[artinfo] Szabó Dezső> Time Bomb

Vintage Galeria galeria at vintage.hu
Tue Mar 13 10:26:09 CET 2007www.vintage.hu 1053 Budapest Magyar utca 26 t/f 361 3370584  
galeria at vintage.huMEGNYITÓK:
2007 március 20-án, kedden 18 órakor a Dorottya Galériában, 
bevezetőt mond: Petrányi Zsolt, majd 19.30 - 21 óráig a Vintage 
Galériában.

KÖNYVBEMUTATÓ a Dorottya Galériában: 2007. március 27-én kedden 
18 órakor (Horányi Attila, Készman József, Páldi Lívia 
részvételével).

A kiállítás és a kapcsolódó könyv támogatói: NKA, FHB, 
Budapesti Tavaszi Fesztivál, OKM

Szabó Dezső régóta foglalkozik a fotó képzőművészeti 
alkalmazásának lehetőségeivel, illetve az e két terület között 
húzódó határok újraértelmezésével. Az elmúlt néhány évben 
a mostanihoz hasonló szimulációs technikával készült sorozatokat 
készített: Terepgyakorlat (1998), black box (1999), Helyszín 
(2000), Forgószél (2001), Expedíció (2001), Égképek (2002), 
Domborzat (2003) Plein Air (2003), Törésvonal (2004). Munkáinak ez 
a csoportja a fotográfia tárgyára-tartalmaira és 
szociológiájára koncentrál, a valóságteremtés és 
újrateremtés, a valóságsíkok közötti átjárás és az ezáltal 
szerzett tapasztalatok alapján történő újrakonstruálás 
mechanizmusára.
A felvételek Leica formátumú filmre készülnek. Az erős 
nagyítástól a kép alacsony felbontásúvá, szemcséssé válik, 
elmosódottságával egyfajta (pszeudo) festői hatást keltve. Ehhez 
a festői hatáshoz hozzájárul a beállítás megkomponáltsága. 
Mindezek ellenére a látvány erősen realisztikusnak tűnik, mintha 
a valóságos helyszínen amatőr géppel készült képet 
nagyítanánk szokatlanul nagy méretre.
A Time Bomb című sorozat makettbeállításokról, pontosabban 
modellezett látványokról készült. Egy olyan tízrészes, 
egyenként 120x180 cm-es színes nagyításból álló sorozat, amely 
merényletek helyszíneit ábrázolja. Hasonlóan a korábbi 
sorozatokhoz, a kiválasztott képek alapján maketteket épített és 
azokról készített felvételeket. Ezek a drámai képek 
kapcsolódnak a korábbi black box, Forgószél és Törésvonal 
sorozatokhoz. Ugyanúgy a média képeiből kiválasztott 
katasztrófajelenetek. Egyfajta építek-rombolok játék, amely 
felfedi a makettnek mint médiumnak lényegi tulajdonságait. Így a 
képen belül a modell mint eszköz is hangsúlyos szerepet kaphat a 
fotografikus ábrázolás hatásmechanizmusának feltárása mellett.
A Time Bomb e képek újabb értelmezési tartományára próbál 
rávilágítani. Az ezekben rejtőzködő, egymással összefüggő 
morális és pszichológiai tartalmakra mutat rá. A morális azáltal 
vetődik fel, hogy hogyan is kell, vagy lehet viszonyulni a 
pusztítás és szenvedés média által folyamatosan közvetített 
képeihez. Tény azonban, hogy nap mint nap „ fogyasztjuk ” ezeket 
a képeket, melyek behatolnak privát szféránkba, s a tágabban 
értelmezett kultúra, a kollektív tudat részeivé válnak. Az 
általam létrehozott, szimulációs technikával készült képek 
azonban részben fel is oldják ezt a dilemmát. Művészetté 
szelídítve, e látványok mentális képekké válnak, s 
lelkiállapotok, folyamatok leképezéseivé alakulnak át.

www.vintage.hu 1053 Budapest Magyar utca 26 t/f 361 3370584  
galeria at vintage.hu
More information about the Artinfo mailing list