[artinfo] Manush Alapítvány

Janos Sugar sj at c3.hu
Wed Jul 4 18:25:18 CEST 2007


A Svájci Nagykövetség és más adományozók 
segítségével, a Manush Alapítvány 2005-ben 
Interkulturális Kommunikációs és Médiaképzési 
Projektet indított Észak-Magyarországon, 
szociálisan hátrányos helyzetž kamaszok és 
tanáraik számára.
Jelenleg ez az alapítvány f‘ programja, amely 
egy-egy tanévet átfogó, kilenc hónapig tartó, 
három részb‘l álló projekt.
Az els‘ rész a pedagógusok médiaképzése, amelyet 
az alapítvány önállóan a projektt‘l függetlenül 
is szervez.
Legf‘bb szempontjaink: a gyermekek “ért‘ 
médiafogyasztóvá" nevelése, amely azt jelenti a 
médiában elhangzó híreket, eseményeket képesek 
legyenek feldolgozni. Ehhez kapcsolódik az 
információs társadalom egyéb területein való 
felzárkóztatás, a számítógép, az internet 
használatának megismertetése és végezetül, de nem 
utolsó sorban a roma és nem roma fiatalok 
kultúrájának egymás közötti megismertetése.
http://www.manush.hu


More information about the Artinfo mailing list