[artinfo] Ocztos t árlatzárá s

Istvan Ocztos ocztostudio at mail.datanet.hu
Thu Mar 22 20:25:34 CET 2007Tisztelt Hölgyem/Uram!


A Ráday Könyvesház meghívja Önt és barátait

2007. március 27-én kedden, 19 órára

Ocztos István festőművész

Vonal - Vászon című kiállításának záró estjére

A kiállítást Dékei Kriszta művészettörténész zárjaCím: 1092 Budapest, Ráday utca 25.
telefon: 219 5255
e-mail: raday at enternet.hu


OCZTOS ISTVÁN: VONAL – VÁSZON
A közönség általában nehezen tolerálja, ha valaki több mûvészeti ágban is
otthonosan mozog; hogy építész, díszlettervezô, grafikus és festômûvész is
egyben. Pedig belátható, hogy miként a személyiség sem egysíkú, úgy a
mûvészeti szabadság sem szorítható keretek közé, sôt – többek között – arra
is való, hogy a valóság érzékelésének és értelmezésének begyakorolt sémáit
felül lehessen írni, hogy fel lehessen kaparni a megszokás guánóvá kövült
rétegeit. 
Ocztos nem tradicionális festményeket készít, hanem nyitott, összmûvészeti
érzékenységgel fordul a kétdimenziós mûfaj felé. Festményei egyrészt olyan
faktúra-képek, ahol a fehér akrilfestékre csak néhány színbôl álló
lakkfestékfoltok és vonalak rétegzôdnek, másrészt gesztusfestmények, hiszen
a földre fektetett vászonra ejtett “pacákból” és az ecsetírás lendületébôl
állnak össze. De tekinthetjük e mûveket egyfajta véletlen-generátor
lenyomataiként is, melyben ugyanolyan szerepet kapnak az alapozott vászon
egyenetlenségei, felpüffedô buborékjai, mint a különbözô természetû
festékanyagok kiszámíthatatlan kölcsönhatása. Továbbá e festmények ellene
mennek a sík táblakép-formátumnak; egyszerre “dobozképek” (a vászon nincs
keretezve, a mûvek a fal felé forduló éleken is folytatódnak) és kifelé
nyíló alkotások (a vonalak, a gesztusok íve mintegy túlnyúlik, kilép a
képtérbôl a kiállítóhely valós vagy a befogadó belsô világa felé). A
képeknek nincs címük, a mûvész nem nyújt kapaszkodót a festékrétegekbe
beleívódó, hol erôsebb, hol alig látható vonalrajzok, alaktalan színes
felületek értelmezéséhez; ezáltal a nézôt arra készteti, hogy magára
hagyatva egyre beljebb hatoljon a festmények meditatív terébe, hogy aktuális
mentális állapotától függôen (mint egy Rorschach-tesztet olvasva) erôs
szexuális aurát vagy éppen euforikus lebegést érzékeljen. Vagy hogy
felismerje önnön képnézési korlátait.
-dck- 

Ráday Könyvesház Galéria, Bp. IX., Ráday u. 25. Nyitva: március 27-ig

*****  

Magyar Narancs, 2007. március 22. Visszhang

More information about the Artinfo mailing list