[artinfo] konyvbemutato

+ b2 at c3.hu
Mon May 29 20:12:19 CEST 2006


A *Ráció Kiadó *szeretettel meghívja

a *Kékesi Zoltán *és *Peternák Miklós *szerkesztette

*/Kép – írás – mûvészet
Tanulmányok a 19–20. századi magyar képzõmûvészet és irodalom kapcsolatáról
/*
címû tanulmánykötet bemutatójára

A könyvet *Szegedy-Maszák Mihály* irodalomtörténész, akadémikus mutatja be.

Helyszín: *MMG*, Magyar Mûhely Galéria (1072 Budapest VI., Akácfa utca 20.)
Ideje: 2006. június 2., péntek, 17 óra
Házigazda: L. Simon László

A Ráció–Tudomány sorozat 6. darabjaként megjelent tanulmánykötet azoknak 
az elõadásoknak tanulmánnyá bõvített változatát tartalmazza, amelyek egy 
készülõ, új magyar irodalomtörténeti kézikönyv elõkészítéseként 
megrendezett, a 19–20. századi magyar irodalom és képzõmûvészet 
kapcsolattörténetét feltáró tudományos konferencián hangzottak el. Az 
irodalom és a társmûvészetek összehasonlító vizsgálatára szakosodott 
komparatisztika nem tartozik azon tudományterületek közé, amelyek az 
utóbbi idõben vezetõ szerepet játszottak az irodalomtudomány 
megújulásában, s az új módszertani törekvések nem kedveztek az ilyen 
típusú vizsgálódásoknak. Jelen kötet tanulmányai egyszerre tanúskodnak a 
komparatisztika „avíttságáról” és megújulásának lehetõségérõl, hiszen 
jórészt a hagyományos komparatisztikai kérdezésmódok megkerülésével 
igyekeznek termékeny szempontokat találni a mûvészetközi jelenségek és 
összefüggések értelmezéséhez. Többek között a képzõmûvészeti alkotások 
retorikai elemzésén keresztül, a médiaelmélet és a visual studies 
felismerései mentén, a nõi (perem)mûfajok feminista szempontú 
felértékelése felõl, valamint az intermediális, kép és nyelv 
összjátékára építõ irodalmi és képzõmûvészeti alkotásmódok elemzésével. 
Az irodalom és a társmûvészetek történeti összefüggéseit vizsgáló 
kutatások fellendülése pedig már csak azért is üdvözlendõ volna, mert ez 
a terület (egyik) termékeny terepe lehetne akár a hagyományos 
diszciplináris módszertanok kultúratudományi szempontú 
„újrafogalmazásának” is.

A kötet szerzõi: Dánél Mónika, Dékei Krisztina, Hornyik Sándor, Kékesi 
Zoltán, Nemes Rita, Peternák Miklós, Sz. Molnár Szilvia, Varga Tünde, 
Zsadányi Edit

Terjedelem: 216 oldal, illusztrált
Bolti ár: 2600 Ft

További információ: www.racio.hu <http://www.racio.hu>


<http://212.40.96.88/mailman/listinfo/magyarmuhely>


More information about the Artinfo mailing list