[artinfo] 71

studio studio at c3.hu
Mon Feb 26 17:13:31 CET 2007


71-az FKSE új senior tagjainak kiállítása

Résztvevők: Fekete Géza Péter, Hegyi Dóra, Káldi Kata, Nyíry Géza, Pál 
Zsuzsanna Rebeka, Radák Eszter, Szász György, Szilágyi Kornél
Szervező: Vécsei Júlia

Megnyitó: 2007. március 1. csütörtök 19 óra
Megnyitja: Oláh Vilmos (hegedű) és kísérete Baranyai Sándor (gitár)

A kiállítás megtekinthető: 2007. március 17-ig.
Keddtől-péntekig 16-20 óráig, szombaton 12-16 óráig. Vasárnap és hétfőn 
zárva.


Mi jellemzi az 1971-ben született művészeket? Az új senior tagok kiállításán 
egyfajta választ kaphatunk: a vezetőség hét művészt hívott meg tiszteletbeli 
tagnak, akiknek különbözősége számos mai műfajt és megközelítési módot 
felsorakoztat.

Az biztos, hogy a 35 éves kor elhagyása választóvonalat jelent a művészek 
életében, nem "fiatal művészek" többé, ami általában pályázatokban kitétel: 
számos helyre 35 éves korig lehet pályázni. De milyen kor-kategóriába 
léptünk előre, hogy magamat is kisoroljam a fiatalok közül, hiszen ez azt 
jelenti, hogy kb. tíz éve legalábbis a pályán vagyunk. De minek nevezzük 
magunkat ezen túl? Még nem értük el a 40-45 közötti középgenerációs kort, 
ahova a karrierjük felénél tartó embereket szoktak sorolni, akiket gyakran 
elér az ún. middle life crisis. Talán mondhatjuk, hogy túl vagyunk az első 
évek útkeresésén, aki nem pályaelhagyó, az kialakított egyfajta gyakorlatot 
és szakmai profizmust, bármilyen eltérőek is a karrierek.

Voltak olyanok, akiknek sikerült megfelelő pillanatban a nálunk ritkán 
működő fiatalon felfedezett "induló művész" (emerging artist) kategóriába 
kerülni, ahogy ez Káldi Katalinnal történt. 1997-ben külön díjjal kapott a 
STRABAG által indított festészeti versengésben, 1999-2000-ben a frankfurti 
Museum für Moderne Kunst Szenenwechsel  XVII. kiállításán állították ki és 
vásárolták is tőle a múzeum gyűjteményébe. Káldi kisméretű vásznaira 
monokróm alapra tárgy-tanulmányokat fest. Több galériával való együttműködés 
mellett (Thomas Rehbein Galerie, Köln, Várfok Galéria) Valkó Margittal 
dolgozik rendszeresen, akinek tavaly nyáron nyitott Kisterem galériájában 
volt legutóbbi kiállítása.

Az idei seniorok másik táblakép-festője Radák Eszter, aki nemcsak festő: az 
Intermédia tanszékre is járt, esztétikából diplomázott és a Pécsi egyetemen 
szerezte meg a doktori fokozatot. Tanárként visszatért a Magyar 
Képzőművészeti Egyetemre, ahol a festőszakon tanít, és emellett művészeti 
témájú írásokat és kritikákat publikál. A 2002-ben STRABAG első díjat nyert 
festő weboldalának tanúsága szerint célkitűzése színt vinni a rendszerváltás 
utáni magyar festészetbe, amit következetesen képvisel. Festményein, melyek 
főleg tájképek, enteriőrök és csendéletek, az egyes részleteket foltokként 
felfogva, erőteljes komplementer színekkel (amelyeket egy szerző 
"fagylaltszíneknek" is nevezett) tölti ki a vászon teljes felületét.  Művei 
céges és magángyűjtemények kedvelt darabjai.

