[artinfo] Szirtes András továbbított meghívása

Szilvia Seres szseres at c3.hu
Fri Nov 21 12:28:22 CET 2008>
>
>
> Emlékeztetlek titeket, hogy a filmjeim vetítése ehéten 
> lesz.Mellékletben küldöm a részletes étlapot.
>
> Szirtes András alias jr.jr.Andrew Schwifcz
> filmmaker, photographer, writer, actor
> (hungarian mobil)+36.70.213.38.84
> (belgian mobil)  +32.495.81.91.62
> website:www.szirtesfilm.hu
>
>
> SZIRTES ANDRÁS 40 ÉV – 40 FILM
>
> Az eddigi életmû bemutatója, a DOCUART mozijában lesz
> (IX. kerület Erkel utca 15. szám alatti házban. A kapuval szemben az 
> udvar hátsó részén van a bejárat).
>
> Lásd az alábbi részletes programot a filmek rövid leírásával együtt:
>
> ……………………………………………………………………………………………
>
> ELSÕ NAPI PROGRAM:
>
> November.20. csütörtök délután 4 óra
>
> Napi menü:
>
> BISZTRO (1968-70) 8 perc fekete fehér normál 8mm- késõbb 16mm film
> …ez a nyolcperces étel fekete fehér, hagyományosan romantikus íz- 
> kompozíció magán hordja a korai 1920-as 30-as évekbeli német és 
> orosz avantgarde (Walter Ruttman, Dziga Vertov, Szergej Eizenstein) 
> költõi filmjeinek jegyeit…..zenei aláfestése heroikus attitûdre 
> utal: Schubert Befejezetlen szimfóniájának elsõ tétele…..a zenére 
> vágott képek a külvárosi nyomort, szegénységet és a gyári környezet 
> képzõmûvészeti kompozíciókká transzponált tárgyi világát próbálják 
> didaktikus módon egyfajta piedesztálra felemelni…amatõr 
> filmfesztiválokon sorban elnyerte a szocialista zsûrik 
> haragját….Erdély Miklós mikor megnézte, a film nevetésre ingerelte, 
> amin a film készítõje mélységesen megbántódott…..eredetileg normál 
> nyolc milliméteres filmre készült, majd a sérült, néhol hiányos 
> kópiát az alkotó késõbb felnagyította tizenhat mm-esre….
>
> MADARAK (1973-75) 8 perc színezett 16mm-késõbb 35mm film
> ….a színezett többrétegû kompozíció erõteljes vizuális ritmussal 
> sokkolja a befogadót, ily módon feszítve határait az appercipiáló 
> képességnek, megmozgatva a nézõ emocionális féltekéjét….a kép-ömleny 
> minden izében a civilizációs, történelmi korlátokról, azok 
> áthágásáról, a beskatulyázott városi ember szabadságvágyáról szól….a 
> zenei aláfestés egy Bartók hegedûszonáta egyetlen motívumának 
> ismétlése, mely a film végén kibomlik, beteljesül…a feszes 
> szerkesztésû anyag nyolc perben ad szavak nélküli lenyomatot a 
> hetvenes évek diktatúrába tiport szabadságvágyáról 
> ….fogalmazásmódján érzõdik a korabeli költõi filmek filmversek 
> hatása….ez a film a mesterek, - Tóth János és Huszárik Zoltán 
> (Aréna,Elégia) - filmjeinek egyfajta kézmûves, de annál persze 
> sokkal szegényesebb változata….eredetileg a hétperces mû egyórányi 
> fekete fehér filmnyersanyagra készült, melyet az alkotó tematikus 
> síkokra szedve virazsírozással monokróm színekkel látott el….
>
> HAJNAL (1973-78) 21 perc fekete fehér 16 mm késõbb 35 mm film
> ….egyedi, saját, önálló nyelvezetû háromtételes vizuális kompozíció 
> huszonegy percben….sikere a sajátos látásmódnak, egy eddig nem 
> ismert fogalmazási szisztémának köszönhetõ….szellemében emlékeztet 
> az alkotó egyik mesterének Gujdár Józsefnek Studium címû egyetlen 
> fennmaradt mûvére…..az elsõ tétel behatolás a külvárosi, gyári 
> környezet tárgyi világába az óriástotáloktól egészen a 
> makrovilágig….a második tétel egy forradalom absztrakt változata, 
> amiben a nézõ megszemélyesítheti önmagát azonosulva az elemekkel….a 
> harmadik tétel összegzés: egy valós hajnal idõben tömörítése 
> egyfajta konklúzió, összefoglalás…
> ….a hangi világ szervesen illeszkedik a képekhez….konkrét zörej- 
> zajzene….szívritmus dübögés, és a vér érfalon súrlódó hangjai az 
> elsõ tételben……buborék pattanások, forrongás, forrás hangok 
> többrétegûsége a második tételben és szelek, rádiófüttyök 
> szimbiózisa a harmadik tételben….a záróakkord a „József Attila”-i 
> vonatfütty….a film 1980-ban elnyerte Oberhausenben a legjobb 
> kísérleti filmnek kijáró diplomát…..számos országban vetítették 
> Európában és a tengerentúlon egyaránt….felvételi vizsgaanyag….
