[artinfo] nov. 3-17. program: Artpool P60

Artpool Art Research Center artpool at artpool.hu
Fri Oct 27 18:26:10 CEST 2006


A MÜVÉSZET HÁLÓZATI ESEMÉNYEI (1986-2006) ÉS
A DECENTRALIZÁLT VILÁGKONGRESSZUSOK
Elöadás-események, videóvetitések, kiállitás az Artpool P60-ban
(Budapest VI., Paulay E. u. 60.)

(A videók angol, francia vagy német nyelvüek, az elöadások nyelve 
angol vagy magyar)

2006. november 3., 8., 10.
A DECENTRALIZÁLT MÜVÉSZET ÉS A VILÁG
elöadók: Galántai György, Colette & Günther Ruch (Genf, Svájc), Peter 
Küstermann / Netmail (Minden, Németország), Tóth Károly (Rotterdam, 
Hollandia)

2006. november 15., 17.
A DECENTRALIZÁLT VILÁG ÉS A MÜVÉSZET
elöadók: Marko Stamenkovic (O3ONE - Belgrád, Szerbia), Fuchs Péter 
(Budapest)

-------------------------
RÉSZLETES PROGRAM:
http://www.artpool.hu/Network/indexhu.html

2006. november 3-án, 18 órától - Galántai György (Artpool, 
Budapest) az 1992-es Hálózati Világkongresszus budapesti 
ülésszakáról, a faxakcióról, a Faxzinröl és a késöbbi archaikus 
network fejleményekröl beszél.
Majd az elmúlt húsz év gyökeresen megváltozott müvészetszemléletének 
internetes bemutatásával megkisérli felszabaditani a jelenre irányuló 
jövöképalakitó képzeletet.

2006. november 8-án, 16 órától - Colette & Günther Ruch (Genf, 
Svájc) videódokumentumainak parallel vetitése.
       16:00 és 17:10 - ”DIRECT”: 1995-ben készült 20 perces 
filmdokumentum /DVD-változat, 2006/ egy kétnapos nonstop genfi 
network-eseményröl, öt ország öt netwörkerének (J. N. Laszlo, D. 
McIntosh, J. O. Olbrich, G. Ruch, W. Tietz) részvételével
       16:20 és 17:30 - ”A L’ECART”: 1977-es 47 perces, 
kétrészes S-8 filmdokumentum /DVD-változat, 2004/ 1. rész: az 
"écart" csoport és genfi müködésük (pár látogatóval, pl. Giuseppe 
Chiari és Tót Endre) 2. rész: kétnapos esemény a lausanne-i "théâtre 
de Vidy"-ben: D. Higgins "Clown's way" cimü 300 felvonásos müve az 
"Ecart" csoport elöadásában
       16:00, 16:50 és 17:40 - ”Z-COMME RESEAUX”: 1994-ben a 
francia “canal plus” számára készült 30 perces dokumentumfilm (© 
“terminal image” Paris, Mielle & Elrik, VHS-PAL), mintegy 40 
networker, köztük Ryosuke Cohen, John Held Jr., Guy Bleus, Genesis P. 
Orridge, Günther Ruch, Istvan Kantor, Clemente Padin, The Subgenius 
Foundation, Bikini Girl, Luc Fierens, Piermario Ciani és mások 
anyagainak felhasználásával.
       16:30, 17:20 és 18:10 - ”MAIL-PERFORMANCE-FAX-PROJECT”: 
a Bernben található svájci Postamúzeum által 1994-ben készült 18 
perces dokumentumfilm /VHS-PAL/, melyen H. R. Fricker, M. V. 
Stirnemann, G. Ruch telefon-, fax- és performanszakciója, valamint 
munkáik láthatók (vetitve a svájci DRS tévécsatornán 1994-ben)
       18:30-19:00 - Colette és Günther Ruch - "KOLLABORÁCIÓS 
PROJEKTEK - ÉLÖ BEMUTATÓ" ”SOUND & MAILBOX” (30 perces hangakció 2 
személyre és mikrofonra): network-költészet a következö müvészek 
minimálszövegeinek felhasználásával: Dick Higgins / Ray Johnson / 
Richard Kostelanetz / Mark Bloch / Julien Blaine / Ulises Carrion / 
Robin Crozier / Guillermo Deisler / Rod Summers / Ruth Wolf- 
Rehfeldt / Fernando Aguiar / Jiri Valoch / Wlademir Dias-Pino / 
Lucien Suel / Jürgen Olbrich / és mások, valamint egy rövid 
ismertetés a 80-as évek network világkongresszusainak fejlödéséröl.

