[artinfo] Empire Különböző színekben/Empire in Different Colors

Szacsva y Pál szacsvay at freemail.hu
Fri Sep 7 12:23:05 CEST 2007


Please, scroll down for English version

 

Megjelent a frankfurti Revolver kiadónál az "Empire különböző színekben/
Újabb ujjgyakorlat" című, magyar-angol nyelvű könyv
(http://www.revolver-books.de/w3.php?nodeId=106). Szerzők: Timothy Brennan
és Szacsva y Pál. A könyv Magyarországon megtalálható a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtárban, az ELTE Bölcsészettudományi Kar Központi Olvasójában, a CEU
könyvtárában, a CEU könyvesboltjában, az Írók Boltjában és a Pont
könyvesboltban.

 

2002 körül Antonio Negri és Michael Hardt Empire című könyvét (Harvard
University Press 2000) a kiállítási biztosok zászlajukra tűzték,
"alapszöveg"-ként kezelték és bátran hivatkoztak rá valahányszor kiállítási
koncepciójukat és egyéb szakmai döntéseiket alátámasztani, igazolni
kívánták. Az Empire szolgáltatta a XI. Documenta alapeszméit és az 50.
Velencei Biennále egyes kurátorainak és művészeinek legfőbb elméleti
inspirációját, valamint számtalan ez időben született kurátori koncepció
vagy művészetelméleti futtatás fő "bibliográfiai hátterét".

 

A most kiadott könyvben dokumentált "Empire különböző színekben" című
kiállításomat megelőző kutatás és maga a kiállítás (Ludwig Múzeum, Project
Room, 2004) legfőbb célja az volt, hogy összehasonlítsa az Empire
recepciójának két, egymástól látványosan eltérő változatát: azt a rajongó
fogadtatást, aminek a képzőművészet világában örvendhetett, azzal a
többnyire lesújtó kritikával, amit a bölcsész- és társadalomtudományok
területén kapott. Az Empire-t, ami nem kisebb célt tűzött maga elé, mint egy
víziót felvázolni a világ jövőjéről (ennek megfelelően helyét Marx Tőkéjével
"egy vonalba" követelve) rengeteg megsemmisítő kritika érte a bölcsészek és
az egyéb társadalomtudósok berkeiben. A politikai tudomány, szociológia,
filozófia, és globalizáció-tudomány világában rock-himnusz optimizmusról,
dogmatizmusról, szektarianizmusról, öntörvényűségről és mindenek előtt
önellentmondásosságról beszéltek sokan azok közül, akik a könyvet
jellemezték.

 

Úgy tűnik, a nemzetközi kortárs-képzőművészeti élet befolyásos alakítói
egyszerűen ignorálták ezeket a kritikákat és az Empire-ről szóló vitákat,
melyek világossá tették, hogy a szöveg, melyet ők bibliaként használtak
szakmai és elméleti hivatkozásaikhoz minimum a "vitás" kategóriába
sorolható. A szigorúbb kritikusok szerint az Empire helyenként egyszerűen
érthetetlen és közhelyes (Chomsky), tudománytalan és igaztalan (Arrighi)
igazságtalan (Brennan) és végső üzenetét tekintve veszélyesen félreérthető
vagy egyszerűen félrevezető (Żiżek).

 

Miért nem reflektált majdnem senki ezekre az észrevételekre a művészet
világában? Miért van az, hogy éppen azok a bölcsészek (a sztárkurátorok és
sztár-művészetelméleti szakemberek), akiknek szerepe általában az volna,
hogy az eszmék világa, a művészet műhelyei és a szélesebb közönség szférája
között közvetítsenek, ahelyett, hogy az Empire-t ellentmondásossága jegyében
népszerűsítették volna - mint ahogy azt a filozófusok, politológusok,
szociológusok saját területeiken úgy tűnik jogosan tették - inkább
próféciaként terjesztették a művészek körében, olyan alkotásként, melyben
hinni érdemes és amit követni üdvös? 

 

 

http://www.freeweb.hu/perimedia/empire2.htm

 

http://www.freeweb.hu/perimedia/anotherfingerexercise.htm

 

a szerzők:

Timothy Brennan legújabb könyvének címe Wars of Position: The Cultural
Politics of Left and Right (Columbia University Press, New York 2006).
Brennan a 80-as években újságíróként dolgozott Közép-Amerikában, és az
American Public Television tanácsadója volt. Korábbi fontosabb művei: At
Home in the World: Cosmopolitanism Now (1997). Salman Rushdie and the Third
World: Myths of the Nation (1989) Előkészületben: Secular Devotion:
Afro-Latin Music and Imperial Jazz (2007). Irodalomról, kultúrpolitikáról és
értelmiségiekről szóló tanulmányai többek között a Critical Inquiery, The
Nation, The Times Literary Supplement és a London Review of Books oldalain
jelentek meg. Jelenleg összehasonlító irodalmat, kultúratudományt és angol
irodalmat tanít a Minnesota Egyetemen, ahol a Bölcsészettudományi Intézet
vezetője.

 

Szacsva y Pál budapesti perimédia-laboratóriumában él és dolgozik. A
Perimédia lab a perifenomének tanulmányozására jött létre. A laboratórium
naponta egy egyoldalas online-kiadványt közöl Peripublic címen. A kiadványt
egy művész (Szacsva) és egy kutató (Pál) jegyzi. Szacsva és Pál módszeresen
gyűjt és elemez minden peripikturális és peritextuális információt, amivel a
hálón találkozik. Naponta kiemelnek valamit a híráradatból, amit
kiadványukban peripoétikusan kommentálnak. A Peripublic és Szacsva y Pál
egyéb munkái a <perimedialab.hu> című weboldalon láthatók.

 

----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

 

ENGLISH:

 

Is it necessary to criticize philosophical works in an artistic context? Is
it possible? Is it enough?

These are the questions one can ask while reading Timothy Brennan and
Szacsva y Pál's tiny book entitled Empire in Different Colors/Another Finger
Exercise, published just recently at the Frankfurt based art publishing
house, Revolver. (http://www.revolver-books.de/w3.php?nodeId=106) Whether
you are a follower or not of Tony Negri and Michael Hardt's book called
Empire, you have to admit that the book has received a crushing critique in
the academia. A critique which was almost completely ignored by the "art
intellectuals", most of whom still today find on its pages theoretic
inspiration and scientific legitimization for their professional decisions.

 

Timothy Brennan, the author of two essays in this publication, is a famous
critic of Empire, who's ingeniously critical essays on the book were
published in an anthology of critical essays on Empire, called Debating
Empire (Verso, 2003) in Critical Inquiry 29 (Winter 2003) and his book
entitled Wars of Position: The Cultural Politics of Left and Right (Columbia
University Press 2006). 

 

Szacsva y Pál is an artist, who has made a show at Ludwig Museum Budapest in
2004 in which he simply confronted the two spectacularly contradictory
receptions Empire had encountered in two different areas of intellectual
life: the so enthusiatic welcome it enjoyed in the art world with the so
trenchant critique to which it was exposed in the sphere of the social
sciences. In his short study included in the book he makes reference or
quotes arguments against Empire from authors like Noam Chomsky, Giovanni
Arrighi and Slavoj Żiżek. Szacsva y Pál's other work can be found at:
perimedialab.hu

 

http://www.freeweb.hu/perimedia/empire2.htm

 

http://www.freeweb.hu/perimedia/anotherfingerexercise.htm

 More information about the Artinfo mailing list