[artinfo] Lathatatlan dolgok / Invisible Things

Trafó Galéria gallery at trafo.hu
Wed May 2 14:56:04 CEST 2007


(_please, scroll down for english text_)


*Láthatatlan dolgok*
Trafó Galéria
2007 május 3 – június 10

*Megnyitó: 2007. május 3. 19 óra
Videovetítés: 2007. május 4. péntek, 18 óra
*

Vasil ARTAMONOV - Alex KLYUIKOV, Zbyněk BALADRÁN, Daniela BARÁČKOVA, Eva 
KOT’ÁTKOVÁ, Dominik LANG, Václav MAGID, Markéta OTHOVÁ, Michal 
PĚCHOUČEK, Jiři SKALA, Slavka SOBOTOVICOVA, Tomáą VANĚK, Jiři KOVANDA
Kurátor / Curated by: Vjera BOROZAN

A kiállítás a kortárs cseh képzőművészet két aspektusával foglalkozik: a 
konceptuális megközelítéssel és a rögzült érzékelésmódok és 
cselekvésformák kimozdítására tett kísérletekkel. A kiállításon a 
művészek több generációja is képviseltetve van, a hetvenes években 
induló Jiři Kovandától a jelenleg a prágai képzőművészeti akadémia 
hallgatóiig. Közös a bemutatott munkákban bizonyos specifikus témák 
iránti érdeklődés és ennek kifejezésmódja. Az olyan fogalmakról szólva 
mint a percepció, a gondolkodás, az emlékezés, a tudás a művészek a 
maguk módján eliminálják az időhöz és térhez kötöttséget. Az érzékelés 
útjainak eltérítésével megkérdőjeleznek és újként állítanak össze 
valóságszeleteket. A bemutatott munkák legtöbbje nyitott szerkezetű, 
lehetőséget biztosítva a látogatóknak a belépésre és a munkák 
kiegészítésére. A nézőt magába szívja, csapdájába csalja az elme 
vegykonyhája, ahol a láthatatlan láthatóvá, a lehetőség pedig 
lehetetlenné válik.

Ami (nem) látható lesz:

Egy hazugságvizsgáló, egy torony makettje, performanszok és ismétlések, 
cseresznyefa ültetés magköpködéssel, egy Csehország legtávolabbik 
részéből érkező valamihez hozzácsavarozott tárgy, fényképek repülőkről 
és az Illinois Institute of Technology-ról, egy gyűjtő, két rendhagyó 
családi kép, Particip #39 és más láthatatlan dolgok.


*Megnyitó performanszok*: Eva KOT’ÁTKOVÁ, Jiři KOVANDA


*Szinte kérdés, mintha válasz*

Kortárs cseh videomunkák vetítése: 2007. május 4. péntek, 18h

Kateřina ©edá:

There's Nothing There, 2003, 10 min

Bringing up a Child, 2004, 20 min

Michal Pěchouček: Greetings from Prague, 2005, 10 min

Ján Mančuąka: "Killer without a Cause", 2006, 10 min

Trafó – Kortárs Művészetek Háza, Trafó Galéria
1094 Budapest, Liliom utca 41.
tel.: 456-2044, fax: 456-2050
e-mail: gallery at trafo.hu <mailto:gallery at trafo.hu>
http://www.trafo.hu
Nyitva: keddtől vasárnapig 16 – 19 óráig, valamint előadások előtt és 
után egy órán keresztül


---------------------------------------------

*Invisible Things*
Trafó Gallery

May 3 – June 10, 2007

*Opening:* 3 May, 2007, 7pm

*Screening program: *Friday, 4 May, 2007, 6 pm

Vasil ARTAMONOV - Alex KLYUIKOV, Zbyněk BALADRÁN, Daniela BARÁČKOVA, Eva 
KOT’ÁTKOVÁ, Dominik LANG, Václav MAGID, Markéta OTHOVÁ, Michal 
PĚCHOUČEK, Jiři SKALA, Slavka SOBOTOVICOVA, Tomáą VANĚK, Jiři KOVANDA
Curated by: Vjera BOROZAN

The exhibition highlights two aspects present in the work of 
contemporary Czech artists: a conceptual approach to art and the various 
strategies in redefining fixed perception and thought processes. The 
show presents work by artists of various generations. The oldest is Jiri 
Kovanda who made his first actions and installations in the 1970s, while 
the youngest are students at Prague’s Fine Arts Academy. What all the 
works share is their natural affinity to specific themes and means of 
their articulation. The artists work with such phenomena as perception, 
thought, memory, knowledge, etc., while, under their own specific 
conditions, they eliminate general ideas of time (and space). They 
question and reassemble realities transforming the ways of seeing them. 
A number of projects in the show work on a basis of open structures 
enabling the viewer to permeate and complete them. The viewer is trapped 
and sucked into a fantastic laboratory of mind; a place where the 
invisible becomes visible and the possible becomes impossible.

What you will (not) see:

a lie detector, a model of a tower, re-performances and performances, 
planting cherry trees by the way of spitting, an object attached to 
something with four screws coming from the furthermost parts of the 
Czech Republic, photographs of planes and the Illinois Institute of 
Technology, Collector, two unusual family portraits, Particip #39 and 
other (in)visible things…

*Opening performances: *Eva KOT’ÁTKOVÁ, Jiři KOVANDA

*More than questions, less than answers*

Contemporary Czech Videoworks

Friday, 4 May, 2007, 6 pm

Kateřina ©edá:

There's Nothing There, 2003, 10 min

Bringing up a Child, 2004, 20 min

Michal Pěchouček: Greetings from Prague, 2005, 10 min

Ján Mančuąka: "Killer without a Cause", 2006, 10 min

Trafó – House of Contemporary Arts, Trafo Gallery
1094 Budapest, Liliom utca 41.
tel.: 00 36 1 456-2044, fax: 00 36 1 456-2050
e-mail: gallery at trafo.hu <mailto:gallery at trafo.hu>
http://www.trafo.hu
Open: Tuesday to Sunday 4–7 pm, and one hour before and after the 
performances


/ /More information about the Artinfo mailing list