2006. november 8-án, 19 órától - Peter Küstermann / Netmail 
(Minden, Németország):
“A hálózati tevékenység megváltoztatta az életem” – A Mail Art Mekka 
Minden 20 éve
Diabemutatóval egybekötött elöadás e soknyelvü világfi életéröl, 
arról, hogy hála a Decentralizált Világkongresszusoknak, hogyan 
került be Peter Netmail müvésznévvel a Guinnes világrekordok 
könyvébe. Peter, utazó müvészpostás egyenruhájában, bemutatja azt a 
szerteágazó hálózati tevékenységet, amit mint mail art müvész, iró, 
festö, performer, filmes, müvészetkritikus, galériás és - egy régi 
templomépületben található kultúrközpontban - fesztiválokat szervezö 
végez.
Tevékenységének köszönhetöen szülövárosa, Minden, a "Mail Art 
Mekkája" cimmel büszkélkedik.
Peter postás-zsákjában elhozza az Artpoolba az 1986-óta rendezett 
Decentralizált Világkongresszusok és más müvészeti projektek 
többnyelvü egyedi könyveit és szines katalógusait is.

2006. november 10-én, 18 órától - Tóth Károly (Rotterdam, Hollandia):
Egy független müvészeti laboratórium, a ZEROGLAB – elöadás az 
intézményröl és a projektekröl. [...] régóta foglalkoztat, hogy miböl 
is jön létre egy ötlet, ami még nem kristályosodik ki teljesen kész 
képekben vagy szavakban, hanem csak mint csira létezik majdnem forma 
nélkül. Nagyjából ezektöl a motivációktól vezetve hirdettem meg a 
Nanofesztivált. [...]
Amiröl azt gondoltam, hogy csak engem érdekel, arról kiderült, hogy a 
világ teljesen különbözö részein élö embereket is legalább annyira 
foglalkoztatta mint engem. Ezen felbátorodva, még két másik 
fesztivált is rendeztem, melyeket egy adatbázisban feldolgoztam és 
publikáltam az interneten.

--------

2006. november 15-én, 18 órától - Marko Stamenkovic kurátor (O3ONE - 
Belgrád, Szerbia) “Az élet gazdaságtalansága - A menekvés 
esztétikája” cimü kollaborativ média projektje, az amszterdami Cinema 
Suitcase nemzetközi müvész-csoport utazó videóinstallációja. A 
csoport tagjai Mieke Bal (Hollandia), Zen Marie (Dél Afrika), Thomas 
Sykora (Hollandia), Gary Ward (Irország), Michelle Williams (Anglia).
 A videómunkákban vizuális eszközeik, narrativájuk, reflektiv voltuk 
segitségével az élet gazdaságtalansága egyszerre jelenik meg minden 
területen, melynek eredményeképpen az egyének állandó 
bizonytalanságban élnek, állandó gazdasági függésben, ugyanakkor 
szervesen elidegenedve egymástól. Látható, milyen mértékben forgatta 
fel az emberek életét a gazdasági és politikai faktorok összesége és 
hogyan próbálják megtalálni - összefogással, alternativák 
felállitásával, vagy éppen a teljes újrakezdéssel - saját szerepüket 
a gépezetben.

2006. november 17-én, 18 órától – Fuchs Péter (Budapest) elöadása a 
migrációs esztétikáról, a gazdaságos élet felépitéséröl és 
megfoghatatlanságáról.

Mostanában oly sok ember veszti el pont azokat a gyökereket - a 
berögzött, biztosnak tünö értékrendek eltünésével, a régi, biztosnak 
hitt értékek feloldódásával, a személyes önmegvalósitás 
kilátástalanságával -, amelyek nap mint nap igazolták az egyén 
számára a társadalomban betöltött hasznosságát, hogy már egyenesen 
életek, sorsok feleslegességéröl (gazdaságtalanságáról) beszélhetünk.

Egyfelöl, ha feltételezzük, hogy egy emberi élet lehet 
'gazdaságtalan', ahhoz fel kell tárnunk azokat az egymáshoz szorosan 
kötödö területeket, közteret a magánéletben, vagy az egyes emberek 
elmeállapotát, amelyben ez az emberi élet 'gazdaságosan', hatékonyan 
müködhet.