>
> GRAVITÁCIÓ (1982) 21 perc fekete fehér és színes 35mm film
> ….totális szétrombolása a filmes sztereotípiáknak….anarchista, 
> terrorista támadás a nézõ ellen….sokkoló képanyagok…..feszített 
> csendek és brutális hanganyagok….düh és szarkasztikus önirónia 
> keveredése….személyes gesztusok, önarcképek beillesztése ebbe a 
> huszadik századvégi történelmi tudatzavarba….a huszonegy perces film 
> nehéz étel….súlyos szinte emészthetetlenül csípõs, erõs, zsíros 
> falatokkal van telítve…szinte ehetetlen….mégis utána jó kipihenni a 
> vizuális és hangi töménységet…..gyenge gyomrúaknak nem ajánlott…
> ….1982-es botrányos bemutatóján Oberhausenben elnyerte az 
> Evangélikus zsûri különdíját….a magyar cenzúra kivágatta az önmaga 
> tükörképét szétlövõ munkásõrrõl készült felvételt, melyet az alkotó 
> a második kópiánál ügyesen visszacsempészett…
>
> November 20. csütörtök 6 órakor
>
> A LA CARTE ( szabadon választható) „ételek” filmek.
> Lássad a választékot lejjebb.
> A közönség közfelkiáltással szavaz, és a legtöbbek által választott 
> „étel” kerül fogyasztásra-vetítésre.
>
> November 20. csütörtök este 9 órakor
>
> Szirtes András kedvenc némafilm tekercseibõl vetít.
>
> ………………………………………………………………………………………….
>
> MÁSODIK NAPI PROGRAM
>
> Napi menü:
>
> November 21. péntek délután 2 órakor
>
> LENZ (1984-86) 100 perc színes 35mm film
> ….ez a fõétel minden elemében szerves egész……teljes komplexitásában 
> élvezhetõ…..lassan szívódik fel….fokozatosan fogyasztandó……Georg 
> Büchner azonos címû novellájának totális átírásából indult 
> ki…..alapvetõen a Sturm und Drang korából, a huszadik század végére 
> teszi át az eredetileg romantikus ihletésû történetet…..egy 
> skizofrén ember világlátását kívánja vizuális eszközökkel tetten 
> érni…..új, formaalkotó igazi kísérleti játékfilm, tele kommersziális 
> hibákkal….leglenyûgözõbb része a természetben játszódó elsõ tétel, 
> mellyel méltán beírhatta magát az egyetemes filmmûvészet történetébe. 
> …..a szövegszerkezet irodalmi originalitása (Nieztsche, Schopenauer, 
> Goethe, Hölderlin, Büchner, Lenz) átemeli a természeti és a mai 
> társadalmi környezetben játszódó eseményeket egyfajta filozófikus 
> líraiságba….alapmû és bár több mint húsz évvel ezelõtt készült, 
> mégis érett és nem kopott…..érdemes többszöri fogyasztással 
> ismerkedni ízeivel….többrétegû jelentéseit ínyenc módján 
> csócsálgatni….képzõmûvészeti (Caspar David Friedrich) és zenei 
> (Gustav Mahler) szövete tökéletes összhangban dolgozik a filmes, 
> képi látásmóddal a fogalmazásmóddal…..a pontosan egyszáz perces mû, 
> ritka, kivételes étel….Berlinben a Filmfórumon 1987 ben kiérdemelte 
> a közönség egyértelmû elismerését…még hazánkban is megkapta 
> ugyanabban az évben a filmszemlén a fõiskolások különdíját….
