[artinfo] A Vászon és a Dívány találkozása

szseres at c3.hu szseres at c3.hu
Mon Nov 6 09:41:10 CET 2006


A Vászon és a Dívány találkozása - szabad asszociációk filmmûvészet és
pszichoanalízis határvidékén

december 8 - 9.
Pécs

FELHÍVÁS
KONFERENCIA-RÉSZTVÉTELRE

A Vászon és a Dívány találkozása - szabad asszociációk filmmûvészet és
pszichoanalízis határvidékén

"A filmek valójában korunk pszichológiai képzeteinek lerakataivá
válnak."(Gabbard)

A Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Doktori Iskolája elméleti
pszichoanalízis doktori programjának fõszervezésével mûhelykonferenciát
tervezünk Pécsen 2006 december 8-9 között A Vászon és a Dívány találkozása
címmel. A rendezvény célja a pszichoanalízis és filmmûvészet iránt egyaránt
érdeklõdõ szakemberek számára egy olyan kreatív tér teremtése, melyben több
irányból és egymást kiegészítve vizsgálhatóak az alkotói folyamat, a
filmalkotás valamint a befogadás jellegzetességei.

A Magyarországon elsõ alkalommal megrendezésre kerülõ konferencia azt a
kezdeményezést kívánja folytatni, mely Nagy-Britanniában a mélylélektan
iránt érdeklõdõ filmalkotók, filmtudományi szakemberek és a filmmûvészetben
jártas pszichoanalitikusok eszmecseréjének elõsegítésére jött létre. Ezeken
a pszichoanalitikus filmfesztiválokon az elméleti diskurzusok mellett új
filmek bemutatása és elemzése is hangsúlyt kapott. A szakterületek
találkozása lehetõséget biztosított a tudatos filmes koncepciók mögötti
tudattalan dinamikák és üzenetek feltárására, valamint olyan a
filmmûvészetben megjelenõ és a kulturális mitológia részét képezõ témák
pszichoanalitikus felderítésére, mint például a szexualitás és agresszió, az
individuációs folyamat kitüntetett konfliktusai, állomásai és a trauma. A
film és a pszichoanalízis párbeszédbe állítása szinte magától adódik:
összekapcsolja õket a hermeneutikai szemléletmód, a lét szimbólumok és
narratívumok mentén történõ megragadása.

Ezek szellemében a két napos konferencia keretében szeretnénk a film
pszichoanalitikus megközelítésének történeti, elméleti és gyakorlati
aspektusait is körüljárni - egyfelõl húsz perces elõadásokból álló tematikus
szekciók, másfelõl filmvetítések köré szervezõdõ kerekasztal-beszélgetések
formájában. A szekciókba szívesen fogadunk elõadói jelentkezéseket.

Kérjük, az érdeklõdõk a jelentkezési lap kitöltésével és elõadásuk maximum
1500 karakteres absztraktjával jelezzék elõadói szándékukat a
mpff2006 at gmail.com e-mail címen 2006 június 30-ig. Felmerülõ kérdések esetén
a fenti e-mail címen készséggel állunk rendelkezésükre.


Jelentkezési
lap<http://www.mtapi.hu/thalassa/hirek/film_es_psza_jelentkezesilap.doc >


--------------------------------------------------------------------
mail2web - Check your email from the web at
http://mail2web.com/ .
More information about the Artinfo mailing list