[artinfo] március 24. péntek

Bircsák Eszter eszter at trafo.hu
Wed Mar 22 16:43:08 CET 2006


ON COLLABORATION / A KOLLABORÁCIÓRÓL
Beszélgetés- és eseménysorozat a kollaboratív művészeti gyakorlatokról

 

Trafó Galéria, Trafó - Kortárs Művészetek Háza

 

2006. március 23. - április 1. 

 

PÉNTEKI PROGRAM:

 

Március 24.

It's Up to Us!

Az On Difference #2: Grenzwertig c. kiállítás és az ennek részeként Angel Judit által bemutatott It's Up to Us! ismertetése

 

Az It's Up to Us! résztvevői Bartha Sándor, Beöthy Balázs, Big Hope (Dominic Hislop, Erhardt Miklós), CAB (Képzőművészeti Kurátorok Egyesülete, Budapest), Kaszás Tamás / Kotun Viktor, Manamana UPDATED (Várnagy Tibor, Erhardt Miklós, BiL) 

 

14-18h      Az It's Up to Us! munkáit (Kaszás Tamás és Kotun Viktor installációját kivéve) bemutatjuk a galériában

18h         Angel Judit és a résztvevők prezentációja

            A program nyelve magyar.

 

 

ON DIFFERENCE #2

Grenzwertig

2006. február 18. - április 30.

Württembergischer Kunstverein Stuttgart

 

 

Az On Difference #2: Grenzwertig Ricardo Basbaummal, Angel Judittal, Galia Dimitrovával, Alenka Gregoričcsal, Nathalie Boseul SHIN-nel és a Raqs Media Collective-vel szoros együttműködésben jött létre, a meghívott kurátorok által függetlenül összeállított szekciók összességeként. Így a poszt-kommunista társadalmak átalakulási folyamatai éppúgy az elemzés részét képezik, mint a brazíliai és a magyarországi művészeti és aktivista gyakorlatok közötti párhuzamok, kapcsolódások. A projekt az indiai metropoliszok urbánus fejlődésére és ennek érzékelésére éppúgy koncentrál, mint az Észak- és Dél-Korea közötti határpolitikára. A festményektől a mobil telefonok vagy az Internet használatán alapuló interaktív munkákig terjedő képzőművészeti projekteket aktivisták, írók, kritikusok, filmkészítők, építészek és várostervezők munkáinak bemutatása egészíti ki.

Az On Difference-et bemutató könyv 2006. nyarán jelenik meg.

 

Az On Differnce kurátorai Hans D. Christ és Iris Dressler.

 

Angel Judit: It's Up to Us! (Rajtunk múlik!)

 

Angel Judit kurátori projektje azzal, hogy a civil aktivizmust választja témájául, e jelenség fontosságára kíván rámutatni Magyarországon. Olyan magyar művészeket és együttműködő csoportokat mutat be, akik tartós kapcsolatokat építettek ki az aktivista mozgalommal, reflektálnak a civil részvétel témáira, és célul tűzik ki változások kezdeményezését a magyar kortárs művészeti intézményrendszerben. A részvétel igényének növekedése inkább minőségi, mint mennyiségi változást jelent a helyi művészetben és társadalomban, amely éppúgy tulajdonítható a közép-európai országok 1989. utáni gazdasági, jogi és politikai átalakulását követő úgynevezett "mentális átmenetnek", mint a globalizáció és a neo-liberális gazdaság terjeszkedésének, amely az ellenállás különböző formáit hívja életre.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Egyéb programok:

 

Március 23. csütörtök

Együttműködés a média művészetben 

Blaumann Edit szervezésében

 

18h         Hans Bernhard elődása /UBERMORGEN.COM / etoy.holding

19h         kerekasztal beszélgetés Massimo Banzival, Beöthy Balázzsal, Maróy Ákossal, 

Somlai-Fischer Szabolccsal, moderátor: Blaumann Edit

A program nyelve angol, tolmácsolást nem tudunk biztosítani.

 

 

Március 25. szombat

18h         The Randomroutines: Kréta Karusszel

 

Március 29. szerda

Inklúzív

Három művészcsoport beszél legutóbbi projektjeiről

 

17h         The Randomroutines (Kaszás Tamás és Kristóf Krisztián) / magyarul

18h         Version (Gabriela Vanga, Mircea Cantor, Ciprian Muresan):

A VERSION MAGAZINE-ről és a nr 0.6 - COLORING BOOK-ról / angolul

19h               IRWIN (Duąan Mandič, Miran Mohar, Andrej Savski, Roman Uranjek, Borut Vogelnik): 

Az East Art Map-ről / angolul

 

Március 30. csütörötök

A Version workshopja gyerekekkel és a Coloring Bookkal

 

Április 1. szombat

2-től a tömegekig: Előadások a kollektivizmusról az Egyesült Államokban, Közép-Európában, Magyarországon - és másutt

 

16h         Gregory Sholette: Whistle This Tune With Me Herr Adorno?
(Gossip, Autonomy and Collectivism in the Age of Enterprise Culture)
17h         WHW (Ivet Ćurlin, Ana Dević, Nataąa Ilić, Sabina Dabolović): 

What, How and for Whom: On Collectivity

18h               Timár Katalin: Group Dynamics and Contiguity: The Fine Art of Collaborative Practices

19.30        Kerekasztal beszélgetés az előadókkal és a meghívott művészcsoportokkal, moderátor: Erhardt Miklós

            A program nyelve angol, szinkrontolmácsolást biztosítunk.