>
> SADE MÁRKI ÉS ÉLETE (1990-93) 120 perc fekete fehér fisherprize 
> video – 35 mm film
> ….minimal art….egynemû étel a maga gazdag változatosságában, mely a 
> szereplõválasztás tökéletességében rejlik….telitalálat….nem tudjuk 
> eldönteni, hogy a játékkamerával készült film szétesõ pixelei közt 
> valódi szellemidézés zajlik-e, azaz Sade márkit, vagy az õt alakító 
> elõhívó Halász Pétert látjuk-e?....a kollektív alkotómunka 
> mintapéldája ez a mû, melyben az alaposan elõkészített dialógus és a 
> szerepjáték tökéletes összhangja nyer formát egy alig-alig látható 
> filmszalagon….ha Sade márkit naturálisan látnánk nem is lenne 
> igaz….speciális fõétel, egynemû és mégis mindig változó ízekkel….a 
> százhúsz perces, vágatlan, eredeti hangú úgynevezett fütyülõs verzió 
> igazi konzervétel, mely ott kell, legyen minden vájtszemû ínyencnek 
> a polcán a spájzban… 1993-ban Halász Péter elnyerte vele a legjobb 
> színészi alakításért járó különdíjat a filmszemlén….idézet a mûbõl:” 
> Ha mindenki szabadon….ik akkor nem lesz rend, és akkor ki fizet 
> adót?”(ma is aktuális.)…..
>
> November 21. péntek délután 6 órakor
>
> A LA CARTE ( szabadon választható) „ételek” filmek.
> Lássad a választékot lejjebb.
> A közönség közfelkiáltással szavaz, és a legtöbbek által választott 
> „étel” kerül fogyasztásra-vetítésre.
>
> November 21. péntek este 9 órakor
>
> Szirtes András kedvenc némafilm tekercseibõl vetít.
>
> ………………………………………………………………………………………………
>
> HARMADIK NAPI PROGRAM:
>
> November 22. szombat reggel (!) 10 órakor
>
> Napi menü:
>
> BEVEZETÉS A FILMKÉSZÍTÉS REJTELMEIBE (1996) 8 x 45 perc színes videó
> ….csak fanatikusoknak ajánlott nyolcrészes nagytál-étel….stílusában 
> megpróbálja áthágni a népszerû tudományos és oktatófilm formai 
> határait….laza kötetlen stílusa inkább egy illuminált és másnapos 
> eufóriákban hullámzó ember görcsös elõadói próbálkozása, mint egy 
> szigorú, rigorózus száraz fizikatanáré….késsel, villával 
> kiszemezgethetõ a többször is híg zsírban és salátalében úszó 
> egyvelegbõl néhány finom falat…..és megéri….a nyolcszor negyvenöt 
> perces sorozat, komoly emésztõrendszert feltételez a befogadó 
> részérõl….ajánlott részenként fogyasztani egyhetes szünetekkel, 
> ahogy az anno a film születésének századik évfordulója alkalmából a 
> MTV csatornáján a délutáni órákban tehetetlen nyugdíjasoknak, 
> valamint leckét nem író diákoknak, és gyeses anyáknak le is ment….az 
> egyszeri tömény össz-fogyasztás következményeiért az elõadó-alkotó 
> semmilyen felelõsséget nem vállal….ajánlott különbözõ frissítõ 
> italok fogyasztása a befogadás folyamatában….a részek közti 
> szünetekben jógalégzés, hasizom gyakorlatok végzése könnyítheti a 
> soron következõ rész emésztését….akit valóban érdekel hogyan is kell 
> filmet csinálni annak érdemes „végigszenvedni” ezt a sajátos 
> hangvételû tananyagot…..
>
> FEJEZETEK A BALÁZS BÉLA STÚDIÓ TÖRTÉNETÉBÕL (2002) 2 x 90 perc 
> színes videó
> ….személyes, szubjektív, teljesen elfogult vallomás telve hibás 
> lexikális adatokkal….az elõadás akadozik és meg-megszakad részben az 
> alkotó beszédhibája - õõ-zése - valamint szemmel látható 
> derékfájásának rohamai következtében…..nyögve nyelõs szülés 
> ez….világra hozása régmúlt olykor-olykor kitalált fantázia szülte 
> emlékeknek….mégis aki elkapja ezen étel szilánkosra tört darabjait 
> egybe tudja gyúrni és legyûrni gyomrába….a stúdió történetérõl 
> elõadott információk inspirálhatják a fogyasztót, hogy a jövõben 
> valóban utánanézzen a Balázs Béla stúdió valós történetének 
> könyvtárakban….ily módon kedvcsináló lehet ez az anyagkutatók 
> számára….csapnivaló kép- és hangtechnikai minõsége fokozott 
> fogyasztói figyelmet és fegyelmet követel….
>
> November 22. szombat este 7 órakor
>
> A LA CARTE ( szabadon választható) „ételek” filmek.
> Lássad a választékot lejjebb.
> A közönség közfelkiáltással szavaz, és a legtöbbek által választott 
> „étel” kerül fogyasztásra-vetítésre.
>
>
>
> Szabadon választható „A LA CARTE” ételek:
>
> Elõételek:
>
> A KISBABA, A KUTYA, MEG ÉN (1996) 46 perc színes videó
> …..egy gyesen lévõ apuka egy napja gyermekével….intim együttlét, 
> tele viccekkel, poénokkal…emberi, és igencsak szeretettel teljes….a 
> kétéves gyermek és apja közti kommunikáció megható dokumentációja….
