyás vizsgálatának terepe a társadalmi
mező, az emberek közti kapcsolat lett. Ezekben a munkáiban általában saját
arcát, testét viszi vásárra. A Bianco <http://koronczi.hu/bianco/> projekt
keretében, miközben arcképével telematricázta a várost, önmagát és
művészetét ajánlotta fel reklám-szolgálatként. A Gyenis
Tiborral<http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Gyenis_Tibor&action=edit&redlink=1>közösen
készített [
koronczi.hu/basic/ Basic] projekt "pszichotablóján" azokat az embereket
gyűjtötte egy képre, akik fontos szerepet játszottak addigi életében, és
megvizsgálta, vajon a művészet eszközeivel meddig feszítheti a személyesség
határait. Extrém alvás <http://koronczi.hu/extremesleeping/> című
kísérletsorozatában pedig azzal próbálkozott, vajon egy felvétel kedvéért el
tud-e bárhol, bármikor, akár a legkényesebb városi szituációban is aludni,
ha akar. Performanszaiban <http://hu.wikipedia.org/wiki/Performansz> és
videóin általában valamilyen - hétköznapi szemszögből - abszurd feladatot
tűz ki maga elé, hogy aztán a szituációt a maga által megszabott
szabályrendszer mentén, művészeti eszközökkel próbálja meg feloldani vagy
esetleg még feszültebbé tenni. Módszere a kitárulkozás és a folyamatos
önreflexió: önarcképeiben
<http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96narck%C3%A9p>és csoportportréin
saját tükörképét figyeli, figyelteti. 2000-ben
elindította az ikon.hu<http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikon.hu&action=edit&redlink=1>online
szolgáltatást, mely a kortárs
képzőművészeti<http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9pz%C5%91m%C5%B1v%C3%A9szet>intézmények
számára lehetővé teszi, hogy a rendezvények időpontjait
összehangolják, egymással egyeztessék.

Időpont: *2008 október 28, kedd, 19h.*

Helyszín: *Labor* (http://labor.c3.hu/), 1053 Budapest, Képíró u. 6.

Bővebb információk: http://www.crosstalk.hu/video.html vagy Török Adrien: 06
-30-463-0337


More information about the Artinfo mailing list