 

További információ a programról: www.trafo.hu 

 

 

Az A kollaborációról egy nemzetközi eseménysorozat, amely előadásokon, művészeti projekteken és kerekasztal beszélgetéseken keresztül a kollaboratív művészeti gyakorlat jelenségét vizsgálja.

 

Az együttműködés nem új jelenség a képzőművészetben. Számtalan példáját találjuk mióta a művészek közös műhelyben, vagy művésztelepen kezdtek dolgozni, az avantgárd mozgalmakon át, amikor hasonló látásmóddal és célokkal rendelkező alkotók egyesítették erőiket az általuk képviselt művészi gondolatok tisztázása és elismertetése érdekében. Régóta ismert a szerzőség megosztásának és az alkotófolyamatban részesülő közösségek bevonásának gondolata is. 

Azonban a műalkotás fogalmának és a művész egyéniség szerepének a hatvanas évektől kezdődő radikális átértelmezése illetve az utolsó két évtizedben a kommunikációs technológia fejlődése új dimenziókat nyitott a közös alkotás előtt. Az emberi jogi mozgalmak, társadalmi problémák és politikai kontextusok is arra sarkallják a művészeket, hogy új módokon fejezzék ki magukat. Nem csak arról van szó, hogy a művészek egy helyen, hasonló stílusban dolgoznak, nem csak hasonló művészet szemléleten alapuló közös diskurzusról; az A kollaborációról arra a jelenségre fókuszál, amikor maga az alkotó folyamat válik közös élménnyé és munkává, hogy az így létrejövő mű már ne egy egyénhez, hanem az egész kollektívához legyen csak köthető.

 

Milyen lehetőségeket kínál a kollaboráció az egyéni kreativitás kiteljesítésére, és milyen új energiák szabadulnak fel a közös alkotófolyamat során? Melyek lehetnek ezen metódusok erősségei és gyengéi?

Milyen módokon szervezheti meg magát egy csoport, hogyan alakítható ki egyfajta autonómia a kritika és az ellenállás alapjaként? Miképpen képes egy így kialakított mikro-társadalom az alkotás és az akció alternatív tereit bevenni?

Milyen mozgatórugói vannak a kollektívába szerveződésnek a világ különböző pontjain - így Közép-Európában vagy az Egyesült Államokban -, és milyen válaszok adhatók ezzel különböző gazdasági és intézményrendszeri modellek kihívásaira? 

Vajon az Internet megjelenése és elterjedése kínál-e új formákat az együttműködésre, hogyan használható az internetes kommunikáció nyújtotta tapasztalat a művészi alkotásban?

 

Úgy tűnik, egyre több művész és kulturális szakember ismeri el és hirdeti a hagyományosan főként műtárgyakra és piacosítható tendenciákra fókuszáló művészettörténet újraírásának szükségességét a szociálisan és politikailag elkötelezett kollektív művészeti tevékenységekre tekintettel. Miként köthetők össze a kora huszadik századi avantgárd mozgalmak és gondolatok együttműködésről, részvételről és társadalmi cselekvésről a hatvanas és hetvenes évek kollaboratív projektjein át a jelen tendenciáival? Hogyan archiválhatók és miként mutathatók be ezek a tevékenységek, melyek azok a lehetséges stratégiák, amelyeket a kurátorok és az intézmények alkalmazhatnak, amikor folyamat alapú kollektív projektekkel foglalkoznak - és melyek voltak és melyek ma ezen független tevékenységek intézményi és kanonizációs rendszerbe történő beemelésének formái és következményei? Hová vezethet egy, művészet és aktivizmus viszonylagos fogalmait tisztázni igyekvő diskurzus? Miként oldódnak fel ezen határok egyes projektek során?

Beszélhetünk-e növekvő érdeklődésről a társadalmi és politikai irányultságú kollektív munka iránt, és ha igen, milyen okai lehetnek ennek?

 

Az A kollaborációról programsorozata ezekre és ezekhez kapcsolódó kérdésekre keresi a választ meghívott előadók, kurátorok, művészek, csoportok bevonásával.

 

A program kurátora Somogyi Hajnalka.

 

 

 

Az On Difference / Special Working Section: Focus East-Europe keretében, 

amely a Württembergischer Kunstverein kezdeményezése. 

Társszervezők: Galerija ©KUC, Ljubljana és az InterSpace, Szófia

Az Európai Unió Kultúra 2000 programja és a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával.

 

 

 


More information about the Artinfo mailing list