A 'gazdaság', ha a szó szigorú értelemben vett etimológiai sikját 
nézzük, egy bizonyos lakó- és termelöhelyre vonatkozik. Mégis, a szót 
mindenféle pénzügyi tevékenységre értjük - nem csak az egyes 
személyek privát élete, 'háztája' léptékében, hanem akár nagyobb 
szociális csoportosulások szintjén.

----------------------

Az Artpool Müvészetkutató Központ 2006 novemberi kiállitása és az 
ehhez kapcsolódó személyes találkozások által létrejövö “müvészeti 
network események” - ugyanúgy mint az Artpool 2004-ben már 
bemutatott 1979-es és 1982-es hasonlóan szervezett “müvészeti 
utazás” projekjei - a hálózati kommunikáció eredményei.

 Az elsö nemzetközi Mail Art Kongresszust 1986-ban, Svájcban H. R. 
Fricker és Günther Ruch szervezte. Ennek hatásaként még további 
találkozók szervezödtek, például még Magyarországon is, de föleg 
Németországban és az Egyesült Államokban, ahol a személyes 
találkozásokat több hálóépitö müvész (networker) folyamatos alkotói 
gyakorlattá tette. Az ötlet sikerének tulajdonitható, hogy a 
következö - jóval nagyobb kiterjedésü - 1992-es Decentralizált 
Hálózati Viiágkongresszus már az egész korabeli “Networker” 
világhálót megmozgatta. Az Artpool az akkor még újdonságnak tekintett 
fax-technikával decentralizálta a kongresszust.

A kommunikáció és a müvészet kérdéseit, a müvész tarthatatlan 
alkalmazotti szerepét, kézmüves voltát elsöként Marcel Duchamp 
paradigmatikus felismeréseivel szabaditotta fel, visszavonhatatlanul. 
Nem véletlen, hogy minden gondolatából egy egy új “izmus” 
keletkezett. Amiböl viszont nem lett “izmus”, mint az erotizmus, vagy 
a humorizmus, ezekröl elmondható, hogy még mindig kiaknázatlan és 
talán kimerithetetlen lehetöségeket tartogatnak. Miért? Mert ezek a 
fogalmak konceptuálisak, az erotika vagy a humor külön-külön vagy 
együtt bárminek a része lehet, söt mint valamely ételt izesitö anyag, 
az étellel való “kommunikáció” alapja. Ezek után nem csoda, hogy a 
müvészetben az “izmusok” múltával a kommunikáció és ennek hálózati 
módjai váltak egyre vonzóbbá, és az “izmus” csoportosulásokat egyre 
inkább felváltják az alkalmi, a gyorsan változó, a kollaborativ 
“network projektek”.
A 20. századi vizuális kommunikáció, pontosabban a kapcsolatmüvészet 
egymást követö fejleményei különösen érdekes feltáratlan elözményei a 
mára széles körben elterjedt kommunikációs technikák legkülönbözöbb 
módozatainak és gyakorlatának. A legnagyobb hatású elözmény Ray 
Johnson fluxus szellemü, koncepciózus New York-i levelezö iskolája 
volt a hatvanas években. A fluxus-generáció európai aktivistái mint 
Ben Vautier, Robert Filliou, a kelet-európai Tót Endre, Milan Knizak, 
de a konrét-, vizuális- és hangköltészet nagyon aktiv képviselöi is 
ugyanazokkal a hivatkozásokkal dolgoztak és voltak kapcsolatban 
egymással. A hivatkozás, más szóval az emlékezés mindig a 
feldolgozandó félig ismert elözményekröl szól. A müvészi megismerés 
az újraértelmezéstöl az újrafelhasználásig az interpretációk 
számtalan változatát veti fel.
Arra a kérdésre, hogy ki a jó müvész, a válasz: aki jó kapcsolatokat 
épit. Aki jó kapcsolatokat épit, az tud jól kommunikálni. A “ki a jó 
müvész” kérdésnek ettöl kezdve nincs értelme, mert müvészet ettöl 
kezdve azonos a kommunikációval, bármilyen féle, vagy fajta “mü”-röl 
legyen is szó. Vagyis a “mü” egy olyan információ, amellyel 
kommunikálni lehet. Ime: megérkeztünk az információs társadalom 
müvészetébe. (Galántai György)
(hálózati emlékezetek • http://www.artpool.hu/Network/indexhu.html • 
munka alatt)

----------
Artpool Müvészetkutató Központ
http://www.artpool.hu
Budapest VI., Liszt Ferenc tér 10.
tel.: +36-1-2680114, fax: +36-1-3210833
Postacim: 1277 Budapest 23, Pf. 52


More information about the Artinfo mailing list