[artinfo] kiallitas a Szimplakertben

Beata Hock GPHHOB01 at phd.ceu.hu
Thu May 17 15:55:23 CEST 2007


Tükörhiány és más pluszok:  Bács Emese és Deli Eszter Kinga kiállítása

Helyszín: Szimplakert, Budapest, VII., Kazinczy utca 14.

Megnyitó: 2007. május 18., péntek, 19 óra

Deli Eszter tükrein rejt*zködés és elmúlás útvonalai válnak láthatóvá a Szimplakertben, egy olyan helyszínen, ahol a múlt szervesen érintkezik a jelennel. *A gesztus, miközben lerajzolja a tükörképet, egyidej*leg el is tünteti azt; miközben rögzít, egyben letakar. Hasonlóan, ahogyan az emlékek rögzülnek. Az emlékkép elfedi, helyettesíti az eseményt, tárgyat, személyt, ami alapján létrejött. Miközben épül, szükségszer*en rombol. Egyszer*sít, összefoglal, tömörít. Játékteret készít valami új befogadására.”

Bács Emese képeinek kollázs és montázs szerkezete rokon a Kert mili*jének (látszólagosan) spontán szervez*désével. *A kollázs és a montázs technikákkal oly módon élek, hogy festészetembe beemelve, alkalmazom az avantgard képépítés technikai, formaalakító módszereit is. Számomra ez is a hagyományos formanyelvhez tartozik. Nyersanyagként felhasználom a fogyasztói kultúra által termelt képi világot, ironikus, kritikai éllel, banális képi toposzokat kiforgatva beemelem formarendszerembe.” 

További információ:
http://www.personal.ceu.hu/departs/personal/Eszter_Deli/ 

More information about the Artinfo mailing list