[artinfo] Meghívó - Kortárs Művészeti Intézet

Janka Sipiczki sipiczki.j at gmail.com
Fri Oct 19 11:38:18 CEST 2007


Város központ nélkül
helyszín: Kortárs Művészeti Intézet
időpont: 2007. október 26 - november 23.
kiállító művészek: Vahram Aghasyan, bankleer, Laura Horelli,
Interkulturális Tájékozódó, Anu Pennanen, STEALTH Unlimited

A helyi városvezetés által tervezett városközpont-rehabilitáció
kapcsán a Kortárs Művészeti Intézet - Dunaújváros egy diskurzív
kiállítási projektet kezdeményez Város központ nélkül címmel. A város
alapításakor a főtér rendeltetése az lett volna, hogy a Vasmű által
kijelölt ipari városközpont mellett a közigazgatási, kulturális,
társadalmi és reprezentációs események középpontja legyen. Annak
ellenére, hogy a városépítés első évtizedében, az 1950-es években több
mint 20 terv készült a városközpont rendezésére, egyetlen elképzelés
sem valósult meg egységesen. A város két fő tengeléynek
kereszteződésében lévő főtér évtizedeken keresztül a politikai
reprezentáció színtere volt, bár a felvonulások számára kezdettől
fogva alkalmatlannak bizonyult. Az 1990-ben eltávolított Lenin-szobor
helyén ma különböző fákból összeállított 'zöld sziget' található.
Ettől a különös alakzattól eltekintve üresség jellemzi a teret,
melynek közéleti funkciója és szerepe egyszerre szűnt meg létezni. 17
évvel később, a Kortárs Művészeti Intézet által rendezett kiállításnak
több célkitűzése van: egyfelől szeretnénk bemutatni és a kiállító
művészekkel közösen megvitatni hasonló városi jelenségeket tallini,
berlini, jereváni, bukaresti példákon keresztül, hogy rálátást
nyerjünk ezeknek a - többnyire szocialista utópiák mentén létrejött -
helyszíneknek múltjára, jelenére és lehetséges jövőjére. Másfelől
szeretnénk megfogalmazni a 'hiányzó közép' lehetséges jelentéseit mind
urbanisztikai, mind pszichológiai szempontból. A pábeszédre épülő
kiállítás szintéziseként szeretnénk végül felkutatni és bemutatni
azokat a helyi energiákat és potenciálokat, amelyek képesek (újra)
megteremteni, megalkotni és dekonstruálni Dunaújváros központjait.City Without a Center
October 26 - November 23, 2007
Exhibiting artists: Vahram Aghasyan, bankleer, Intercultural
Information, Laura Horelli, Anu Pennanen, STEALTH Unlimited

In response to the planned revitalization of the main square of
Dunaújváros, the Institute of Contemporary Art organizes a discoursive
exhibition project entitled 'City Without a Center'. At the time of
the foundation of Dunaújváros (Stalin City till 1961) the central
square was supposed to become the most important and representative
public space that could respond to the Steel Factory, the industrial
center of the city. In the course of the years after 1951 more then 20
plans were comissioned for the city center but none of them was
realized. For decades political celebrations and diplomatic receptions
were held on the main square which however proved to be too small for
marches and demonstrations. In 1990 when the Lenin statue was removed
and an amorph group of trees was planted in its place, the square was
emptied of signification and lost any of its public function. 17 years
later the exhibition of the ICA-D follows several aims: on the one
hand we would like to show and discuss similar urban settings in order
to investigate upon the past, present and future of former places of
representation (with special regard to socialist urban utopia). On the
other hand we would like to grasp possible meanings of a lacking
center both in urban and in psychologic sense. As a synthesis of the
discoursive exhibition project we would finally like to locate and
present those civic energies and potentials that are able to
re-establish/contsruct/deconstruct and transform centers in Dunaújváros.

-- 
Sipiczki Janka
Kortárs Művészeti Intézet - Dunaújváros
tel.: 06-30/823-6566


More information about the Artinfo mailing list