>
> A LÉLEK SÚLYA (1998) 30 perc színes videó
> ….a parasztok fogadnak a kocsmában, ha levágnak egy disznót, és 
> annak elszáll a lelke mennyivel lesz könnyebb a súlya a leölt 
> állatnak….erre keres választ a film…túllépve a praktikus 
> disznóvágáson a probléma kiteljesedik és átfogó filozofikus, 
> eszmefuttató filmesszévé formálódik….
>
> AZ UTOLSÓ MOHIKÁN (2000) 24 perc színes videó
> ….varázslás egy tetõn a város felett….mexikói indián szavak … 
> megjelenik a város korabeli és mai fénykép- és 
> filmtörténete…..szétmart éjjeli rohanások lüktetésébe ágyazott 
> filmarchívok….végül a várost felépítõ „munkás” barnított mozgóképe 
> hívódik elõ a varázslat során…a varázsló visszatér kis mexikói 
> indián falujába…Bartók: Zene húros ütõhangszerekre és cselesztára 
> címû szerzeménye megfeszíti a néhol igen unalmas képeket….
>
> TISZTA SZÍVVEL (2005) 21 perc színes videó
> ….torzó ez a maga levágott, letört karjaival, lábaival….egy csonka 
> film….befejezetlen törzsdarab….pimasz, pofátlan, bosszantó munka a 
> maga egyszerûségében, szegény gazdagságában…..csendes film, lihegõ 
> versfoszlány kézirat darabokkal….minimál képekkel….igazi filmvers… 
> szaggatott, s törékenységében erõs…..József Attila szerette, mikor 
> százévesen megnézte….gratulált nekem….a filmes kuratórium amint 
> megnézte megtagadta további finanszírozását….ezért is maradt torzó, 
> de tán jobb is így….
>
> MEMORY OF K. Z. (2006-7) 28 perc fekete fehér és színes 35mm film és 
> videó
> ….igen nyomasztó munka fõként az auschwitzi attitûd miatt….K.Z. 
> magyarul kácett….a németek mindent rövidítettek abban az 
> idõben…..koncentrációs kamp…..a felvételeknek semmi köze a 
> holocausthoz….ez a rendezõ utólagos koncepciója, mely meglehetõsen 
> megterheli az amúgy érdekes, eredeti fotó-festmény-film elképzelést, 
> miszerint a képek megmozdulnak, majd visszamerevednek megint….a 
> fénykép halál, a mozgókép az élet….és mi a nézõk ott állunk 
> megzavarodva a csendben, vajon mit is láttunk?.....szomorú 
> letisztult filmfelkiáltójel….Szirtes e legutóbbi filmje egy újszerû 
> fogalmazásmód kezdete….
>
> Fõételek:
>
> A PRONUMA BOLYOK TÖRTÉNETE (1983) 90 perc fekete fehér 16 mm film
> …..bosszantó, pofátlan, polgárpukkasztó, dadaista, anarchista, 
> terrorista filmköltészet….új titkos nyelv, melyet csak a 
> bennfentesek értenek….”gülü-gülü-gülü”….morbid absztrakciók….a fû és 
> az alkohol által elõhívott igazi városi ellenzéki költészet ez….a 
> zene tökéletesen illeszkedik együtt nõ fel a produkcióval….”Ez egy 
> igen-igen kemény világ” (URH)….igazi kultuszfilmmé vált, házibulik 
> kedvenc indítóprogramja a kollektív betépés elõtt….magatartás- 
> reklámfilm….Jancsó Miklós szerint úgynevezett „seggbe rugós” film….a 
> magyar szocialista cenzúra a TÛRT kategóriába sorolta, ezért csak 
> rock koncertek elõtt, vidéki mûvelõdési házakban, eldugott kis art 
> mozikban volt egy-egy szórványos bemutatója….
>
> UFO (Azonosíthatatlan repülõ objektum találkozása a szubjektummal)
> (1987) 51 perc színes 16 mm
> ….egy ügynök érkezik a Galaxisból New Yorkba….az õ szemével látjuk a 
> vele történõ eseményeket…vizuális üzeneteket küld a világvége elõtti 
> állapotról….szerelmes lesz egy élõ lénybe…gyermeke születik….a 
> robbanás elõtt még kimenekíti családját…..önmaga, emberré vált énje 
> ismeretlen helyre távozik….nagyon emberi, érzelmes, meleghangú 
> lenyomat…..
