[artinfo] Nagy Kriszta katalogus bemutato aprilis 18. szerda 18.00

tijana stepanovic tijana.stepanovic at gmail.com
Tue Apr 17 13:16:16 CEST 2007


Katalógusbemutató finisszázs a WAX-ban2007. április 18. 18h

WAX KultúrgyárNagy Kriszta x-T: Eddig című életmű-kiállításához kapcsolódva

megjelenik a művész első katalógusaA katalógust bemutatják:

Andrási Gábor, művészettörténész, a Műértő főszerkesztője

a tanulmányok szerzői közül:

Turai Hedvig, művészettörténész és Csabai Márta, pszichológus

és a szerkesztő: Bencsik BarnabásTovábbi információ: www.waxbudapest.com és www.acax.huNagy Kriszta x-T: Eddig

művek és tanulmányok

András Edit: Az angyalt imádod bennem?

Turai Hedvig: Gyűlölöd bennem az ördögöt?

Csabai Márta: „A média mondja meg, hogy hogy legyél természetes"

Szerkesztette: Bencsik Barnabás

128 oldal, 106 színes és 38 fekete-fehér reprodukcióval, részletes
életrajzzal és bibliográfiával,

az ACAX és a WAX közös kiadásában, a Godot Galéria támogatásávalAz újpesti WAX-ban megrendezett életmű-kiállításhoz kapcsolódva először
jelenik meg Nagy Kriszta eddigi munkáit összefoglaló és reprezentatív módon
megjelenítő katalógus az ACAX és a WAX közös kiadásában. Mivel eddig önálló
kiadvány még nem jelent meg róla, a katalógus célja, hogy gazdag
képanyagával és a műveket, a sokszor botrányos akciókat és a radikális
gesztusokat értelmező tanulmányok segítségével átfogó képet nyújtson Nagy
Kriszta eddigi tevékenységéről, úgy, hogy egyúttal azok tágabb nemzetközi
művészeti összefüggéseit is megvilágítsa.

    Nagy Kriszta a kortárs képzőművészeti élet egyik legismertebb
képviselője, aki provokatív művészeti projektjein kívül, a tömegmédia által
kínált bulvárnyilvánosság eszközeit és csatornáit is felhasználja arra, hogy
a szűk szakmai közönségen túl nagyobb tömegeket is elérjenek brutálisan
őszinte, a nőként létezés fájdalmas konfliktusait és a saját testtel való
folyamatos küzdelem gyötrelmeit megfogalmazó művei. Művészi pozíciójának és
alkotói attitűdjének egyik legfontosabb eleme a különböző „szerepek"
váltogatása, az önfeledt lubickolás és gátlástalan cikázás a változatos
kulturális és mediális kontextusok között, a saját művei során át és a
nyilvánosság előtt egyaránt. Ez a sokrétű és összetett művészi megközelítés
magába sűrít számtalan olyan aktuális elméleti diskurzust, amelyeket kevés
hazai művész tudott hasonló élességgel megfogalmazni, ezért ezek a művek
érdemesek arra, hogy az eddigi esetleges kritikai reflexiókon túl, a
katalógusban megjelent tanulmányokon keresztül árnyalt értelmezés és
részletes elemzés tárgyai legyenek.

    András Edit és Turai Hedvig művészettörténészek egymásra rímelő és
egymást kiegészítő két tanulmányának címe Nagy Krisztának arra a festményére
utal – „Az angyalt imádod, vagy gyűlölöd bennem az ördögöt" – amelynek
feliratán az alkotó személyiségét meghatározó szélsőségek ilyen magától
értetődő természetességgel fogalmazódnak meg. András Edit tanulmányában
különböző feminista- és gender-elméletek, többek között Kristeva „abject"
fogalmának felhasználásával, klasszikus történeti és kortárs alkotások
párhuzamba állításával elemzi és értelmezi Nagy Kriszta halálhoz, az
öregedéshez, saját testéhez, mint közvetítő médiumhoz való viszonyát, azt az
éteri és absztrakt vonatkozását a műveknek, amely a meseszerű, klasszikus
toposzokba burkolva, nagyon éles kritikai állításokat fogalmaz meg.

    Turai Hedvig merész és szókimondó tanulmánya Nagy Kriszta műveinek
legbotrányosabb, és a hazai közönség számára legnehezebben elfogadható
rétegét, a festmények nyílt és kendőzetlen szexuális tematikáját, a női
maszturbáció kultúrtörténeti, pszichológiai és szimbolikus jelentéstartamait
járja körül, számos nemzetközi párhuzamot felidézve, gazdag szakirodalomra
alapozva.

    A harmadik tanulmány szerzője Csabai Márta pszichológus egy néhány
évvel ezelőtt, több százas mintán végzett kutatás eredményeit hozza
összefüggésbe a Nagy Kriszta által reprezentált „testpolitikai-tematikák"
mindennapi életben tapasztalt megjelenési formáival.

A mélyinterjúk során megfogalmazott dilemmák és konfliktushelyzetek – az
hogy milyen fantáziákkal és reprezentációs eszköztárral rendelkeznek a
magyar fiatalok saját és mások testi megjelenéséről, mit gondolnak az
identitás különböző társadalmi vonatkozásairól – izgalmas és tágas
pszichológiai hátteret teremt Nagy Kriszta művei köré.


More information about the Artinfo mailing list