[artinfo] Graffiti-falfirka: Meddig mžvészet és honnan bžncselekmény? c. konferencia

Bojár Iván BojarI at Budapest.hu
Thu May 8 08:52:23 CEST 2008


  meghívó

  Budapest F‘város Önkormányzata Városarculati Tanácsnoki
  Irodája

  tisztelettel meghívja Önt a

  Budapesti Urbanisztikai Majális keretében megrendezend‘

  “Graffiti-falfirka: meddig mžvészet és honnan
  bžncselekmény?" c. konferenciára

  Id‘pont: 2008. május 9., 10 óra

  Helyszín: F‘polgármesteri Hivatal, Díszterem

  A konferencia célja, hogy egyfelol bemutassa a jelenleg kialakult
  budapesti helyzetet, a graffitik és falfirkák társadalmi
  vetületét, másfelöl tapasztalatcsereként is szolgál abban
  a folyamatban, melynek végeredményeként egy átfogó, komplex
  és hosszú távú program keretében megtisztítjuk Budapestet
  a falfirkáktól és a rendetlenségtol.

  10.00 - 10.15 Megnyitó
  Dr. Demszky Gábor
  f‘polgármester úr köszönt‘je

  El‘adók:

  10.15 - 10.45
  A graffitik társadalmi vetülete - Szociológusi szemszögb‘l
  Bodó Balázs
  közgazdász, médiakutató

  Budapesti Mžszaki Egyetem - Szociológia és Kommunikáció
  Tanszék - Médiaoktató és Kutató Központ
  Sugár János
  Magyar Képz‘mžvészeti Egyetem - Intermédia Tanszék
  10.45 - 11.15

  Civil szervezetek és nagycégek - projektek és
  kezdeményezések
  Hanzély Ákos
  elnök, Lát-Kép Egyesület
  Kapitány Zoltán
  márkastratégia senior menedzser Magyar Telekom Rt. -
  Csoport Kommunikációs Igazgatóság - Márkastratégia Csoport
  11.15 - 11.45

  A graffiti, mint mžvészeti jelenség - projektek és
  kezdeményezések
  Hock Beáta
  doktorandusz, Central European University
  Sági Bálint

  Bázis Galéria
  
  11.45 - 12.05 S z ü n e t
  12.05 - 12.35
  Mit tehet és mit tesz a rend‘rség - nemzetközi és hazai
  példák
  Dr. Diószegi Gábor

  alezredes, ORFK Bžnmegel‘zési és Áldozatvédelmi Osztály
  Sz‘nyi Gusztáv
  BRFK Graffiti-ellenes Csoport
  12.35 - 13.05
  A közszféra és a falfirkák - új irányok vs. bürokrácia
  Karácsony István

  irodavezet‘, Budapest F‘város I. Kerületi Önkormányzata
  Beruházási
  és Városüzemeltetési Iroda
  Bojár Iván András
  városarculati tanácsnok, F‘városi Közgyžlés


More information about the Artinfo mailing list