> …..new york-i bemutatója igen jó kritikát kapott, s tette az alkotót 
> egy csapásra elismertté az ottani mûvészvilágban…
>
> FORRADALOM UTÁN (1988-89) 90 perc színes videó késõbb 35 mm film
> …..Bulgakov Mester és Margarita regénye, Sosztakovics XIV 
> szimfóniája, Szergej Eizenstein Október címû filmje képezik alapját 
> e néha zavaróan személyes önvallomásnak….a New Yorkban, Moszkvában, 
> Kijevben és Pekingben játszódó történet az alkotó író-filmes- 
> fõszereplõ belsõ kálváriája, amint túljut önmaga belsõ 
> forradalmán….”meghal az apám”….ez lehet Lenin is, Sztálin is, a 
> forradalom is, a kommunizmus is, a szocialista világrend is…..
> …..1989-es magyarországi filmszemle bemutatója botrányba fulladt, 
> szélsõséges érzelmeket váltott ki az akkor eufóriában leledzõ 
> politikai és értelmiségi körökbõl….
>
> A KISBABA REGGELIJE (1993-95) 42 perc fekete fehér 35 mm film
> …a film születésének századik évfordulójára készült filmes-cirkuszi 
> mutatvány tele költõi képekkel…. igazi originális, kedves, életteli 
> munka…vidám, felhõtlen, vicces, önirónikus és igen-igen-igen 
> egyszerû….önmagáért beszél a film nyelvén…valódi megemlékezése ez a 
> film születésének, egy igazi álló- és mozgókép készítõ keze által.… 
> ennek kedvenc tekercseibõl vetít élõ elõadásban az alkotó esténként, 
> mintegy felidézve a valaha volt, régmúltbéli vándormozis-komédiás 
> éveit….
> ….1996-ban elnyerte a magyar filmszemle összes zsûrijének 
> különdíját….számos országban vetítették igen nagy sikerrel, sõt az 
> alkotót két éves elõadói körútra hívták, melyet kézikurblis 
> vetítõjével, mint vándormozis Francia- és Olaszországban végig is 
> csinált….
>
> DEAR DAUGHTER (1995-2003) 83 perc színes videó
> ….igazi home movie, de annál sokkalta több…nem Big Brother, nem 
> Small Sister, hanem Dear Daughter…….nyomon követi egy apa és lánya 
> együttlétének hét (!) évét….tele belsõ játékokkal, aprócska intim 
> örömökkel, felismerésekkel és tragédiákkal….a 250 órányi anyagból 
> összeállított végtermék lenyûgözõen egyszerû és természetes, 
> olyannyira, hogy szinte már hihetetlen….a nõi közönség könnyekre 
> fakadhat….fogadtatása a 2003-as Magyar Játékfilmszemlén teljes 
> szakmai értetlenségbe fulladt, viszont a nézõk egyöntetûen kiálltak 
> mellette….nem vájtfülû filmeseknek készült, hanem valódi, érzõ 
> embereknek….
>
> LUJZIKA (Napló No.16.) (1979-84) 86 perc fekete fehér 16 mm film 
> késõbb videó
> ….egy szívszorítóan emberi film melybõl a szeretet árad…..minden 
> kockájából, minden hangjából…lenyomat a hetvenes évek vége, 
> nyolcvanas évek elejebeli marginális ellenzéki mûvészlétrõl….a 
> magánéletbe durván betörõ történelem külsõ szele (1981.Jaruzselszki 
> puccs) nem tudja megnyomorítani az alkotó pár belsõ szabadságát, 
> hitét….a filmnapló legkevésbé manipulált, legpregnánsabb darabja 
> ez….egyszerûségében áll költõisége….nem épít fel tudatosan rétegeket 
> egymásra, mint a többi filmnapló rész, és ettõl válik igazán 
> megrendítõvé….
>
> Ételspecialitások:
>
> FILMNAPLÓ (1979-2004) 16 mm fekete fehér és színes film és videó
>
> KEZDETEK Napló.No.1. 25 perc
> ….foszlányok….bevillanás zajok…az elcsöppentett idõ 
> pillanatai….karcok és slejerek…az állandóan elromló kamera nem 
> engedi egy-egy felvétel teljességét…..így ez a szaggatott lenyomat 
> idõt hagy a képzeletnek….a kitüntetett pillanatok emlékszerûen 
> köszönnek vissza kimerevedve egy-egy pillanatra a filmidõ 
> sodrában….Poust-i idõkezelés…..egy kezdõdõ szerelem ügyefogyott, de 
> annál meghatóbb, ellesett kockái peregnek…. önmagára találása ez a 
> filmköltõnek, aki szemmel láthatóan valóban kamerájával írja, költi 
> a filmrímekben mindennapjait….Bartók: Mikrokozmoszának elsõ harminc 
> tétele, méltó zenei szövete a „Kezdetek”-nek….
