[artinfo] FW: szöveg megint

Július Gyula gyjulius at jovohaza.hu
Wed Jul 11 17:45:41 CEST 2007


Július 15-ig, vasárnap estig tekinthető meg a Teátrum Piros-fekete Galériájában az "Akkor és Most" című kiállítás!

A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület archívumából "AKKOR ÉS MOST" címmel  rendezett kiállításhoz:

Az FKSE archívumának több száz festményből, grafikából, szoborból álló anyaga rendkívül izgalmas és egyedülálló kor- és művészettörténeti dokumentum. Mivel az FKSE tagjai értelemszerűen pályakezdő képzőművészek, a tagság 35 éves korig érvényes, a Stúdió archívuma olyan művekből áll, amelyek egy-egy művész oeuvre-jén belül a korai, kezdő alkotásokba tartozik. Ugyanakkor ezek az akkori viszonyok között "sztárolt" művek, tehát sok esetben egy rendkívül éles kultúrpolitikai kompromisszumot képviselnek a "tiltott", "tűrt" és "támogatott" képzőművészeti alkotások határmezsgyéin. 

 A Fiatal Képzőművészek Alapítvány által gondozott gyűjtemény ily módon természetesen eklektikus: az éves kiállításokról és egyéb alkalmakkor történő vásárlások valamint a Képzőművészeti Alap által biztosított keretből történő műgyűjtés egyszerre tükrözi a felnövekvő és öntudatra ébredő generációk akarását, és az adott társadalmi rendbe és kulturális közéletbe való beilleszkedési vágyat. Ha azonban az egyes darabokat az EGYES művész életművén belül vizsgáljuk, immár több évtizedes tudás birtokában, ezek a művek sok esetben különleges hangsúlyt kapnak. Bár nem feltétlenül hatja át őket az érett professzionalizmus, de jellemzőjük egy olyan lendület, egy olyan őszinteség, mely a "megfelelni", egyben "különbözni" vágyás, a művészi önkifejezés szabadsága és az egzisztenciális biztonság elérése közötti skizoid kultúrpolitikai szituációra adott válasz. 

Az Ernst Múzeumban 2006 szeptemberében megrendezett, Keserü Katalin által szervezett "Tiltás és Tűrés" című kiállítás a Stúdió 66-67-es éves kiállításának rekonstrukcióját valósította meg. 

A hatás intenzitása szinte mellbevágó volt, tömegek látogatták, óriási volt az érdeklődés. Rá kellett ébrednie mindenkinek: a képzőművész társadalom számára elengedhetetlen, hogy definiálja önmagát, hogy tudatosítsa azokat az értékeket és azokat a hiányosságokat, amelyek a 60-as évektől a 80-as évekig a hazai művészéletet jellemezték. Egy adott torz struktúrán belül jó művet alkotni, és megvalósítani magad, de azért megfelelni is, beilleszkedni is, feszegetni a képcsarnokos sztenderdet, tágítani a határokat, provokálni a közízlést.... paradox és egyben egyedi és megismételhetetlen szituáció.

Kiállításunk kiinduló koncepciója, hogy az archívumból kiválogatott húsz alkotáshoz a mű alkotójának MAI képét társítjuk. 20 művésztől 20 régi munkát válogattunk, és felkértük őket, hogy új munkával is vegyen részt a kiállításon, újraértelmezve az akkorit, parafrázist készítve vagy teljesen új - a régit akár felvállalhatatlansága miatt negligáló - munkát létrehozva, az eltelt idő, az "akkor és most" viszonyát kifejtve. Ma már sejthető, hogy kik azok a karakteresebb, emblematikusabb figurák, akik azóta szuverén képzőművészeti formanyelvet dolgoztak ki, és komplex, öntörvényű életművet mondhatnak magukénak. Szeretnénk ilyen művészek akkori és mai alkotásait egymás mellé állítani, és a két különböző - és mégis azonos - társadalmi rendszer, életkor, önkifejezési stílus szembesítésében rejlő tanulságokat bemutatni. Bármiféle aktuálpolitikai felhang nélkül olyan műveket szeretnénk válogatni, melynek alkotói egyedi és megismételhetetlen pályát jártak és járnak be, hivatásuk és elköteleződésük a folyamatos alkotómunka. Azt szeretnénk a nézőknek bemutatni, hogy hogyan látja MA húsz művész az AKKOR-t, hogy értelmezi akkori önmagát, milyen reflekciókat vált ki belőle saját ifjúkori műve. 

Bár fontos és megkerülhetetlen motívum, hogy egy rendszerváltás előtti korai művet állítanánk szembe egy rendszerváltás utáni, teljesen mai művel, mégis inkább az individuumra szeretnénk koncentrálni, egy egyéni művészi karakterre. Jellemző portrékat szeretnénk nyújtani az "ifjúkori önarckép"-ekre való reflektálással, és egyszerre szeretnénk teret nyújtani az öniróniának, a drámai vallomásnak, a humornak. Életutakat szeretnénk felvázolni a húsz régi- és húsz új művel, egy sajátos történelmi szituáció bemutatásával. Szeretnénk mindemellett nyilvánosságot szerezni a Stúdió különös karakterű gyűjteményének.

A kiállított képek alkotói: Baska József, ifj.Benedek Jenő, Beöthy Balázs - Pereszlényi Roland, Bernáth András, Bodóczky István, efZámbó István, Galántai György, Kéri Ádám, Kicsiny Balázs, Klimó Károly, Kopasz Tamás, Palkó Tibor, Regős István, Széchy Beáta, Váli Dezső, Vincze Ottó, Vojnich Erzsébet, Wahorn András, Záborszky Gábor.

Kurátorok: Merhán Orsolya és Július Gyula

Támogató: NKA

Nyitva naponta 15-től 19 óráig.

A kiállítás ingyenesen megtekinthető.

Millenáris, Teátrum, Piros-fekete Galéria

1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20.

 

 

 

 

 

 

________________________________

Expecting? Get great news right away with email Auto-Check. <http://us.rd.yahoo.com/evt=49982/*http:/advision.webevents.yahoo.com/mailbeta/newmail_tools.html> 
Try the Yahoo! Mail Beta. <http://us.rd.yahoo.com/evt=49982/*http:/advision.webevents.yahoo.com/mailbeta/newmail_tools.html> More information about the Artinfo mailing list