Nyíri Géza munkái grafikusi és web-tervezői tevékenységének hatásáról 
tanúskodnak, amelyek a vizuális kultúra megjelenési formáiként a 
képzőművészet határterületei is. Ezeknek a specifikus tevékenységi köröknek 
a formai és tartalmi logikáját használja ki művészeti munkáiban. Ilyenek a 
90-es évek végén készített, az új médiummal kísérletező web-művek; a 
számítógépen kedvelt kommunikációs elemként használt piktogramok, melyeket 
közismert képidézetekben használ fel és óriás plakát -formátumra nagyít ki 
(ld. Utolsó Vacsora, PPP óriásplakát, Lövölde tér 2002; Uncle Sam, ARC 
plakát, 2003). A kiállításon szereplő műve egy falra ragasztott 
piktogram-fríz, amelyen egymásba átforduló sematikus arcok úsznak el a néző 
szeme előtt.

Szász György, aki nemcsak szobrászként végzett, hanem művészettörténetből is 
szerzett diplomát, sajátos térbeli világot alakított ki. Az utóbbi két-három 
év egyéni kiállításai arról tanúskodnak (Parthenon-Fríz-terem, 2005; 
Dorottya Galéria, 2006), hogy rátatalált egy határozott művészeti nyelvre. 
Tárgyegyütteseiben, "mintha-tárgyaiban" funkciójuktól megfosztott vagy 
átalakított használati tárgyak támaszkodnak, függenek, léteznek a 
kiállítótérben, amelyek egy időben tűnnek idézeteknek és egy elképzelt világ 
lenyomatainak.

Az Intermédiások "műfajtalanságát" vagy ha úgy tetszik, műfaji sokszínűségét 
képviselik Pál Zsuzsanna Rebeka és Fekete Géza Péter munkái. Pál Rebeka 
egyéni művei mellett, a HINTS csoport tagjaként, amely a korábbi Stand Film 
alkotócsapatból nőtte ki magát, a közösségi alkotás híve. Projektjeiben 
visszatérő elem a láthatóság, mint a művészet egyik alapkérdésének 
megjelenítése, amelyhez technikai segítségként többször használta a fénnyel 
feltöltődő és sötétben világító foszforeszkáló festéket. Ehhez a 
vizsgálódáshoz kapcsolható a lézerfény használata, amellyel Pál egy 
lézerhidat valósított meg a Duna két oldala között.
Ugyanakkor megfigyelőként a meglepő vizuális jelenségek felfedezője is, 
amint azt itt kiállított műve, egy sírkőbe faragott nyomdai betűtípus 
készlet - is mutatja.

Fekete Géza Péter legtöbb művében megjelenik ő maga, amint basszus 
szaxofonján rituális zeneművet ad elő. Annál meglepőbb a jelen kiállításon 
bemutatott bitumen-festménye, amely fekete-arany-lakkozott absztrakt 
felületével számtalan értelmezési lehetőséget nyit meg ("lehet írni 
Egyiptomról, Erdély Miklósról, az energiaválságról, életről, halálról, 
szerelemről, pénzről, vakációról" FGP).

Szilágyi Kornél filmesként indult, Igor Buharovként a művészeti világon 
kívül kétségtelenül ő a legismertebb. Már ismert független filmesként lett a 
Stúdió tagja 2003-ban és jelenleg az Intermédia Intézet harmadéves 
hallgatója. Ahogyan a képzőművészek gyakran lépik át más területek határait, 
úgy keresi Szilágyi Kornél a kísérleti film és a képzőművészet keskeny 
határát. A Stúdió Galériában a Privát Dokumentum című kiállításon láthattuk 
nemrégiben két filmjét, különös emberek dokumentumportréját. Az idei friss 
Bethanien-ösztöndíjas a berlini műteremházban most belemerülhet a nemzetközi 
képzőművészeti életbe.

Megkapva életünk első (?) örökös tagságát, azt kívánom magunknak, hogy 
kíváncsiságunkat még akkor se veszítsük el, ha a Prima Primissima díjat 
vesszük majd át!

Hegyi Dóra


STÚDIÓ GALÉRIA    Budapest 1053 Képíró u. 6, tel/fax: +36 1 411 0235, 
studgal at c3.hu
 More information about the Artinfo mailing list