>
> A NAGY BULI Napló.No.2. 18 perc
> ….1979 december 31-én a legnagyobb szilveszteri házibuli 
> Budapesten…..arcképcsarnok….a kamera estétõl hajnalig bóklászik az 
> ünneplõk között…..egy tizedvég eufóriája…..az osztott képmezõ egyik 
> felén az egyre gyorsabban pörgõ események, másik felén a 
> legintenzívebb arcok kimerevítve, alul pedig fut a megállíthatatlan, 
> digitális idõ….a zene a kor szellemét tükrözõ URH és Európa Kiadó 
> válogatott egyvelege pregnánsan idézi azt az életszemléletet, mely 
> akkoriban oly jellemzõ volt ránk….
>
> EGY NAP Napló.No.3. 17 perc
> ….dolgos hétköznap…folyamatos rohanás…..filmgyár, televízió épülete, 
> filmlabor,….fel feltûnõ karakterek….egy õrült filmes 
> világ….alkoholizálás és taxibelsõk….végül érkezés a várva várt 
> nyugodt otthonba…a tekercs telve a szocialista nagyváros nyomasztó 
> setét elemeivel, arcaival….zenei szövete Vetõ Jánoska „Apropó 
> filmfotó és rajzfilmzenekar”-ának munkája, melyben elkarcolt 
> népdalok, indulók átirataiban egy szétforgácsolt bársonyos diktatúra 
> hangi disszonanciája harmonizál, a kékeszöldre színezett vizuális 
> rohanás képsoraival….
>
> ETÜDÖK Napló.No.4. 13 perc
> …..öt apró letisztult etûd…..õsvideoklippek sora….”a vonal mentén” 
> egy öngyilkosság lehetséges gyávasága….a „quartett” egy szolid 
> négyfõs házibuli szerepcserékkel, flörtökkel….a”találkozás a 
> végtelennel” egy utcai séta meditációja, melyben a Hold belesül egy 
> eldobott vizenyõs buszjegy járdán fekvõ testének mikro- 
> halmazszabadságába….a „tisztelet a munkásoknak” egyetlen tagadó 
> gesztusra épül, egy felemelt kesztyûs munkáskézre, s az átlõtt 
> villamosablak töredezett sugárirányú sötétsége a kitörés 
> lehetetlenségére utal….”a kocka el van vetve” az úri közönség 
> rongyrázása, az ideológusok, párt- és mûvészetpolitikusok és 
> filmrendezõk nevetséges próbálkozása arra, hogy még mentsék, ami 
> menthetõ, ily módon konzerválva saját felsõbb osztálytudatukat és 
> létüket…..
>
> RÓZSASZÍN TEKERCS Napló.No.5. 14 perc
> ….egy kettévágott férfi-nõi test táncol….szabadság és bezártság a 
> kompozícióba….a búcsú a disszidálásra készülõ pártól egy házibulin 
> ismétlõdik: a filmre rögzített tánc immáron kivetítve….a falon 
> diaképben egy T 34-es orosz tank uralja a teret, míg alatta az õs- 
> Balaton együttes adja elõ nosztalgikus õs-számait….az egész tekercs 
> rózsaszín szûrön keresztül mutatja a betonba ágyazott szellemi 
> börtön deprimálóan sötét szürkeségét, melybõl menekülni kell….
>
> NÉPMÛVELÕK ÉS GYÖNGYHALÁSZOK Napló.No.6. 20 perc
> ….a kincs ami nincs….mentsük ki az igazgyöngyöt a tenger 
> mélyérõl…..negatívban heroikus harc és munka az elemekkel…..ezzel 
> párhuzamosan mûvészek, népmûvelõk próbálják az agyakba szuszakolni a 
> szimbolikus értelemben vett másságot….gipszbe öntött élõ szobor 
> mászik a színpadon az FMK-ban (fiatal mûvészek klubja) kínlódva 
> próbál felállni a kegyelemlövés után….zenei szövete a Napló 
> sorozatot megzenésítõ mûvészek (Víg Mihály, Magyar Péter, Menyhárt 
> Jenõ, Dönci, Kiss Laci,) egyik legszebb kompozíciója, mely önmagában 
> is megállja a helyét…..1986-ban sikerrel szerepelt az Oberhausen-i 
> filmfesztiválon….
>
> MOZART TEMETÉSE Napló.No.7. 26 perc
> ….a kamera folyamatosan iszik, alkoholizál….végigjárja Budapest 
> leghírhedtebb kocsmáit….a relief színes technika aranyba, bársonyba, 
> ezüstbe foglalja az amúgy teljesen lerobbant környezetet és 
> karaktereket…. zenei szövete - egy szintén volt gyarmat - a Közép 
> Afrikai Köztársaság folklór válogatása, mely tökéletesen szinkron az 
> elképesztõen gazdag vizuális struktúrával…. a film megtekintése 
> közben a torok kiszárad, folyamatos ivás ajánlott….
