[artinfo] MADI - Ézsiás István

Ráday Galéria info at raday-galeria.hu
Tue Feb 19 08:51:09 CET 2008


Ráday Galéria - Faur Zsófia és a

RadaR Európai Kortárs Mu"vészetért Egyesület

közös kezdeményezésének újabb állomásaként


Tisztelettel meghívjuk Önt

   

ÉZSIÁS ISTVÁN

szobrászmu"vész

EXPANSIO-á relief MADI címu" egyéni tárlatának megnyitójára

2008. február 21-én csütörtökön 18:00 órára

a Ráday utca 8. szám alá.


A mu"vészt és munkásságát méltatja, és a kiállításokat megnyitja: 
HERNÁDI Miklós író, mu"kritikus

 

A kiállítás megtekintheto": 2008. február 21. - március 16.

 

Ráday Galéria - Faur Zsófia        4M RadaR Underground Station

1092 Budapest                     1092 Budapest

Ráday utca 8.                      Ráday utca 8.

www.raday-galeria.hu <http://www.raday-galeria.hu>            
  www.radarart.com <http://www.radarart.com>

 

Ézsiás István mu"vészetét alapveto"en határozta meg a klasszikus 
konstruktivizmus. Malevics, Tatlin, Rodcsenko, Liszickij - kello" 
távolságról szemlélve egységesnek tu"no" - mu"vészetfelfogása, Moholy 
Nagy László, Kassák és köre meghatározóan hatottak mu"vészetére. A 
struktúraelvu", mértani absztrakt formavilág elkötelezettjévé Csiky 
Tibor mester iskolája hatására vált.

Ézsiás szakít a plasztikai konvenciók hagyományával úgy az 
anyagfelhasználás, mint a megmunkálási technikák tekintetében. A véso", 
kalapács helyét hegeszto" és forrasztó szerszámok, eszterga, fúró, 
csapok veszik át. Fémbo"l készült kisplasztikáin tiszta mértani formák 
összeillesztésének racionális rendjébe homorú és domború felületek 
találkozása visz dinamizmust. A zárt, arányos szerkesztéssel harmonikus 
rendszert alkot. Ézsiás István alkotóegyénisége a gropiusi 
alapmegfogalmazáson túlmutatva a kézmu"vesség jellegzetes jegyeinek 
tünteto" nyomaival együtt - a funkcionalitáson túli gondolati síkon 
közelíti meg a valós világot.

Falra illesztheto" kompozíciói az expresszív konstruktivitás jegyében, 
az elemeire lebontott formákból építkeznek újra. A kassáki 
képarchitektúrához közelíto" látásmód az esztétikum és életforma 
ellentétét a formák, színek összhangjában, a geometrikus tisztaságban 
oldja fel.

Figyelemre méltóak az egymásra mero"leges és egymással párhuzamosan 
elhelyezkedo" hasábok által alkotott konstruktivista formakompozíciók, 
amelyeknél jellegzetes a színek és a hangsúlyos fekete alapösszhangja. A 
kompozíciók mindegyike a racionális rend és egyensúly, a kiszámíthatóság 
nyugalmának illúzióját keltenék, ha különbözo" színu" átlátszó plexiüveg 
darabkák, a terek találkozását meg nem bontanák. Ez utóbbiak feltu"no" 
színükkel, vagy átlátszóságukban megtöro" fényükkel a tiszta geometria 
világában az esetit, az egyedit, mi több - a fény kvantumelméletét 
ismerve - a transzcendenst érzékeltetik.

Ahogyan a geometria egzakt törvényei a valós világ modellálására - az 
egyedi, a kiszámíthatatlan miatt - csak korrekciókkal alkalmasak, úgy 
jelennek meg a tökéletesen derékszögu" és párhuzamos síkok 
metszésvonalaiban az áttetszo", tu"nékeny testek.

Ézsiás István egységes koncepciót tükrözo" alkotásai - a 
konstruktivizmus deklarált pragmatikus céljainak ellenére - 
intellektuális mondanivalót és esztétikai értéket képviselnek.

 

Tóth Éva


More information about the Artinfo mailing list