>
> JAPÁN MENISZKUSZ Napló.No.8. 26 perc
> …..meditáció az életrõl, halálról…..meniszkusz a különbözõ fajsúlyú 
> folyadékok egymásra való gravitációs hatása….a piros-fehér-zöld 
> nemzeti lobogó makro közelijébõl nem derül ki hogy három egymáson 
> elhelyezkedõ folyadékot látunk, csak akkor, amikor vad 
> befecskendezéssel az egész egy vörös masszává válik….az elvágyódás 
> egy kockázásos rohanásban tetõzik…..a hazai otthoni lét, a belsõk 
> színes felvételeiben jelenik meg……a honvágy pedig a magyar 
> természeti táj festõi képeiben ölt formát….a halál, Anna néni utolsó 
> ravatalon leképezett arcában lebeg, mely fokozatosan, egyre 
> erõteljesebb intenzitással kopírozódik rá az egész filmre….zenéje 
> XIV-ik századi japán zene és ének….sokan a napló sorozat 
> legletisztultabb termékének tartják e részt….
>
> AVOKÁDÓ PORNÓ Napló.No.9. 30 perc
> ….hatvanas évekbeli fekete fehér nyolc milliméteres svéd vagy dán 
> pornófilm kockái futnak gépiesen gyorsítva a háttérben…..motorikus 
> kefélés….elõtérben lágyhéjú teknõsök násztánca….kisbaba feje, amint 
> büfizik, és tágra nyílt szemmel észleli, honnan is jött a 
> burokból….teknõcök tenyésztése ládázása, szortírozása….kék üvegtojás 
> pörög sebesen…hipermangán csíkok ömlenek lefelé kígyózva a lágy 
> vízben….mindezek a rétegek Ravel Bolero-jának ütemében lágyan, 
> ritmikusan olykor vadul ölelkeznek, tûnnek egymásba….mesél a film a 
> szeretkezésrõl, ennek táncáról, a fogantatásról és az 
> embertermelésrõl, a lassan hatmilliárdnyi „poronty” sorsáról, 
> jövõben lehetõségeirõl….a végén a gyermek kiokádja ezt az egész 
> õrült, esztelen rohanást….
>
> ANDY WARHOL ÉS ISAAC BÁBEL TALÁLKOZÁSA Napló.No.10. 26 perc
> ….Isaac Bábel miután kilépett a „Lovashadsereg” egyik novellájából, 
> ahol megtanulta a kozákoktól, hogyan is kell levágni egycsapással 
> egy liba fejét, ellátogat a Mûcsarnokba, hogy megnézze Andy Warhol 
> kiállítását….élõ tyúkot lengetve sétál, majd bekopog egy ezüstszínû 
> lakókocsi ablakán, hogy eszmét cseréljen a képzõmûvésszel….sajnos 
> nincs válasz, nem jön ki senki a mûtárgyból, így hát kisétál a Hõsök 
> terére majd hazatér és kivégzi a tyúkot….közben elmeditálgat sorsán, 
> származásán, gyökerein….emlékképek törnek elõ: lovasroham a 
> polgárháborúban….rituális kecskeölés…..holocaust emlékmû Párizsban 
> egy gyertyával…..és liba-liba-liba totyogás végtelenségig….mindezek 
> a rétegek egymást kiegészítve, erõsítve és gyengítve lüktetnek a 
> borzalom érzetét fokozva, míg csendben le nem tisztul az egész, 
> méltó ûrt hagyva e találkozás hiányát jelezvén….
>
> A NAGY UTAZÁS Napló.No.11. 21 perc
> ….Semprun helyett egy felölthetõ papírautó Trabant, melyet fõhõsünk 
> zakóként magára kap, hogy aztán szabadon váltogatva „repülõ 
> szõnyegét” végigutazhassa a világot vonaton, hajón, autóban, 
> repülõn, a maga alkotta filmes-virtuális térben…ebbe a 
> világrohanásba, Földkörüli útba „sülnek bele” egy valós autóstoppos 
> nyugat-európai utazás emlékképei, remineszenciái….végül egy 
> háromkerekû tricikli gazdát cserél és fõhõsünk boldogan adja át a 
> slusszkulcsot, mivel már nem akar utazni soha többé, sehová…..
>
> A KÍNAI TÁJ MESÉJE Napló.No.12. 13 perc
> …..ovális ablakkeretben fényképezve évszakok 
> váltakozása….digitálisan deformált színorgia pointilista 
> stílusban….a táj mesélne, de nem tud és végül a kamera, a szem, az 
> alkotó behatol a tájba és el is tûnik benne, mint ahogy az, az 
> eredeti kínai mesében is megtörténik….Chopin zongoramûve ritmizálja, 
> próbálja érzelmileg át-áthangolni ezen egy pontból való kitekintést….
>
> A KAMERA RABSÁGÁBAN Napló.No.13. 32 perc
> …..mindig maszkokat hordunk levesszük, feltesszük, szerepeket 
> cserélünk és viselkedünk az alkalmakhoz illõen….a betépett filmes is 
> ezt teszi egy tükörben szemben a kamerájával….néhol zaklatóan 
> undorító grimaszok, exhibicionista idétlenkedés….enyhület az eredeti 
> õsi maszkosok tánca és szertartása….egymásra rétegezõdik a kettõs 
> jelentés és végül a tévéképernyõben sokszorozott , „klónozott” 
> kisgyermek oldja fel e kimondatlan idiotizmust….a film erénye az 
> õszinte lemeztelenített bemutatkozás és a kétféle szertartás 
> alázatos együttfuttatása…. aszinkronként Strauss keringõk sorjáznak, 
> mintegy ellenpontozva az õsi kultúrát, szembeállítva a KUK (König 
> und Krautzer) pincébe zárt szellem alkotói szabadosságával… 
> fogyasztásához lágy nyugtató-élénkítõk elõzetes bevétele ajánlott…
>
> DIXI PARANOIA Napló.No.14. 19 perc
> ….végy egy kaffkai némafilm dialógust….tedd legjobb színészed, 
> barátod DIXI (Gémes János) elé….itass vele vörösbort, és kérjed 
> játssza el neked a lehetetlent: a paranoiát némán…segítségként 
> kopírozz rá bezárt madarakat, kik csak elektromágneses úton tudnak 
> tájékozódni….idézzed fel DIXI lelenc gyermekkorát a 30-as évek 
> sztálinista korszakából…..s végül, de nem utolsó sorban az egészbe 
> vegyítsed a „Missing Foundation” heavy metal intellektuális 
> rockbandának képi és hangi anyagát…..ha mindezt jól megkeverted, 
> kemény lepényként tálaljad…..sok erõs ital fogyasztása ajánlott….
>
> A HALÁL ÁGYÉKÁBAN Napló.No.15. 31 perc
> ….öngyilkosság két tételben…elsõként a vonat, mely az alkotó 
> legnagyobb pechjére a váltónál elkanyarodik….másodikként a sok 
> bevett gyógyszer, mely az alkotó gyenge gyomrának következtében a 
> padlóra hányódik a szó legszorosabb értelmében véve….ennek 
> szemtanúja a macska, akinek csodálkozó szeme, ijedt tekintete, 
> mintha nem értené, hogy gazdija a halál ágyékából kénytelen 
> újjászületni….a filmet megterheli, de egyben helyére is teszi az 
> archívokból sugárzó szaggatott történelmi visszatekintés, mintha a 
> halál elõtti pillanatban lassítva játszódna le a huszadik század 
> összes mocska és szégyene….s a legnagyobb pech a túlélés, az 
> újrakezdhetõ szenvedés megint….felemelõ a gnúk életért való 
> rohanása….nyomasztó a fagyott farkasok elszállítása….rémítõ a 
> fasizmus és kommunizmus lárvákból való újjászületése….míg végül a 
> zárótételben az önmagában körözõ aranyhal mozgásába belehasít a 
> felszabadító, mindent feloldó” halálugrás” a hídról….
> …..mindezt Mozart Requiem-jének félig torzított zenei kompozíciója 
> teszi még heroikusabbá….igen erõs, tömény film….utána vizuális 
> agymosás ajánlott….
>
> TRIPTICHON Napló.No.9-13-15. (2005) 72 perc
> …. a napló e három tételének egybefûzése, a zenei anyag kicserélése, 
> a részekben önmagában helytálló, de a hármas egységet megterhelõ 
> sallangok elhagyása kimondottan jót tett ezen újrakomponált 
> filmtriásznak, dicsérve Szeredás András dramaturg és alkotótárs 
> érzékenységét mellyel elõsegítette, hogy ez a három „újkori” 
> legerõsebb napló tétel egybefûzve, önmagában is fogyasztható legyen…..
>
>
>
> Ezen ételajánlat - melyet jobb híján magam írtam, mint „szakács” - 
> remélem, nem rettenti el a kedves vendéget, hogy ellátogasson a 
> DOCUART moziba november 20-21-22-én és fogyasszon a felkínált 
> lehetõségekbõl.
>
>
> Szirtes András
>
> 1
>
>
>
>More information about the Artinfo mailing list